Перейти до основного вмісту

"Туризмознавство" / "Міжнародний туризм і туроперейтинг"

Освітня програма «Туризмознавство» (2020) Освітня програма «Туризмознавство» (2020)

Завантажити
Освітня програма «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (2022) Освітня програма «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (2022)

Завантажити
Освітня програма "Міжнародний туризм і туроперейтинг" (2023) Освітня програма "Міжнародний туризм і туроперейтинг" (2023)

Завантажити
Навчальний план «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (2022) Навчальний план «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (2022)

Завантажити
Навчальний план "Міжнародний туризм і туроперейтинг" (2023) Навчальний план "Міжнародний туризм і туроперейтинг" (2023)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024)

Завантажити

Освітня програма «Міжнародний туризм і туроперейтинг» запроваджена в межах спеціальності 242 Туризм у 2022 році (наказ №325 від 29.11.22 р.) на заміну ОП «Туризмознавство», за якою кафедра готувала близько 15 років. Перший набір за новою магістерською програмою здійснено 01.09.2023 р. Вона розрахована на 1,4 роки навчання та включає 12 нормативних і 4 вибіркові дисципліни.

Студенти вивчатимуть такі нормативні дисципліни: іноземна мова, міжнародний туризм за в’їзним і виїзним напрямками, рецептивний та ініціативний туроперейтинг, менеджмент і маркетинг туристичних дестинацій, підприємництво та бізнес-адміністрування в туризмі, зовнішньоекономічна діяльність підприємств та ін.

Працевлаштування випускників охоплює управлінські та профільні посади на туристичних підприємствах, насамперед у галузі міжнародного туризму, а також адміністративні посади в органах державного управління, що пов’язані з туризмом.

Засідання проектної групи по освітній програмі «Міжнародний туризм і туроперейтинг», 2.11.2022 р.

02 листопада 2022 року на кафедрі географії та менеджменту туризму відбулося засідання проектної групи щодо розробки нової освітньої програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». Був затверджений перелік нормативних дисциплін та визначено підходи щодо формування переліку вибіркових дисциплін.

Див. протокол засідання

Зустрічі щодо обговорення проєкту ОПП «Міжнародний туризм і туроперейтинг», 08.-09.11.2022 р.

8-9 листопада 2022 р. відбудуться зустрічі проєктної групи з розробки нової ОПП «Міжнародний туризм та туроперейтинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо обговорення проєкту цієї програми з усіма зацікавленими особами. Зустріч відбуватиметься у змішаному форматі за посиланням:https://meet.google.com/fnb-wzhr-vtz
зі студентами – 8 листопада о 14:40 год. в ауд. №7;
зі стейкхолдерами – 9 лситопада о 12 год. на кафедрі географії та менеджменту туризму.

Обговорення зі студентами проєкту ОП «Міжнародний туризм і туроперейтинг», 8.11.2022 р.

8 листопада 2022 року відбулася зустріч зі студентами 3-5 курсів спеціальності 242 «Туризм», на якій обговорювався проєкт нової освітньо-професійної програми "Міжнародний туризм та туроперейтинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студентами були розглянуті нормативні дисципліни та запропоновані зміни до вибіркових дисциплін, які були позитивно сприйняті проєктною групою та внесені до освітньої програми.

Див. протокол засідання

Обговорення зі стейкхолдерами проєкту ОП «Міжнародний туризм і туроперейтинг», 9.11.2022 р.

9 листопада 2022 року відбулася он-лайн зустріч зі стейкхолдерами керівника проєктної групи з розробки нової ОП «Міжнародний туризм та туроперейтинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувача кафедри географії та менеджменту туризму Короля О.Д., та членів прєктної групи. На зустрічі обговорювався проєкт нової освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм та туроперейтинг», який представники туристичного бізнесу оцінили позитивно. Запропоновані ними зміни були внесені в проєкт нової ОП.

Див. протокол засідання

Затвердження змін і винесення на розгляд проєкту ОП, 10.11.2022 р.

10 листопада 2022 року відбулось засідання проєктної групи щодо затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм і туроперейтинг». Були узагальнені і враховані пропозиції та побажання, що надійшли від членів проєктної групи, здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів. Всі зміни були розглянуті на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму. На основі Таблиці пропозицій був сформований і затверджений Проєкт освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (протокол № 5 від 10.11.2022 р.).

Затвердження змін Вченою радою географічного факультету, 16.11.2022 р.

16 листопада 2022 року на Вченій раді географічного факультету розглядалося питання про затвердження нової ОПП «Міжнародний туризм і туроперейтинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». (протокол № 4 від 16.11.2022 року).

Затвердження змін Вченою радою Чернівецького національного університету, 28.11.2022 р.

28 листопада 2022 року на Вченій раді Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича розглядалося питання про започаткування освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти географічного факультету (протокол 12, п. 3.8.1.).

29 листопада 2022 року на основі рішення Вченої ради університету видано наказ №325 про започаткування освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (спеціальність 242 – Туризм, галузь знань 24 – Сфера обслуговування) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У зв’язку із внесеними змінами до переліку галузей знань та спеціальностей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 року № 1392 видано наказ №118 (п. 5.30) відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол №3 від 03.04.2023 року) про започаткування освітньої програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (ID 58074) спеціальності 242 «Туризм і рекреація» другого (магістерського) рівня вищої освіти з метою продовження реалізації освітньої програми «Міжнародний туризм і туроперейтинг» (ID 56510), спеціальності 242 «Туризм».

  • Керівники підприємств, установ та організацій (директор туристичного підприємства)
  • Керівні робітники апарату місцевих органів державної влади (керівник структурного підрозділу, головний спеціаліст (з туризму), начальник відділу
  • Завідувач туристичного агентства
  • Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту (завідувач бюро подорожей, екскурсій)
  • Керівники інших малих підприємств без апарату управління (директор малого підприємства (у сфері туризму)
  • Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей (менеджер з туризму)
  • Професіонали з управління проектами та програмами (в туризмі)
  • Туризмознавець
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності