Перейти до основного вмісту

Міжнародні проєкти

«Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні»

Впродовж 2006-2007 рр. кафедра була співвиконавцем спільного українсько-словацького науково-дослідного проекту «Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні» (керівник проекту – проф. В.П. Руденко, виконавці від кафедри – доценти О.Д. Король, Ж.І. Бучко). Словацька сторона була представлена науковцями природничого факультету університету ім. П. Шафаріка, м. Кошіце.

З боку українських партнерів метою проведення науково-дослідної роботи були: оцінка ресурсного та естетичного потенціалів Карпатського регіону для потреб розвитку екологічного туризму; розробка мережі екологічних стежин в Чернівецькій області та Буковинських Карпатах із врахуванням прохідності ландшафтів та їх естетичної цінності; створення реєстру приватних сільських садиб в регіоні, що можуть бути використані для акомодація туристів, та картографування прив’язаної до них мережі екологічних стежин.

ROUA BUCOVINEI

ro-ua_bucovineiРумунсько-український проект «ROUA BUCOVINEI (Roots, People, Unity, Attractions – культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини) – транскордонна інтеграція між прикордонними регіонами Румунії та України» (впроваджений з 1 лютого 2008 р. до 1 березня 2009 р. Номер RO 2005/017-539.01.01.14.). Партнери: Сучавський університет «Штефан чел Маре», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Виконавці від кафедри географії та менеджменту туризму – доценти Явкін В. Г. та Бучко Ж.І.

Мета проекту полягала в сприянні транскордонній інтеграції між прикордонними регіонами Румунії й України шляхом розширення і підвищення кваліфікації пропозиції туристичного сектору, забезпечуючи його сталий розвиток. У рамках проекту створений каталог архітектурно-історичних, етнографічних, природно-екзотичних, релігійних атракцій історико-географічного краю Буковини. Були здійснені партнерські візити з проведенням семінарів у Сучаві та Чернівцях. Результат спільної наукової співпраці – колективна монографія, видана в Сучаві: Efros V., Purici S., Iavkin V., Baisanu S., Dorneanu A., Buchko Zh. Oameni si locuri in Bucovina. – Suchava, 2009. – 248 p.


heohr-aspektyУ 2010 році викладачі кафедри спільно з колегами Сілезького університету підготували та видали монографію: ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (на прикладі України і Польщі). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344с.

У монографії проведений аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу розвитку туризму в Україні та Польщі, запропонована типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України, здійснене дослідження окремих видів туризму у цих двох країнах. Розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму в окремих регіонах України та Польщі, а також – перспективні види та форми туристсько- рекреаційної діяльності. Вивчаються географічні та екологічні проблеми туристичної галузі в Україні та Польщі.


HERITAGE

Впродовж 2012-2015 рр. кафедра спільно з Сучавським університетом Штефана чел Маре була одним із головних виконавців румунсько-українського проекту «ІСТОРИЧНА ТА ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА – ЧАСТИНА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ», який фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013. Бюджет проекту складав 1 500 000 євро. Учасниками проекту від кафедри були доценти О.Д. Король, Ж.І. Бучко. Проект мав на меті сприяти розвитку та вдосконаленню інфраструктури історико-етнографічного туризму за рахунок збільшення туристичного інтересу в прикордонних зонах: як у Північній, так і в Південній Буковині.

Цілями реалізації проекту стали промоція історичної та етнографічної спадщини Буковини з метою підвищення поінформованості громадян України і Румунії та іноземних туристів про історичний та етнографічний потенціал регіону, а також збільшення числа туристів, які відвідують Буковину. В результаті реалізації проекту засновано Буковинський інформативно-комунікаційний центр історичного та етнографічного туристичного розвитку у м. Чернівці та Регіональний представницький офіс у м. Сучава, проведено реєстрацію історичних та етнографічних об’єктів на території Чернівецької області та Сучавського повіту та створено електронну базу даних зареєстрованих об’єктів. Також одним із досягнутих результатів роботи фахівців проекту стало розроблення нових туристичних маршрутів (локальних, регіональних та міжнародних) історичного та етнографічного туризму на території Чернівецької області та Сучавського повіту та створення тримовної туристичної карти. В рамках проекту було здійснено заходи промоціювання історичної та етнографічної спадщини Буковини: видано брошури з описом нових туристичних маршрутів, етнографічні альбом та журнал, створено відповідний веб-сайт, проведено фестиваль. Результати проекту представлено на сайті «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині».

Міжнародний обмін

Участь викладачів кафедри в міжнародних проєктах

Стажування доцентки Наталії Аніпко в Німеччині

09.10-13.10.2023 р. викладачка кафедри географії та менеджменту туризму Аніпко Наталія Петрівна на запрошення Людвігсбурського педагогічного університету (м. Людвігсбург, Німеччина) проходила стажування по програмі Erasmus+.
Для студентів університету була проведена гостьова лекція на тему "Україна у вирії міграційних процесів: минуле та сучасне". Багато уваги в лекції було приділено війні в Україні та вимушеній міграції українських біженців, Голодомору, депортації кримських татар у 1944 році тощо. Протягом тижня зі студентами Людвігсбурського педагогічного університету були обговорені питання адаптації українських дітей-біженців у школах Німеччини та Польщі. Студенти представили свої результати досліджень та поділилися своїми враженнями від спілкування з українськими школярами у школах Німеччини під час проходження педагогічної практики.

Стажування доцентки Наталі Андрусяк в Польщі

З 15.05 по 19.05.23 р. доцентка кафедри географії та менеджменту туризму, заступниця декана географічного факультету з навчально-методичної роботи та проєктного менеджменту Наталя Андрусяк стала учасницею International staff training week, що відбувся у травні в Польщі (Вроцлав). Тиждень академічної мобільності для адміністративного персоналу за європейською програмою Erasmus+ зібрав понад 30 учасників з різних країн для обміну досвідом та вивчення європейської практики в адміністративному управлінні.

Стажування доцентки Тетяни Скутар в Румунії

У липні 2022 року доцентка кафедри географії та менеджменту туризму Скутар Тетяна Дмитрівна пройшла міжнародне стажування в Університеті «Штефан чел Маре» (Сучава, Румунія) за програмою Еразмус+.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності