Перейти до основного вмісту

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування створена для організаційно-технічного і методичного забезпечення проведення лабораторних, практичних та індивідуальних занять, консультацій, іспитів з обов’язкових дисциплін професійної підготовки «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування» (ОП «Міжнародний туризм»), «Організація ресторанної справи», «Технологія послуг харчування», «Барна справа, мистецтво баристи та сомельє», «Гастрономічний туризм» (ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг») спеціальності 242 «Туризм і рекреація». Лабораторія знаходиться в 7 аудиторії 4 корпуса.

Положення про лабораторію

Кафедра туризму ЧНУ – навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування

На лабораторному занятті з дисципліни "Технологія послуг харчування" на тему "Технологія приготування змішаних напоїв" здобувачі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» за ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" відточують практичні навички з приготування коктейлів.

Здобувачі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" відточують практичні навички роботи офіціанта на лабораторному занятті з дисципліни "Технологія послуг харчування".

База для лабораторних занять із гостинності

Гуртожиток №13 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича готельного типу використовується для проведення лабораторних занять з навчальних дисциплін професійної підготовки «Організація готельної справи» та «Технологія послуг гостинності» для здобувачів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» за ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг». Для занять доступні два номери покращеного типу із відповідним вмеблюванням і устаткуванням, де студенти відпрацьовують набуття навичок з прийому і розміщення гостей, обслуговування номерного фонду.

Кафедра туризму ЧНУ – база для лабораторних занять із гостинності

Навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації

Навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації створена для організаційно-технічного і методичного забезпечення проведення лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, іспитів з дисциплін професійної підготовки «Організація екскурсійних послуг», «Технологія туристської діяльності», «Організація рекреаційних послуг (за видами)», «Туроперейтинг», «Організація транспортних послуг і туристичний супровід», «Маркетинг туризму та ГРС», «Менеджмент туризму та ГРС», «Спортивний туризм», «Організація анімаційних послуг в туризмі та ГРС» спеціальності 242 «Туризм і рекреація». Лабораторія знаходиться в 62 аудиторії 1 корпуса.

Положення про лабораторію

Кафедра туризму ЧНУ – навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів створена як матеріально-технічна база для інформаційно-технологічного супроводу освітнього процесу та науково-дослідної роботи за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація». Організація та керівництво роботою навчально-наукової лабораторії здійснюється завідувачем лабораторії та/або лаборантами кафедри географії та менеджменту туризму. Навчальна та науково-дослідна робота зі студентами здійснюється викладачами кафедри, які залучають для цього лабораторію. Наукові дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів здійснюються науково-педагогічними працівниками за підтримки лаборантів кафедри.

Окрім того, навчально-наукова лабораторія використовується для науково-дослідної роботи кафедри географії та менеджменту туризму, зокрема для підтримки IT-проєкту «Чернівці – туристичний путівник», який являє собою WEB-сайт під доменом www.trip.cv.ua.

Положення про лабораторію

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності