Перейти до основного вмісту

"Міжнародний туризм"

Освітня програма "Міжнародний туризм" (2019) Освітня програма "Міжнародний туризм" (2019)

Завантажити
Освітня програма "Міжнародний туризм" (2021) Освітня програма "Міжнародний туризм" (2021)

Завантажити
Освітня програма "Міжнародний туризм" (Проєкт, 2024) Освітня програма "Міжнародний туризм" (Проєкт, 2024)

Завантажити
Таблиця змін до ОП "Міжнародний туризм" (2024) Таблиця змін до ОП "Міжнародний туризм" (2024)

Завантажити
Навчальний план "Міжнародний туризм" (2021) Навчальний план "Міжнародний туризм" (2021)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024)

Завантажити

Освітня програма «Міжнародний туризм» запроваджена у 2005 році. Розрахована на 4 роки навчання та включає понад 30 нормативних і близько 15 вибіркових дисциплін, які можна об’єднати в три блоки.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, вивчення яких спрямоване на розширення світогляду людини та розвиток особистості. Їх читають фахівці з відповідних факультетів Чернівецького національного університету.

Другий блок – це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, основи менеджменту, економіка та фінанси підприємств, міжнародна економіка та ін. До викладання цих предметів залучаються професори та доценти з економічного факультету Чернівецького національного університету.

Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни, спрямовані на фахову підготовку студентів: технологія та організація туристської діяльності, туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, міжнародний туризм тощо. Особлива увага приділяється туристичному країнознавству за регіонами світу та вивченню іноземних мов.

Засідання проектної групи по освітній програмі «Міжнародний туризм», 12.10.2020 р.

12 жовтня на кафедрі географії та менеджменту туризму відбулося засідання проектної групи щодо внесення змін до освітньої програми «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». Були напрацьовані принципові рішення, які дозволять покращити зміст освітньої програми «Міжнародний туризм» відповідно до зауважень, висловлених експертами за результатами проведеної акредитації.

Див. протокол засідання >>>

Обговорення проектною групою зі студентами змін до ОП «Міжнародний туризм», 10.12.2020 р.

10 грудня 2020 року відбулася зустріч зі студентами спеціальності "Туризм", на якій обговорювалися зміни до освітньої програми "Міжнародний туризм". Зустріч вийшла напрочуд конструктивною, запропоновані студентами зміни були позитивно сприйняті проектною групою на чолі з гарантом Королем О.Д. та внесені до освітньої програми.

Див. протокол засідання >>>

Зустріч зі стейкхолдерами проектної групи за ОП «Міжнародний туризм», 23.12.2020 р.

23 грудня 2020 р. відбулася он-лайн зустріч зі стейкхолдерами гаранта ОП «Міжнародний туризм», завідувача кафедри географії та менеджменту туризму Короля О.Д., члена прєктної групи за цією програмою, завідувача кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Бучко Ж.І. На зустрічі обговорювалися зміни до освітньої програми «Міжнародний туризм».

Див. протокол засідання >>>

Засідання проектної групи щодо затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм», 9.03.2021 р.

9 березня 2021 р. на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму відбулося засідання проектної групи щодо затвердження змін до освітньої програми «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». Нагадаймо, що ці зміни були напрацьовані на засіданні проектної групи 12.10.2020 р., обговорені на зустрічі зі студентами 10.12.2020 р. і зустрічі зі стейкхолдерами 23.12.2020 р.

Див. протокол засідання >>>

Див. таблицю пропозицій, що надійшли в ході обговорення змін ОП >>>

Див. проєкт освітньої програми >>>

Унікальність освітньої програми "Міжнародний туризм" полягає в її реалізації на географічному факультеті, який розташований в колишній Резиденції буковинських митрополитів – пам’ятці ЮНЕСКО. Тут відбувається інтенсивна туристично-екскурсійна діяльність, а поруч із корпусом факультету знаходиться рекреаційна зона цієї пам’ятки. Це дозволяє залучати студентів до екскурсійно-рекреаційного обслуговування туристів.

Інший аспект унікальності ОП "Міжнародний туризм" пов'язаний з розташуваннями Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в транскордонному регіоні «Буковина», який охоплює частину Чернівецької області та Сучавського повіту (Румунія). Це створює широкі можливості для залучення на практиці студентів і викладачів до транскордонного напрямку міжнародного туризму. Цьому сприяють: науково-дослідні проєкти, що реалізувалися кафедрою географії та менеджменту туризму спільно з Сучавським університетом, зокрема «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині», який фінансувався Європейським Союзом із бюджетом 1,5 млн. євро; захист на кафедрі докторської дисертації на тему «Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України…».

Особливість освітньої програми "Міжнародний туризм" полягає у поєднанні збалансованого вивчення дисциплін, які забезпечують необхідні компетентності та результати навчання для спеціальності 242 «Туризм» загалом, із поглибленим вивченням дисциплін, що формують спеціалізацію «Міжнародний туризм». З-поміж останніх, окрім іноземних мов, міжнародного права, міжнародної економіки та інших подібних дисциплін, притаманних багатьом ОП, фокус цієї освітньої програми забезпечується потужним циклом дисциплін із туристичного країнознавства. Вони викладаються за окремими регіонами світу (Європа, Азія, Африка, Австралія і Океанія, Америка), окрема увага приділяється Україні. Фахове викладання цього циклу дисциплін гарантується реалізацією ОП на географічному факультеті, і саме це формує головну особливість освітньої програми.

Інша особливість ОП "Міжнародний туризм" пов’язана з практичною підготовкою студентів у галузі міжнародного туризму, що забезпечується угодами зі стейкхолдерами про співробітництво, за якими студенти щороку можуть стажуватися на середземноморських курортах Туреччини, чорноморських курортах Болгарії, гірськолижних курортах Словаччини та ін.

 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Консультанти з подорожей та організатор подорожей
 • Екскурсовод
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • Інспектор з туризму
 • Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
 • Агенти з туризму
 • Конторський (офісний) службовець (подорожі)
 • Travel Consultants and Clerks
 • Travel Agency and Related Clerks
 • Travel Guides
 • Business Services Agents Not Elsewhere Classified (Tour operators)
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності