Перейти до основного вмісту

"Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг"

Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2019) Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2019)

Завантажити
Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Проєкт, 2023) Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Проєкт, 2023)

Завантажити
Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023)

Завантажити
Освітня програма «ГРС та туроперейтинг» спец. «Туризм і рекреація» (2023) Освітня програма «ГРС та туроперейтинг» спец. «Туризм і рекреація» (2023)

Завантажити
Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Проєкт, 2024) Освітня програма «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Проєкт, 2024)

Завантажити
Таблиця змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2024) Таблиця змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2024)

Завантажити
Навчальний план «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Навчальний план «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2023)

Завантажити
Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024) Каталог фахових вибіркових дисциплін (2024)

Завантажити

Освітня програма "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" була запроваджена в межах спеціальності 242 Туризм наказом №352 від 27.11.2019р. Перший набір здійснено 01.09.2020р. Розрахована на 4 роки навчання та включає понад 30 нормативних і близько 15 вибіркових дисциплін, які можна об’єднати в три блоки.

До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, вивчення яких спрямоване на розширення світогляду людини та розвиток особистості. Їх читають фахівці з відповідних факультетів університету.

Другий блок – це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, основи менеджменту, економіка та фінанси підприємств, бухгалтерський облік тощо. До викладання цих предметів залучаються професори та доценти з економічного факультету Чернівецького національного університету.

Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни, спрямовані на фахову підготовку студентів: технологія готельно-ресторанного обслуговування та туристської діяльності, менеджмент туризму та готельно-ресторанного сервісу, маркетинг туризму та готельно-ресторанного сервісу, туроперейтинг та ін. Особлива увага приділяється організації готельно-ресторанного обслуговування, а також розробці та реалізації турів із комплексним обслуговуванням за різними видами туризму.

З 22 листопада 2022 року розпочалася процедура громадського обговорення змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» першого (бакалаврського) рівня. До співпраці запрошуються здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, науково-педагогічні працівники, роботодавці та інші стейкхолдери.
Пропозиції надсилати до 22 грудня 2022 року на адресу [email protected] або м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму, Круль Галині Ярославівні (гарант ОП).

Зустріч проєктної групи щодо перегляду ОП, 5.12.2022 р.

5 грудня 2022 р.в центральному офісі компанії "ОЗЗІ" відбулася зустріч оновленої проєктної групи щодо внесення змін до освітньої програми "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (Таблиця пропозицій, напрацьованих проєктною групою). Йшлося про те, що більше уваги в навчальному процесі потрібно приділяти практичній складовій. Наголосили на важливості поглибленого вивчення іноземної (англійської) мови, освоєння сучасних програмних продуктів українського та європейського зразка і запровадження сучасних нових методів практичного навчання, в т.ч. у вигляді рольових ігор, для вдосконалення навичок комунікації з клієнтами готельно-ресторанних і туристичних підприємств (протокол № 1 від 5.12.2022 р.).

Обговорення змін до ОП зі здобувачами вищої освіти, 19.12.2022 р.

19 грудня 2022 р. відбулась зустріч проєктної групи ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня другого і третього року навчання з метою обговорення змін до освітньо-професійної програми, затвердженої в 2019 році. Здобувачі вищої освіти прийняли активну участь в обговоренні, висловили побажання стосовно збільшення годин іноземної мови та практики на підприємствах готельного, ресторанного та туристичного обслуговування. Схвально сприйняли збільшення освітніх компонент професійного спрямування. Запропонували запроваджувати замість звичних лекційних чи семінарських занять інтерактивні роботи із моделюванням реальних ситуацій, створенням цікавих проєктів, дегустаціями тощо. Конструктивні побажання наших здобувачів освіти були враховані у наступній редакції ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" (протокол № 2 від 19.12.2022 р.)

Обговорення змін до ОП зі стейкхолдерами, 22.12.2022 р.

22 грудня 2022 року відбулась зустріч зі стейкхолдерами, серед яких були присутні директорка туристичного оператора "Агора тур" Горенчук Анжела Олександрівна, старша адміністраторка готельно-ресторанного комплексу "Rivoli City Club" (м. Чернівці) Дмитрюк Ірина (випускниця спеціальності "Туризм"), співвласниця готельно-ресторанного комплексу "Allure Inn" (м. Чернівці) Жадан Діана, власниця закладу ресторанного господарства італійської кухні "Contento" (м. Хмельницький) Балюк Анастасія, співвласниця туристичної агенції "Bultravel" ФОП Аніпко Наталія Петрівна. Гарант ОП Круль Г.Я. презентувала оновлену програму, після чого жваво обговорювали пропозиції практиків стосовно необхідних теоретичних знань і практичних навичок здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою. Всі висловлені пропозиції будуть враховані в оновленій редакції ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" (протокол № 3 від 22.12.2022 р.).
Письмові пропозиції стосовно змін до освітньої програми на електронну адресу гаранта ОП Круль Г.Я. не надходили.

Затвердження змін і винесення на розгляд проєкту ОП, 29.12.2022 р.

29 грудня 2022 року відбулось засідання проєктної групи щодо затвердження змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг». Були узагальнені і враховані пропозиції та побажання, що надійшли від членів проєктної групи, здобувачів вищої освіти і представників стейкхолдерів під час попередніх зустрічей. Всі зміни наведені в Таблиці пропозицій, на основі якої був сформований і затверджений Проєкт освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (протокол № 4) та ухвалений на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму (протокол № 8 від 29.12.2022 р.).

Затвердження змін Вченою радою географічного факультету, 26.01.2023 р.

25-26 січня 2023 року. Зміни до освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» були розглянуті на засіданнях навчально-методичної ради географічного факультету (протокол № 5 від 25 січня 2023 року) та навчально-методичної комісії при Вченій раді географічного факультету (протокол № 1 від 25 січня 2023 року) з ухвалою «затвердити, подати на розгляд Вченої ради факультету і порушити клопотання перед Вченою радою університету про затвердження змін до ОП». На засіданні Вченої ради географічного факультету 26 січня 2023 року зміни до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» були схвалені (протокол № 7 від 26 січня 2023 року), рекомендовані Навчально-методичною комісією Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (протокол № 7 від 24.02.2023 р.)

Затвердження змін Вченою радою Чернівецького національного університету, 27.02.2023 р.

27 лютого 2023 року. Зміни до ОП та Навчальний план були затверджені протоколом №2 від 27 лютого 2023 року Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (п. 6.5.2). Оновлена освітня програма введена в дію Наказом 83 від 28 лютого 2023 р. ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023 р.) у навчальний процес впроваджена з 1 вересня 2023 р.

ОСОБЛИВІСТЬ. Відповідно до стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 Туризм, предметна область містить «знання… з організації готельної та ресторанної справи, … туроперейтингу…» Особливістю освітньої програми є розгляд готельно-ресторанного обслуговування як сервісної складової туристичного продукту, що розробляється, просувається та реалізується туристичними операторами. Такий підхід дозволяє розглядати внутрішнє середовище готельно-ресторанних підприємств в контексті зовнішнього середовища туристичних дестинацій. Функціонування готельно-ресторанного обслуговування зорієнтоване на туристів. Останні подорожують не заради послуг гостинності, а з рекреаційними цілями. Тому широкий контекст розгляду готельно-ресторанного сервісу на тлі туристичних дестинацій, які спеціалізуються на тих чи інших видах рекреації, дозволяє досягнути конкурентних переваг в організації комплексного туристичного обслуговування, у т.ч. у сфері гостинності. Такий фокус освітньої програми забезпечується збалансованим набором нормативних навчальних дисциплін туристично-рекреаційного та готельно-ресторанного спрямування.

УНІКАЛЬНІСТЬ. Програма охоплює лише сервісну складову готельно-ресторанного обслуговування, а інженерно-технічна складова послуг гостинності та харчові технології не розглядаються. Водночас в повному обсязі забезпечуються фахові компетентності туризму та рекреації. Це дозволяє розглядати організацію послуг гостинності в комплексі туристичного обслуговування з врахуванням рекреаційної спеціалізації туристичної дестинації. Такий підхід розширює сфери працевлаштування випускника, робить його конкурентоздатнішим на сучасному ринку праці. Програма зорієнтована на професії, представлені контактним персоналом у готельно-ресторанному сервісі, їхніми супервайзерами та менеджерами; також охоплює фахові компетентності, необхідні для працевлаштування на туристичних підприємствах, діяльність яких пов’язана з організацією, реалізацією та просуванням туристичних продуктів. Таке поєднання фахових компетентностей формує унікальність цієї освітньої програми. А продиктоване це географічними умовами, рекреаційними ресурсами, туристичною інфраструктурою Чернівецької області та Карпатського регіону.

 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Фахівець з готельного обслуговування
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Екскурсовод
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Busines s Services Agents Not Elsewhere Classified (Tour operators)
 • Travel Consultants and Clerks
 • Travel Agency and Related Clerks
 • Hotel Receptionists 4226 Receptionists (general)
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності