Оновлено
2021-02-21
16:09

Студентське життя

Студентське життя на кафедрі туризму напрочуд цікаве. Розпочинається воно в осінні вересневі дні в урочищі Лужки Вижницького району, де відбувається традиційна посвята студентів першого курсу географічного факультету. Щороку четвертокурсники збирають перший курс гуртом і вивозять у гори. Все розпочинається з того, що після виходу з автобусів всім, ще не посвяченим, ставлять печатки "гео" на чоло й щоки. Потім першокурсники разом із досвідченими товаришами вирушають до бази важким, але цікавим шляхом, на якому їх чекають різні пригоди. Спочатку гурт зупиняють на "митниці". Ті, хто вперше йдуть у гори, беруть із собою зайві речі, які підлягають “конфіскації”: продукти, що псуються, спиртне. Потім щирою душею зустрічає їх у горах гуцул, який хвацьки гарцює на коні. Далі на студентів чекає гарячий чай та смачні бутерброди. А потім спуск до Протятого каміння. Стомлені, але щасливі мандрують студенти кафедри туризму горами. Нарешті всі дійшли до бази. Позаду кілометри гірських доріг. Яскраво палахкотить багаття, вариться каша, студенти відігріваються гарячим чаєм. Ближче до півночі всі чекають на "бога". Бог "ГЕО" спускається з небес. В оточенні двох ангелів він урочисто виголошує список посвячених у студенти геофаку.


Посвята, 2016 р.

Студентське наукове товариство

Згідно Положення про Наукове товариство (гурток) студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі, яке регламентує порядок створення і функціонування наукових товариств та гуртків. Відповідні товариства (наукові гуртки) є самоврядними об’єднаннями студентів та аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.

У своїй діяльності наукові товариства керуються такими принципами:
- пріоритетності наукової творчості та змагальності;
- органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;
- накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Наукове товариство (гурток) діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу. Наукове товариство (гурток) вищого навчального закладу створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб, які задовольняють вимогам Положення Наукового товариства (гуртка).

На кафедрі географії та менеджменту туризму функціонує науковий студентський туристично-краєзнавчий гурток:

ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК

(керівник – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму Бучко Ж.І., староста гуртка – студентка 318 групи Паламарчук Дарія)

Метою діяльності туристично-краєзнавчого гуртка є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі туристично-краєзнавчої діяльності. Заняття у гуртку передбачає викладання основ туризму і краєзнавства та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві в галузі туризму.

Студенти, що займаються у туристично-краєзнавчому гуртку, повинні: знати поняття, сутність і особливості туризму і краєзнавства; джерела інформації; географічну й історико-культурологічну характеристику регіону; володіти теоретичними і практичними навичками організації екскурсій, туристичних подорожей, особливості й вимоги до планування й забезпечення туристично-краєзнавчих заходів; екскурсійних форм рекреаційної діяльності, орієнтованої на пізнання природи, мінімізацію шкоди довкіллю та підтримку етнокультури; умови й можливості туристично-краєзнавчої діяльності в Карпатському регіоні України; дослідження ставлення населення і туристів до проблем туристично-краєзнавчої діяльності в Україні та світі.

Заняття у гуртку передбачає практичну діяльність.

Основні напрями діяльності гуртка:
- дослідження теоретичних проблем організації туристично-краєзнавчої роботи;
- виявлення ресурсної основи розвитку туризму і краєзнавства в Карпатському регіоні;
- формування знань і умінь в організації екскурсій та походів для різних категорій населення;
- маркетингові дослідження в галузі туризму і краєзнавства;
- оволодіння методикою організації різних видів туристично-краєзнавчої діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових та соціальних особливостей;
- дослідження психологічних і соціокультурних особливостей споживачів туристичних послуг.

Самоврядування та дозвілля

Студентський побут

Організація проживання студентів в гуртожитках студентського містечка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Під час навчання в університеті іногородні студенти мають можливість проживати у гуртожитках студентського містечка Чернівецького національного університету.

Схема розташування корпусів гуртожитків:

У студмістечку університету діє 8 гуртожитків (понад 3 тис. ліжко-місць). Гуртожитки двох типів: коридорного та блочного (2 кімнати, санвузол). Плата за проживання здійснюється посеместрово впродовж першого тижня поточного навчального семестру.

У гуртожитках створені відповідні умови проживання. Кімнати укомплектовані необхідними меблями (ліжка, тумбочки, стіл та стільці). Студенту за окрему плату надається правокористуватися комп’ютерною технікою та електроприладами (мікрохвильова піч, мультиварка, холодильник, музичний центр, телевізор).

Кожний гуртожиток обладнаний комфортним вестибюлем, кухнями, санітарно-гігієнічними приміщеннями, кімнатами для самопідготовки та  кімнатами відпочинку.

Першочергове право на поселення надається іногороднім студентам, які відносяться до пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, інваліди, особи, які мають статус внутрішньо переміщених, учасники АТО, діти учасників бойових дій, студенти з багатодітних сімей та особи 1-2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), іноземним студентам та студентським сім’ям.

Розподіл місць у гуртожитках студмістечка здійснюється згідно з наказом ректора та відповідно до Положення „Про студентське містечко Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”. Заступник директора інституту, коледжу/декана факультету з навчально-виховної роботи, голова студентської ради, голова студентської профспілки відповідного факультету/інституту/коледжу спільно зі студентською радою гуртожитків, кураторами академічних груп та працівниками студмістечка несуть відповідальність за дотримання «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ». На кожному поверсі (блоці) обирається староста, який контролює роботу чергових студентів та стежить за порядком.

Студентам-мешканцям гуртожитків категорично забороняється приносити і вживати спиртні напої та наркотичні засоби, палити в житлових кімнатах, місцях загального користування та на території студмістечка, за виключенням спеціально відведених для цього місць, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри, утримувати тварин тощо. За порушення «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ» на студента накладається стягнення залежно від порушення (догана, виселення з гуртожитку, відрахування з університету).

Досить різноманітним є культурне життя мешканців гуртожитків. На базі клубу творчої молоді «Контакт», Студентського центру проводиться чимало заходів інтелектуального, розважального та спортивного характеру, більшість з яких вже  стали традицією.

Поселення проводиться відповідно до наказу ректора:

Гуртожиток/адреса/тел./ПІП коменданта Відповідальний
за поселення,
тел. деканату
ПІП голови студради
Гуртожиток №6 вул. Небесної Сотні, 4-В

т. 53-11-85

Комендант – Турко Світлана Павлівна

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук  Пержун Володимир Васильович

тел: 4-48-19

Ориджук Олександр (відділ оптики)

+380 96 633 1792

Факультет історії, політології та міжнародних відносин  Гуйтор Микола
Миколайович

тел: 52-61-67

Левкун Ірина

+380 98 602 8053

Географічний факультет Брик Степан
Дмитрович

тел: 58-48-55

Сафтюк Максим

+380 95 244 8063

Меленко Андрій

+380 97 973 8801

Філософсько-теологічний факультет Бучовський Віталій
Рішардович

тел: 58-48-26

Півторак Арсен

+380 97 105 8401

 

Інформація щодо поселення студентів в гуртожитки університету.

Після зарахування до університету студентові необхідно подати до деканату відповідного інситуту/ факультету/коледжу  заяву про надання ліжко-місця у гуртожитку.

Поселення студентів у гуртожитки студмістечка здійснюється на підставі списків відповідних деканатів інститутів/факультетів/коледжу спільно з дирекцією студмістечка. Ордери на проживання видає паспортний  стіл студмістечка. Документи щодо тимчасової реєстрації тих студентів, що поселяються у гуртожитки надає паспортний стіл студмістечка у порядку, встановленому органами МВС України.

Оплата реєстрації здійснюється за рахунок особи, якій надається ліжко-місце у гуртожитку.

Перелік необхідних документів, які повинен мати студент при поселенні у гуртожиток студмістечка:

  • Паспорт з відміткою про зняття з реєстрації з місця проживання;
  • Талон зняття з реєстрації – 2 шт;
  • Приписне свідоцтво (для хлопців) з відміткою про зняття з військового обліку;
  • 1 фотокартка розміром  4×5.

 

Адміністрація студмістечка:

Директор

Гарасим Василь Іванович

53-52-64

Заступник з виховної
роботи

Лопушинська Галина Ярославівна 

53-52-64

Паспортисти

Брижко Наталія Петрівна

Осадець Галина Олександрівна

Антонюк Тетяна Богданівна

52-99-86

Адреса адміністрації студмістечка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

58022, м. Чернівці

вул. Небесної Сотні, 4Б

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster™Z‚uл8@Ім'N$chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.