Оновлено
2023-10-03
10:25

Студентське життя

Студентський гурток

Дослідно-прикладний туристично-екскурсійний гурток (ДПТЕГ) “СІМ ПАГОРБІВ” – добровільне об’єднання здобувачів вищої освіти за ініціативи випускової кафедри (керівник – Іванунік В.О.) за спеціальністю “Туризм і рекреація”, які навчаються за цією спеціальністю на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на різних освітніх програмах, курсах і формах навчання. ДПТЕГ сприяє практичній підготовці та виникненню інтересу до наукової роботи в студентському середовищі вищого навчального закладу. Діяльність ДПТЕГ відбувається поза кредитами освітньої програми та засновується на таких принципах:

  • пріоритетності наукової творчості та змагальності;
  • органічного зв'язку теоретичного та практичного навчання, науково-дослідної роботи;
  • накопичення і примноження науково-краєзнавчого потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх фахівців галузі.

Метою діяльності ДПТЕГ “СІМ ПАГОРБІВ” є створення умов для розкриття дослідницького та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Туризм і рекреація” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву закладу вищої освіти в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основними завданнями ДПТЕГ “СІМ ПАГОРБІВ” є:
- залучення здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Туризм і рекреація” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, до дослідницької роботи в туристичному краєзнавстві та пізнавально-екскурсійній діяльності;
- підвищення якості науково-дослідної та пізнавально-прикладної роботи здобувачів вищої освіти які навчаються за спеціальністю “Туризм і рекреація” у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича шляхом набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування, зокрема в туристичному краєзнавстві та пізнавально-екскурсійній діяльності;
- допомога здобувачам вищої освіти у поглибленому вивченні дисциплін освітньої програми та навчального плану за спеціальністю “Туризм і рекреація” через емпіричне застосування набутих знань;
- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних дослідно-прикладних досліджень;
- сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу здобувачів вищої освіти;
-  пошук і підтримка талановитих дослідників серед здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Туризм і рекреація”;
- організація та розвиток співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями;
- узагальнення і поширення позитивного досвіду дослідно-прикладної роботи здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю “Туризм і рекреація”.

Експедиція по Чернівцях, 2021 р. >>>

Заняття гуртка «Сім пагорбів», 14.12.2022 р.

план гуртка >>>
положення гуртка >>>

Туристично-краєзнавчий гурток „ЕДЕЛЬВЕЙС”.

Наукова спрямованість гуртка – дослідження туристичних можливостей  Буковини, вивчення нових екскурсійних об’єктів, складання плану екскурсій,  написання текстів екскурсій, планування туристичних маршрутів та походів.

Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу студентів ОП «Міжнародний туризм» та «Туризмознавство»;
Основними завданнями Гуртка є:
- організація науково-дослідницької (дослідження туристичних можливостей Буковини, вивчення нових екскурсійних об’єктів, складання плану екскурсій, написання текстів екскурсій, планування туристичних маршрутів та походів) та винахідницької діяльності;
- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів Гуртка;
- залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
- сприяння фізичному розвитку студентів та формування високих моральних принципів;
- розвиток взаємозв'язків з туристичними організаціями і об'єднаннями в Україні та за її межами;
- забезпечення і захист прав та інтересів членів Гуртка;
- сприяння інноваційній діяльності членів Гуртка;
- участь у громадському житті факультету та університету.

Зустріч з професійними гідами Чернівців >>>
план гуртка >>>
положення гуртка >>>

Самоврядування та дозвілля

Опитування студентів

Результати опитування студентів >>>

Студентський побут

Організація проживання студентів в гуртожитках студентського містечка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Під час навчання в університеті іногородні студенти мають можливість проживати у гуртожитках студентського містечка Чернівецького національного університету.

Схема розташування корпусів гуртожитків:

У студмістечку університету діє 8 гуртожитків (понад 3 тис. ліжко-місць). Гуртожитки двох типів: коридорного та блочного (2 кімнати, санвузол). Плата за проживання здійснюється посеместрово впродовж першого тижня поточного навчального семестру.

У гуртожитках створені відповідні умови проживання. Кімнати укомплектовані необхідними меблями (ліжка, тумбочки, стіл та стільці). Студенту за окрему плату надається правокористуватися комп’ютерною технікою та електроприладами (мікрохвильова піч, мультиварка, холодильник, музичний центр, телевізор).

Кожний гуртожиток обладнаний комфортним вестибюлем, кухнями, санітарно-гігієнічними приміщеннями, кімнатами для самопідготовки та  кімнатами відпочинку.

Першочергове право на поселення надається іногороднім студентам, які відносяться до пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, інваліди, особи, які мають статус внутрішньо переміщених, учасники АТО, діти учасників бойових дій, студенти з багатодітних сімей та особи 1-2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), іноземним студентам та студентським сім’ям.

Розподіл місць у гуртожитках студмістечка здійснюється згідно з наказом ректора та відповідно до Положення „Про студентське містечко Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”. Заступник директора інституту, коледжу/декана факультету з навчально-виховної роботи, голова студентської ради, голова студентської профспілки відповідного факультету/інституту/коледжу спільно зі студентською радою гуртожитків, кураторами академічних груп та працівниками студмістечка несуть відповідальність за дотримання «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ». На кожному поверсі (блоці) обирається староста, який контролює роботу чергових студентів та стежить за порядком.

Студентам-мешканцям гуртожитків категорично забороняється приносити і вживати спиртні напої та наркотичні засоби, палити в житлових кімнатах, місцях загального користування та на території студмістечка, за виключенням спеціально відведених для цього місць, з’являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні ігри, утримувати тварин тощо. За порушення «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧНУ» на студента накладається стягнення залежно від порушення (догана, виселення з гуртожитку, відрахування з університету).

Досить різноманітним є культурне життя мешканців гуртожитків. На базі клубу творчої молоді «Контакт», Студентського центру проводиться чимало заходів інтелектуального, розважального та спортивного характеру, більшість з яких вже  стали традицією.

У поселенні вам допоможе:

Заступник декана з виховної, організаційної роботи та студентських питань

Брик Степан Дмитрович

Тел.: +38 (0372) 58-48-55, +38 066 072-91-96

Е-mail: s.brykс,ЩU@©GШchnu.edu.ua

Інформація щодо поселення студентів в гуртожитки університету.

Після зарахування до університету студентові необхідно подати до деканату відповідного інситуту/ факультету/коледжу  заяву про надання ліжко-місця у гуртожитку.

Поселення студентів у гуртожитки студмістечка здійснюється на підставі списків відповідних деканатів інститутів/факультетів/коледжу спільно з дирекцією студмістечка. Ордери на проживання видає паспортний  стіл студмістечка. Документи щодо тимчасової реєстрації тих студентів, що поселяються у гуртожитки надає паспортний стіл студмістечка у порядку, встановленому органами МВС України.

Оплата реєстрації здійснюється за рахунок особи, якій надається ліжко-місце у гуртожитку.

Перелік необхідних документів, які повинен мати студент при поселенні у гуртожиток студмістечка:

  • Паспорт з відміткою про зняття з реєстрації з місця проживання;
  • Талон зняття з реєстрації – 2 шт;
  • Приписне свідоцтво (для хлопців) з відміткою про зняття з військового обліку;
  • 1 фотокартка розміром  4×5.

 

Адміністрація студмістечка:

Директор

Гарасим Василь Іванович

53-52-64

Заступник з виховної
роботи

Лопушинська Галина Ярославівна 

53-52-64

Паспортисти

Брижко Наталія Петрівна

Осадець Галина Олександрівна

Антонюк Тетяна Богданівна

52-99-86

Адреса адміністрації студмістечка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

58022, м. Чернівці

вул. Небесної Сотні, 4Б

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster…»vt@м})chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.