Оновлено
2023-09-22
14:06

Науково-дослідна робота студента

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів

Для забезпечення науково-дослідної роботи студента на кафедрі створена Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів. Її матеріально-технічна база залучається до виконання лабораторних і практичних завдань у позаурочний час студента. Також вона використовується для написання курсових і дипломних робіт, для розробки інформаційно-туристичних IT-проєктів студентів:
https://bazeasytravel.netlify.app/
https://beamish-peony-f09fd5.netlify.app/
https://kolotour-if.netlify.app/
https://izmail-nowadays.netlify.app/
https://sage-basbousa-352798.netlify.app/holovna.html
https://notesoflepe.netlify.app/
https://scandfairy.netlify.app
https://kyivtourism.netlify.app
https://monumental-cactus-0d4fd5.netlify.app

Навчально-наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів створена як матеріально-технічна база для інформаційно-технологічного супроводу освітнього процесу та науково-дослідної роботи за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація». Організація та керівництво роботою навчально-наукової лабораторії здійснюється завідувачем лабораторії та/або лаборантами кафедри географії та менеджменту туризму. Навчальна та науково-дослідна робота зі студентами здійснюється викладачами кафедри, які залучають для цього лабораторію. Наукові дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів здійснюються науково-педагогічними працівниками за підтримки лаборантів кафедри.

Окрім того, навчально-наукова лабораторія використовується для науково-дослідної роботи кафедри географії та менеджменту туризму, зокрема для підтримки IT-проєкту «Чернівці – туристичний путівник», який являє собою WEB-сайт під доменом www.trip.cv.ua.

положення про лабораторію >>>

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування створена для організаційно технічного і методичного забезпечення проведення лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, іспитів з обов’язкових дисциплін професійної підготовки «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування» (ОП «Міжнародний туризм»), «Організація ресторанної справи», «Технологія послуг харчування», «Барна справа, мистецтво баристи та сомельє», «Гастрономічний туризм» (ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» спеціальності 242 «Туризм і рекреація».

положення про лабораторію >>>

 

 

 

Тематичні напрямки викладачів, що можуть бути запропоновані студентам
для написання курсових робіт

Тематичні напрямки

ПІБ викладача

1

1. Організація екскурсій та пізнавальних турів для різних місць призначення.
2. Маркетинг туристичних дестинацій, підприємств і продуктів.
3. Міжнародні туристичні потоки з країнами світу.
4. Web-технології просування туристичних підприємств, дестинацій і продуктів.

Король Олександр Дмитрович, д.г.н., доцент, зав. кафедри

2

1. Розробка та професійний супровід екскурсійних турів.
2. Попит та пропозиції на ринку туристичних послуг.
3. Курорти та готельна база Болгарії, Туреччини, Єгипту та країн екзотичних напрямів.
4. SMM маркетинг в туризмі.

Андрусяк Наталя Степанівна, к.б.н., доцент

3

1.Туризм в країнах Європи.
2. Готельна база популярних туристичних напрямків.
3. Перспективні туристичні напрямки в Україні.
4. Пропозиції туроператорів на українському туристичному ринку.

Аніпко Наталія Петрівна, к.г.н., доцент

4

1. Організація активних видів туризму (пішохідного, гірського, водного, лижного тощо).
2. Екотуризм та його регіональний розвиток в країнах світу.
3. Організація туризму та рекреації на територіях природно-заповідного фонду.
4. Транскордонний туризм.
5. Етнокультурний туризм.

Бучко Жанна Іванівна,  д.г.н., доцент

5

1. Використання інформаційних систем та технологій в туризмі.
2. Особливості організації культурно-пізнавального туризму.
3. Переваги та недоліки самодіяльного туризму
4. Роль та місце анімації в туризмі.
5. Специфічні та оригінальні види туризму.

Брик Степан Дмитрович, к.г.н., асистент

6

1. Міжнародний туризм.
2. Види туризму.
3. Просторова організація туристичної діяльності.
4. Готельні мережі світу та їх територіальне розміщення.
5. Круїзний туризм регіону (за вибором).

Заячук Оксана Григорівна,  к.г.н., доцент

7

1. Дослідження світової спадщини ЮНЕСКО в контексті міжнародного туризму.
2. Логістичні особливості в організації міжнародного туризму.
3. Атрактивні особливості штучно створених локацій  (аквапарки, парки розваг, інтерактивні музеї) в розвитку міжнародного туризму.
4. Роль, вплив, об'єми та проблеми авіаперевезень в міжнародному туризмі.

Іванунік Віталій Олександрович, к.г.н., доцент

8

1. Рекреаційно-туристичне природокористування: вітчизняний та світовий досвід.
2. Туризм в Україні та Європі.
3. Білатеральні заповідники в Україні та Європі.
4. Природні, історико-культурні та інфраструктурні рекреаційно-туристичні ресурси Європи.
5. Кургани та давні поселення - об'єкти перспективного туристичного природокористування.

Кілінська Клавдія Йосифівна, д.г.н., професор

9

1. Гастрономічний туризм (його окремі різновиди) в Європі та Україні.
2. Розробка концепції тематичного закладу ресторанного господарства (на основі використання зарубіжного та українського досвіду).
3. Готельне господарство країни (на вибір студента): передумови, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
4. Ресторанне господарство країни (на вибір студента): передумови, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
5. Кулінарна географія.

Круль Галина Ярославівна, к.г.н., доцент

10

1.Міжнародний туризм.
2.Інформаційне забезпечення розвитку туризму в регіоні (за вибором).
3.Біосоціальні рекреаційно-туристичні ресурси області  (за вибором).
4.Інновації в туризмі.

Скутар Тетяна Дмитрівна к.г.н., доцент

11

1.Wellness – туризм: сучасні тенденції розвитку (країна на вибір).
2.Fashion-туризм: особливості та перспективи розвитку (країна на вибір).
3.Особливості розвитку подієвого туризму (країна на вибір).
4.Організація та особливості рекламної діяльності в сфері туризму.

Смик Оксана Степанівна, к.г.н.,  асистент

12

1.Сучасні структурні зміни у послугах гостинності на курортах (на вибір студента).
2. Інвестиційні процеси розвитку гірськолижних курортів (на вибір студента).
3. Статистичні особливості оцінки ринку послуг сільського туризму.
4. Ринок земель рекреаційного призначення.

Явкін В'ячеслав Григорович, к.г.н.,  доцент

Рекомендації до написання курсових робіт >>>

Рекомендації до написання бакалаврських робіт >>>

Тематика бакалаврських робіт 2022-2023 н.р. >>>

Тематика бакалаврських робіт 2023-2024 н.р. >>>

Випускні роботи

 1. Магістерські роботи 2020 рік
 2. Магістерські роботи 2021 рік
 3. Магістерські роботи 2022 рік,   доповіді студентів

Студентські конференції

 1. Матеріали студентської наукової конференції 2015 рік
 2. Матеріали студентської наукової конференції 2016 рік
 3. Матеріали студентської наукової конференції 2017 рік
 4. Матеріали студентської наукової конференції 2018 рік
 5. Матеріали студентської наукової конференції 2019 рік
 6. Матеріали студентської наукової конференції 2020 рік
 7. Матеріали студентської наукової конференції 2021 рік
 8. Матеріали студентської наукової конференції 2022 рік
 9. Матеріали студентської наукової конференції 2023 рік
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterц¤Ы@i »chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.