Оновлено
2020-01-10
15:23

Науково-дослідна робота

Кафедра географії та менеджменту туризму здійснює інтенсивні наукові пошуки в галузі рекреації й туризму. У 2006 р. кафедра виграла конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проектів і отримала фінансування від Міністерства освіти і науки України на розробку теми „ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ”. Учасниками проекту від кафедри є Король О.Д. та Бучко Ж.І. Словацька сторона представлена науковцями природничого факультету університету ім. П.Сафаріка, м. Кошице.

1. Кафедра також бере участь у проекті „ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СВІТОВОГО ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ СТАРООБРЯДНИЦТВА БІЛА КРИНИЦЯ”. Дану тему від кафедри розробляють Явкін В.Г., Бучко Ж.І., Шупарська Л.П. Відповідно до цього проекту кафедра є одним із організаторів міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю спорудження Білокриницького собору.

2. На замовлення Державного управління екології та природних ресурсів у Чернівецькій області Мінекоресурсів України - "Обгрунтування основних напрямів рекреаційного природокористування для потреб екологічного туризму"

Наукові пошуки кафедри за останні 5 років увінчались захистами 1 докторської та 2 кандидатських дисертацій.

ЖУК М.В. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню методологічних і прикладних проблем зростання експортного потенціалу Карпатського регіону та ефективності його використання. У роботі розкриті механізми впливу вартісної структури товару на характеристики експортно-імпортних операцій у контексті гармонізації інтересів територій і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розглядаються теоретико-концептуальні підходи дослідження виробництва регіону, зорієнтованого на експорт, де як пріоритетні виділені системний підхід і моделювання. На їх основі наведена кількісна інтерпретація ступеня залежності експорту від основних чинників виробництва. Проаналізовані тенденції розвитку регіональних економічних процесів, що дало змогу визначити напрямки доповнення зовнішньої інтеграції внутрішньою і формування регіонального ринку. Показані економічні та інституційні засади перетворення регіону у відносно самостійний об'єкт управління, наведені рекомендації з формування екстериторіальних ринкових структур.

КОРОЛЬ О.Д. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ (СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

В дисертаційній роботі здійснено розробку науково-методичних основ регіонального менеджменту в туризмі як процесу організації, прогнозування, планування, контролю, які здійснюються з метою управління та координації розвитку туризму. Вивчено чинники функціонування і розвитку туристських організацій: чинники управління та прийняття рішень у туризмі; туристичні потреби; туристський попит; туристський ринок; рекреаційні ресурси. Досліджено управлінські функції туризму. Розглянуто природні, культурні та соціальні чинники розвитку туризму в Карпатському регіоні. Проведена оцінка разової рекреаційної місткості та атрактивності Карпатського регіону по районах. Визначені напрямки розвитку туризму в Українських Карпатах.

БУЧКО Ж.І. ЕСТЕТИЧНІ ЯКОСТІ ЛАНДШАФТІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2002.

У дисертації розглядаються теоретико-методичні основи виявлення естетичної цінності ландшафтів як складової рекреаційного та гуманістичного ресурсного потенціалу території чи акваторії. Виявлено критерії естетичної цінності ландшафтів та ландшафтоутворюючих складових. Проаналізовано різні підходи до оцінювання естетичних якостей ландшафтів та запропоновано методику естетичного оцінювання краєвиду. Здійснено дослідження різноманітності ландшафтної структури території Чернівецької області та укладена картосхема хорологічного різноманіття ландшафтів з диференціацією ступеня різноманіття. Проведено узгоджений аналіз між ступенем різноманіття ландшафтів та естетичною цінністю краєвидів. Запропоновано використання досліджень естетичних якостей ландшафтів у освітньо-виховній, туристичній та природоохоронній діяльності.

1. При допомозі Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України - Реалізація інноваційної моделі розвитку туристичної інфраструктури світового духовного центру старообрядництва Біла Криниця"

2. Міжнародний проект "ROUA "Буковина"" до 2009 року виконавці: Сучавський університет ім. Стефана Челмарі (Румунія) та Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster_hћќк@ї7A[chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.