Оновлено
2021-12-01
21:12

Дисципліни

Силабуси за ОП спеціальності «ТУРИЗМ»

Міжнародний туризм

Готельно-ресторанний сервіс і ТО

Туризмознавство (магістр)

Навчальний план - завантажити >>>

 1. Актуальні питання історії та культури України
 2. Філософія
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Міжнародне право
 6. Статистика
 7. Економіка та фінанси підприємств
 8. Основи менеджменту
 9. Міжнародна економіка
 10. Геоекологія
 11. Рекреологія
 12. Історія туризму
 13. Міжнародний туризм
 14. Географія міжнародного туризму
 15. Технологія туристичної діяльності
 16. Організація екскурсійних послуг
 17. Організація рекреаційних послуг
 18. Організація туризму
 19. Туристичне країнознавство (Європа)
 20. Туристичне країнознавство (Азія)
 21. Туристичне країнознавство (Африка, Австралія та Океанія)
 22. Туристичне країнознавство (Америка)
 23. Туристичне країнознавство (Україна)
 24. Інформаційні системи і технології в туризмі
 25. Технологія готельної справи та організація послуг гостинності
 26. Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування
 27. Економіка і ціноутворення в галузі туризму
 28. Організація транспортних послуг і туристичний супровід
 29. Маркетинг туризму
 30. Менеджмент туризму
 31. Організація анімаційних послуг у туризмі
 32. Правове регулювання туристичної діяльності
 33. Безпека та страхування в міжнародному туризмі
 34. Професійна іноземна мова
 35. Друга професійна іноземна мова

Силабуси вибіркових дисциплін

 1. Фізична та соціально-економічна географія світу
 2. Геодемографія та урбаністика
 3. Економічна теорія
 4. Психологія ділового спілкування
 5. Основи соціальної та конструктивної географії
 6. Антропогенні аспекти туристики і рекреації
 7. Основи наукових досліджень
 8. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні
 9. Громадське здоров'я та медицина порятунку
 10. Демократія: від теорії до практики
 11. Туризмознавство
 12. Основи сфери гостинності
 13. Спортивний туризм
 14. Організація етнотуризму
 15. Краєзнавство
 16. Курортна справа
 17. Реклама в туризмі
 18. Фриланс в туристичному бізнесі
 19. Туристичний практикум
 20. Готельно-ресторанний практикум
 21. Web-технології в туризмі
 22. Інноваційні готельно-ресторанні технології
 23. Картографія та геоматика
 24. Транскордонний туризм
 25. Екологічний та агротуризм
 26. Рекреаційна географія
 27. Світовий ринок послуг гостинності
 28. Географія материків і океанів
 29. Туристично-краєзнавча робота
 30. Готельна індустрія України
 31. Технологія продажів у міжнародному туризмі
 32. Діяльність туристської самодіяльної організації
 33. Районування в туризмі
 34. Географія туризму
 35. Моделювання та прогнозування в туризмі
 36. Музеєзнавство та пам’яткознавство
 37. Релігієзнавство
 38. Друга ділова іноземна мова
 39. Фізичне виховання
 40. Поведінкова географія
 41. Географія сфери обслуговування

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін - переглянути >>>

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster7;Д­@‡ftchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.