Оновлено
2020-05-21
19:21

Дисципліни

Спеціальність «ТУРИЗМ», ОП «Міжнародний туризм», освітній рівень «Бакалавр»
(термін навчання – 4 роки): Навчальний план >>>

Силабуси нормативних дисциплін

 1. Актуальні питання історії та культури України
 2. Філософія
 3. Українська мова
 4. Іноземна мова
 5. Економічна теорія
 6. Країнознавство
 7. Основи наукових досліджень
 8. Статистика
 9. Економіка та фінанси підприємств
 10. Основи менеджменту
 11. Рекреологія
 12. Історія туризму
 13. Міжнародний туризм
 14. Технологія туристської діяльності
 15. Організація екскурсійних послуг
 16. Спортивний туризм
 17. Організація рекреаційних послуг
 18. Організація туризму
 19. Туристичне країнознавство
 20. Інформаційні системи і технології в туризмі
 21. Технологія готельної справи та організація послуг гостинності
 22. Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування
 23. Економіка і ціноутворення в галузі туризму
 24. Бухгалтерський облік та аналіз діяльності туристичних підприємств
 25. Організація анімаційних послуг
 26. Туристичні ресурси України
 27. Організація транспортних послуг
 28. Маркетинг туризму
 29. Менеджмент туризму
 30. Діяльність туристської самодіяльної організації
 31. Правове регулювання туристичної діяльності
 32. Ділова іноземна мова
 33. Туризм у Карпато-Подільському регіоні України
 34. Організація турагентської та туроператорської діяльності

Анотації вибіркових дисциплін

 1. Фізична та соціально-економічна географія світу
 2. Основи соціальної та конструктивної географії
 3. Фізичне виховання
 4. Музеєзнавство та пам’яткознавство
 5. Громадське здоров’я та медицина порятунку
 6. Релігієзнавство
 7. Туризмознавство
 8. Курортна справа
 9. Туристичний практикум
 10. Краєзнавство і туризм
 11. Екологічний агротуризм
 12. Рекреаційна географія
 13. Туристично-краєзнавча робота
 14. Моделювання та прогнозування в туризмі
 15. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні
 16. Районування в туризмі

Спеціальність «Туризмознавство», освітній рівень «Магістр»
(термін навчання – 1,5 роки)

Обов’язкові навчальні дисципліни Курси
V VI
1 Актуальні проблеми філософії Х  
2 Цивільний захист Х  
3 Охорона праці в галузі Х  
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Х  
5 Інформаційний менеджмент Х  
6 Управління регіональним розвитком туризму Х  
7 Маркетингові комунікаційні системи в туризмі Х  
8 Туристсько-рекреаційний потенціал території Х  
9 Управління туристичним підприємством Х  
10 Міжнародні інформаційні системи в туризмі Х  
11 Методологія наукових досліджень   Х
12 Державне регулювання туризму   Х
13 Методика викладання предмету у ВШ Х  
  Дисципліни за вибором    
1 Педагогіка та психологія у ВШ Х  
2 Міжнародний туристичний бізнес Х  
3 Управління персоналом   Х
4 Корпоративне управління в туризмі Х  
5 Районування в туризмі   Х
6 Статистичні методи дослідження в туризмі   Х

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃЎ>@ШщќЕchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.