ќновлено

ƒисципл≥ни

—пец≥альн≥сть Ђ“”–»«ћї, осв≥тн≥й р≥вень ЂЅакалаврї
(терм≥н навчанн€ Ц 4 роки), Ќавчальний план >>>

є ќбовТ€зков≥ навчальн≥ дисципл≥ни  урси
I II III IV
1 јктуальн≥ питанн€ ≥стор≥њ та культури ”крањни      
2 ‘≥лософ≥€      
3 ”крањнська мова (за профес≥йним спр€муванн€м)      
4 ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)    
5 ¬ища математика      
6 –екреолог≥€      
7 ≤стор≥€ туризму      
8 –екреац≥йна географ≥€      
9 “ехнолог≥€ туристськоњ д≥€льност≥      
10 ќрган≥зац≥€ екскурс≥йних послуг      
11 ќснови еколог≥њ      
12 ќснови наукових досл≥джень      
13 ≤нформатика та комп`ютерна техн≥ка      
14 —портивний туризм      
15 ќрган≥зац≥€ рекреац≥йних послуг      
16 ќрган≥зац≥€ туризму      
17 “уристське крањнознавство      
18 Ѕезпека життЇд≥€льност≥      
19 ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ в туризм≥      
20 ≈коном≥ка та ф≥нанси п≥дприЇмств      
21 —татистика      
22 “ехнолог≥€ готельноњ справи та орган≥зац≥€ послуг гостинност≥      
23 “ехнолог≥€ ресторанноњ справи та орган≥зац≥€ послуг харчуванн€      
24 ≈коном≥ка ≥ ц≥ноутворенн€ в галуз≥ туризму      
25 Ѕухгалтерський обл≥к туристичноњ д≥€льност≥      
26 јнал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмств      
27 ќрган≥зац≥€ ан≥мац≥йних послуг      
28 ќснови менеджменту      
29 ќснови маркетингу      
30 “уристичн≥ ресурси ”крањни      
31 ќснови охорони прац≥      
32 ќрган≥зац≥€ транспортних послуг      
33 ћаркетинг туризму      
34 ћенеджмент туризму      
35 ƒ≥€льн≥сть туристськоњ самод≥€льноњ орган≥зац≥њ      
36 ѕравове регулюванн€ туристичноњ д≥€льност≥      
37 ƒ≥лова ≥ноземна мова    
38 ƒруга д≥лова ≥ноземна мова    
39 ‘≥зичне вихованн€      
   ƒисципл≥ни за вибором        
1 ‘≥зична та соц≥ально-економ≥чна географ≥€ св≥ту      
2 “уризмознавство      
3 “уристичне ресурсознавство або туристично-рекреац≥йн≥ комплекси      
4 ќснови сусп≥льноњ географ≥њ або ф≥зичне вихованн€      
5  рањнознавство      
6 ќснови соц≥альноњ та конструктивноњ географ≥њ      
7  раЇзнавство ≥ туризм      
8 ≈колог≥чний та с≥льський зелений туризм      
9 —в≥това економ≥ка та м≥жнародний туризм або ≤нформ. менеджмент      
10 ѕол≥толог≥€      
11 ќснови конституц≥йного права      
12  урортна справа з основами курортолог≥њ      
13 –айонуванн€ в туризм≥      
14 “уристичний практикум      

 

—пец≥альн≥сть Ђ“уризмознавствої, осв≥тн≥й р≥вень Ђћаг≥стрї
(терм≥н навчанн€ Ц 1,5 роки)

є ќбовТ€зков≥ навчальн≥ дисципл≥ни  урси
V VI
1 јктуальн≥ проблеми ф≥лософ≥њ  
2 ÷ив≥льний захист  
3 ќхорона прац≥ в галуз≥  
4 ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)  
5 ≤нформац≥йний менеджмент  
6 ”правл≥нн€ рег≥ональним розвитком туризму  
7 ћаркетингов≥ комун≥кац≥йн≥ системи в туризм≥  
8 “уристсько-рекреац≥йний потенц≥ал територ≥њ  
9 ”правл≥нн€ туристичним п≥дприЇмством  
10 ћ≥жнародн≥ ≥нформац≥йн≥ системи в туризм≥  
11 ћетодолог≥€ наукових досл≥джень  
12 ƒержавне регулюванн€ туризму  
13 ћетодика викладанн€ предмету у ¬Ў  
  ƒисципл≥ни за вибором    
1 ѕедагог≥ка та психолог≥€ у ¬Ў  
2 ћ≥жнародний туристичний б≥знес  
3 ”правл≥нн€ персоналом  
4  орпоративне управл≥нн€ в туризм≥  
5 –айонуванн€ в туризм≥  
6 —татистичн≥ методи досл≥дженн€ в туризм≥  

 

—писок дисципл≥н
ЌазваЎифр дисципл≥ни
ƒержавне регулюванн€ в галуз≥ туризмуC 8.0
“уризмознавство¬ 4.02
ќснови екскурсознавства¬ 4.2
≤нновац≥йний менеджментопп3
“ехнолог≥€ ресторанноњ справиѕ 3.07
“ехнолог≥€ готельноњ справиѕ 3.08
Oрган≥зац≥€ ан≥мац≥йних послуг у туризм≥ѕ 3.14
ћенеджмент туризмуѕ 3.19
ќрган≥зац≥€ оздоровчо-спортивного туризмуѕ 3.2
—портивний туризмѕ 3.2
≈колог≥чний туризм— 5.7
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterН}їм@"JШWќ chnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.