Оновлено
2023-10-03
10:25

Монографії

КРАЧИЛО Н.П. ОСНОВЫ ТУРИЗМОВЕДЕНИЯ. — Киев: Вища шк., 1980. – 120 с.

У книзі висвітлюються питання організації і розвитку туризму, його політичне, економічне, освітнє, виховне й оздоровче значення. Показано місце і роль туристського господарства в суспільному виробництві, зв'язок з іншими галузями економіки. Особлива увага приділяється зв'язкам туризму і туристського господарства з географічними науками.

Призначена для студентів економічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів – університетів і педагогічних інститутів. Може бути використана викладачами, науковцями, фахівцями-практиками, що працюють у туристському господарстві.

 

 

ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. – 260с. >>>

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні підходи щодо оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, проблеми ресурсної забезпеченості туристичної індустрії. Розглядаються методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту, питання розвитку туристично-рекреаційних комплексів та інфраструктури. Аналізуються перспективні види та форми туристсько-рекреаційної діяльності. Вивчаються національні та міжнародні механізми регулювання і стандартизації туризму. Досліджуються договірні відносини в туризмі.

 

 

 

Кілінська К. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України.-Чернівці: Вид-во Рута. - 2007. - 494 с.

У монографії представлений консруктивний підхід до вивчення природно-господарської різноманітності, запропонована методика оцінки екологічного стану, сформована прогнозна модель управлінських аспектів природно-господарської різноманітності, означені стратегічні орієнтири території в контексті регіонального розвитку держави.

Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів  географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей.

 

 

ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д. ТА ІН. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (на прикладі України і Польщі). — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344с. >>>

У монографії проведений аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу розвитку туризму в Україні та Польщі, запропонована типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України, здійснене дослідження окремих видів туризму у цих двох країнах. Розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму в окремих регіонах України та Польщі, а також – перспективні види та форми туристсько- рекреаційної діяльності. Вивчаються географічні та екологічні проблеми туристичної галузі в Україні та Польщі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

 

 

Кілінська К.Й., Аніпко Н.П., Коновалова Н.І. Андрусяк Н.С. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні : Монографія. - Чернівці: Чернівецький національний універсчитет, 2010. - 248 с.

У монографії предсавлений анліз теоретико-методологічних та нормаивно-правових засад рекреаційно-туристичного природокорисування, здійснений аналіз природно-ресууосного потенціалу рекреаційного природокористувння та історико-культурних пам'яток.

Для фахівців у галузі географії, екології, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів туристичних, географічних, геоекологічних, природоохоронних спеціальностей.

 

 

КОРОЛЬ О.Д. МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 512 с. >>>

У науковій монографії проведено статистичний аналіз натуральних і вартісних показників виїзного та в’їзного напрямів міжнародного туризму. За результатами оцінки інтенсивності зарубіжного й іноземного туризму за окремими країнами світу, встановлені чинники, закономірності формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.

Для науковців, викладачів і студентів, які цікавляться питаннями формування та розподілу міжнародних туристичних потоків у географічному просторі.

 

 

Кілінська К.Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи: монографія / Клавдія Кілінська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.- 304 с.

 

 

 

 

 

Кілінська К.Й. Парки – памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк. – Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 250 с.

У монографії розкриваються теоретико-методичні засади дослідження парків- пам'яток садово - паркового мистецтва, наведена функціонально - просторова структура парків- пам'яток садово - паркового мистецтва та подана їх конструктивно-географічна та рекреаційно-туристична характеристика.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster·7”»@ЧЂ‰ѓchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.