Оновлено
2024-02-29
12:02

Публікації та книги

1. Круль В. П., Брик С. Д. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами / В. П. Круль, С. Д. Брик // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 74-77. >>>

2. Явкін В. Г., Савранчук Л.А. Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів / В. Г. Явкін, Л.А. Савранчук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 133-135. >>>

3. Заячук О. Г. До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області / О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 120-124.

4. Ясенчук В. І., Явкін В. Г., Морар А. В. Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я / В . І. Ясенчук, В. Г. Явкін, А. В. Морар // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 179-183.

5. Владійчук К. В., Ющенко Ю. С., Бухтіярова Ф. О., Явкін В. Г. Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі / К. В. Владійчук, Ю. С. Ющенко, Ф. О. Бухтіярова, В. Г. Явкін // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2014. - Вип. 724-725: Географія. – С.126-128. >>>

6. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж.І. Бучко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 109-111. >>>

7. Заячук М. Д., Заячук О. Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні / М. Д. Заячук, О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 140-144. >>>

8. Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії / О. Д. Король // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 161-164. >>>

9. Бучко Ж. І., Меленко Я. І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж. І. Бучко, Я. І. Меленко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134. >>>

10. Джаман В. О., Заячук О. Г., Заячук М. Д. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області. / Заячук О. Г. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічна та соціальна географія, 2012. – С. 65-69. >>>

11. Rudenko Valeriy. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko, Valentuna Hudikovska, Myroslava Lapushniak // Natural Resources (USA). – 2014, - №5, - 73-77p. Published Online February 2014 >>>

12. Rudenko Valeriy. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – Pp. 70-76. >>>

13. Rudenko Valeriy. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal. >>>

2016 р.

14. Krul V., Krul H. Process of settlement of western Ukraine beforethe 14TH century (space-time aspect) [Круль В., Круль Г. Процеси заселення Західної України до початку ХІV століття (просторово-часовий аспект)] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 71-73.

15. Krul H., Palamariuk M, Krul V. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bukovynean Carpathians [ Круль Г., Паламарюк М., Круль В. Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристичними ресурсами території Буковинських Карпат ] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 74-77.

16. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia. // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). - Харків, 2016. – С. 75-79.

17. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні туристичного регіону Буковини / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 45 – 47.

18. Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman,Zanna Buchko, Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovskyy. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi Citi, Ukraine//Centre for Research on Settlements and Urbanism: Journal of Settlements and Spatial Planning.- Vol.7, No. 2/2016.- S. 157-165.

19. Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних по токів Бразилії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2016. - Вип. 775-776: Географія. с.- 276

20. Larisa Savranchuk. “Wine” tours by Europe as on of the areas of recreational activities //Вісник Львівського університету.-Серія географічна.- Вип. 49: Зб.наук.праць.- Львівський нац.ун-т, 2015.- 380 с.- С.313-321.

21. Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy/ Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2016” Volum 7. Ptdagogiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.- S. 23-30.

22. Larisa Savranchuk. Modern condiniom and prospects of development of the sentimental tourism in Ukraine // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 21 (2). – Харків, 2016.

23. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.- 204 с.

24. Березка І.С., Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогення складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет) //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.

25. Бойко І., Кермач Е. Роль анкетного опитування при виявленні проблем обслуговування туристів у гірськолижно-туристичному комплексі «Мигово» //Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Матеріали між нар.наук.практ.конф.- Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 3.- 242 с.- С.142-149.

26. Hrytsku V. Assessment of Climatic Resources for the Establishment and Development of Tourism in Chernivtsi Region / V. Hrytsku, K. Kilinska, I. Hrytsku-Andriesh, O.Hrushko, B.Chornyy // International journal of cross-cultural studies and environmental communication.- Constanta.-2016.- S-68-71.

2017 р.

Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків США // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 785: Географія.-106 с. – С. 59-63.

Savranchuk L.A., Rusnak O.V. Features of development tourism in Portugal // Materialy XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci-2017» Volume 3. Prawo. Historia. Zarzadzanie. Filologiczne nauki. Techniczne nauki. Wspolczesne informacyjne technologie. Geografia i geologia: Przemysl. Nauka I studia – 96 str.

Oleksandr Korol. FORMATION AND DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL TOURISM FLOWS IN GEOGRAPHICAL SPACE // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Випуск 22 (1). – Харків, 2017. - p. 26-31. >>>

Король О.Д. Вплив протяжності географічного простору на розподіл міжнародних туристичних потоків // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 23 (2). – Харків, 2017. С.98-107. >>>

Король О.Д. Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами // Вісник Одеського національного університету: Географічні та геологічні науки. Одеса ОНУ, 2017. – Том 22, вип. 2(31) – 198 с. С. 104-116. >>>

Король О.Д. В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 7. – Херсон, 2017. 255 с. С. 192-202. >>>

Король О.Д. Іноземний (в’їзний) туризм у Карибському туристичному регіоні // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2017. – Вип.793 – 142 с. С.47-54.

Король О.Д. Відношення доходів від іноземного туризму до прибуттів як мірило прибутковості міжнародних туристичних потоків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки 9(358). – Луцьк, 2017. – 136 с. С. 77-88.

Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм. Науковий збірник КНУ імені Т. Шевченка. Вип. 39. – Київ: «Альфа-ПІК», 2017. – 174 с. С. 3-12.

Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.

Hrytsku V., Hrytsku U., Kilinska K., Baran L. Problems of reserve in Ukraine // Simposinului internazional Calitatea mediului si utelizarea terenurilor environmental quality and land use.- Iasi, Romania/ 2017. 95-96 P.

Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate / Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240.http://humangeographies.org.ro/articles/112/a_112_7_rudenko.pdf

Бучко Ж.І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. - Херсон, 2017. – С. 179-184. (Index Copernicus) https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/63

Аніпко Н.П. Методична розробка екскурсії "Чернівці – ковчег під вітрилами толерантності" / Н. П. Аніпко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_3 (Index Copernicus, ISSN 2410-3748)

Скутар Т.Д. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях / Т.Д. Скутар. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_14. (Index Copernicus, ISSN 2410-3748)

Boiko I. Development of the entertainment ethnic animation programs for tourists of different age groups by the example of  tourist and ski resort "Migovo" / I. Boiko, T. Skutar // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. - Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2017. – Is. 785: Geography. – 106 p. – P. 42-48. >>>

Кілінська К.Й. Функціональне призначення природоохоронних територій: вітчизняний і світовий досвід / К.Й.Кілінська, О.С.Смик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С. 83-86.

Аніпко Н. Поліконфесійна спадщина Чернівців як чинник туристичної привабливості міста / Н. Аніпко, Н.Андрусяк: матеріали ХІ Міжн. наук. конференції [«Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»], (Львів, 15-17 вересня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка). – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2017. – С. 9-12.

Аніпко Н.П. Назви вулиць Чернівців як відображення поліетнічності міста та їх представлення в екскурсійних маршрутах / Н. Аніпко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С. 18-21.

2018 р.

Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Vol. 32, No 2. – Krakow, 2018. – P. 338-355. >>>

Buchko Z. I. Cross-BorderTourism In Bukovina // Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. - University of Rzeszow, 2018. – P. 37-42. >>>

Bozhuk T.I., Buchko Z.I. Cross-BorderUkrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018, 27(1), p. 35-42 doi: 10.15421/111828 >>>

Король О.Д. Економічний чинник розподілу іноземних (в’їзних) туристичних потоків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки.- Вип. 8.- Херсон, «Видавничий дім «Гельветика», 2018.- 302 с.- С.256-262. >>>

Король О.Д. Вплив клімату на формування та розподіл міжнародних потоків // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 131-146.

Круль Г.Я, Круль В.П., Григор’єва Г. Територіальні особливості розташування поселень за експозицією схилів на території Північної Бессарабії // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 39-45.

Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 109-114.

Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.

Бучко Ж.І. Транскордонний туризм як об’єкт конструктивно-географічного дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GNSNU): Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (30-31 березня 2018 р., м. Київ). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 360 с. С. 212-215.

Гищук Р., Круль Г. Демографічна оцінка ландшафтів верхнього Прута для потреб рекреаційно-туристичної діяльності // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конф. (26-28 вересня 2018 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 140 с. С. 59-60.

Король О.Д. Звичне середовище – висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GNSNU): Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (30-31 березня 2018 р., м. Київ). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 360 с. С. 254-256.

Заячук М.Д., Заячук О.Г. Використання топологічних характеристик території при обґрунтуванні виділення освітніх округів в адміністративному районі // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – КНУ м.. Т. Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с. – С. 300-302.

Явкін В.Г., Колебай Х.В. Пропозиції гостинності в рекреації та туризмі Івано-Франківської області // Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Актуальні проблеми регіональних досліджень» (17-18 травня 2018 р.) / за ред.. В.Й. Лажкіна. - м. Луцьк, 2018. – 228 с. – С. 50-52.

Явкін В.Г., Колебай Х.В. Поширення садиб сільського туризму Івано-Франківської області //«Вітчизняна наука: Теорія і практика».Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (08-09 червня 2018 р.). м. Харків, 2018. С. 17-21.

Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку// Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації. Інститут зрошуваного землеробства: // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. «Природа для води» (22 березня 2018 р.). – Київ.- 235 с. С. 40-41.

Korol O. Demographic Factor in International (Outbound) Tourism // Słupskie Prace Geograficzne, Nr 15. – Słupsk, 2018. – P. 153–170  >>>

K.Kilinskaya. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) / K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, О.Danilovа, О.Maniutinа // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2018. – Is. 795: Geography. – P. 5-15.

Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (Inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków, 2018. Vol 32, No 2. P. 338-355. >>>

К.Й. Кілінська, Й.Й. Іваніга, В.Й. Чонка, С.І. Чонка. Роль та значення середньої ланки підготовки фахівців для розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону (на прикладі Виноградівського району Закарпатської області) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. №. 795 - Географія – Чернівці. - Чернівецький національний університет – 2018. – С. 59-62.

K.Kilinskaya. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of Ukraine and Romania) / K.Kilinskaya, V.Sivak, O.Smyk, О.Danilovа, О.Maniutinа // Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2018. – Is. 795: Geography. – P. 5-15.

Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National University, 2018. – 27(1). – P. 35-42. (Web of Science) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/493

Кілінська К. Рекреаційно-туристичне природокористування фізико-географічних районів Чернівецької області / К.Кілінська, Н.Андрусяк, О.Смик, В.Сівак // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Вип. 2. – Львів– Гомель, 2018. ‒ С.286-294.

Смик О.С. Індустрія дозвілля та розваг в туристичній сфері (на прикладі Чернівецької області) / О.С. Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. –С. 279-283.

2019 р.

Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol 26, No 3. – Oradea, 2019. – P. 887–904. >>>

Заячук О.Г., Проскурова Н. Сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів та впровадження ІТ у туристичній галузі України // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2019. – Вип.808 – 146 с. С. 118-122. >>>

Заячук О.Г., Заячук М.Д. «Зубровиця», як перспективний об’єкт екологічного пізнавального туризму / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Т.: СМП «Тайп», 2019. – С. 161-164. >>>

Явкін В.Г., Мельник А.А. Нормативний режим вологи ґрунту Карпато-Поділля // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 154-155

Явкін В.Г., Мельник А.А. Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 168-169.

Кілінська К. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області / К.Кілінська, П.Сухий, Н.Андрусяк, І.Березка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.47-54

Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99. (Index Copernicus) https://tourlib.net/statti_ukr/buchko.htm

Аніпко Н.П. Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, В. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.106-112.

Аніпко Н.П. Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, Х. Капуш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.123-128.

Смик О.С. Розвиток ресторанного господарства як  складової  туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Смик О.С., Єремія Г.І.  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.184-188.

Смик О. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області) / Смик О., Єремія Г.  // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 300-305.

2020 рік

Korol O., Krul V. Classification of Countries of Destination by Gross and Relative Values of International (Inbound) Tourism and its Factors // Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (3), P. 130–149. - Krakow 2020 (Web of science) >>>

Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Вплив снігового покриву і лавин на розвиток гірськолижного туризму в Буковинських Карпатах // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (7-9 травня 2020 р.) - Чернівці: ЧНУ, "Місто", 2020. С. 313-316.

Круль Г.Я. Аналіз розвитку ринку ресторанних послуг України в пострадянський період // Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки (28 жовтня 2020 року). - Луцьк. - 2020. С. 145-149.

Buchko Z. Cross-Border Ukrainian–Polish Cooperation in the Sphere of Tourism / Economic and Regional Studies. - Volume 13: Issue 3. – 2020. - P. 271-283.https://content.sciendo.com/view/journals/ers/13/3/article-p271.xml

Kilinskaya K. Rоad landscapes - recreation and tourism sphere segment (on the example of Сhernivtsi city)  / K. Kilinskaya, V. Yavorskaya, L. Lopushnyak // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Vol. 10, №3 2020. – Р.219-229. >>>

Kilinskaya Klavdija. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian REGION (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8 >>>

Кілінська К. Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області / К.Кілінська, Н. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 31-36. >>>

Бучко Ж. Українсько-білоруська співпраця в галузі транскордонного туризму // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.  - Вип. 826 : Географія. – С. 76 -81. Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/3192

Андрусяк Н.С, Аніпко Н.П, Смик О.С. Аналіз попиту туристів за напрямком Єгипет у 2020 році // Географія та туризм.- Київ.-2020. - №59.- С.45-50. >>>

Андрусяк Н., Аніпко Н. Діяльність туристичних агентств та туроператорів м. Чернівці за напрямком Єгипет// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 826: Географія. – С. 82-88

Кілінська К. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66. >>>

Kilinskaya K. THE STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF RURAL GREEN TOURISM (ON CHERNIVTSI REGION EXAMPLE / K. Kilinskaya, L. Lopushnyak // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 305-309. >>>

Кілінська К.Й. Екологічний аудит стану навколишнього природного середовища Чернівецької області / К. Кілінська, О. Смик // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С.286-289.

2021 рік

Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. - Krakow 2021 (Web of science) >>>

Tetiana Tkachenko, Olha Pryhara, Nataly Zatsepina, Stepan Bryk, Iryna Holubets, Alla Havryliuk. The current state and prospects of travel business development under the COVID-19 pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. pp. 664-674. (Web of science) >>>

Заячук М., Заячук О., Заячук А. Просторовий ресурс території м. Чернівці: хронологічний та хорологічний аналіз. Науковий вісник КНУ. Вісник: Географія. КНУ, 2021. – С. 26-31. - Вип.1/2 (78/79) Київ. 26-32.

Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.

Заячук О., Заячук А. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного туризму. «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів»: Матеріали V Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференції (8-9 квітня 2021 р.). Луцьк. – 2021. – 148 с. - С. 77-79.

Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. -  С. 118-121.

Заячук М. Д., Заячук О.Г. Географічні компетентності в розробці програм економічного і соціального розвитку території. // Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна: збірник тез науково-практичної відео-конференції (електронне видання), 9 квітня 2021 р., К.: Інститут географї НАН України, 2021. - 26 с. – С.  13-14.

Заячук М.Д., Заячук О.Г., Заячук А.М. Перспективи інтенсифікації міжнародних відносин у прикордонних територіях (на прикладі Чернівецької області) // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р. - Тернопіль: Вектор, 2021. С. 13-20.

Заячук О.Г., Брик С.Д. Інвестиційна рекреаційно-туристична привабливість Карпатського регіону України // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: збірник матеріалів I Регіональної науково-практичної конференції (18 червня 2021 р.). – Івано-Франківськ: ПРІНТ-ДІАС, 2021. – 105 с. С. 22-27.

Пригара, О., Брик, С., Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, № 33.

Buchko Z. Transborder recreational tourism complexes (TBRTC) as a result of international collaboration. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 2021.  - 35(3), 76–89. (Web of Science). Режим доступу: https://doi.org/10.24917/20801653.353.5

Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 283-293. eISSN 2391-8306. DOI  >>>

Кілінська К., Яворська В., Заячук М., Сухий П. Methodical approaches to recreational and tourist cycles – fundamentals of recreational and tourist nature management // Journal of Education, Health and Sport: Uniwersytet Kzimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 2021. 11(06): – Р. 259-267. >>>

Кілінська К.Й., Атаманюк Я.Д. Методичні підходи до вивчення сучасного рекреаційно-туристичного природокористування Придністерських придолинних комплексів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.15-19. >>>

Кілінська К.Й., Кузик А. Подільсько-Буковинська карстова область – об’єкт природно-туристичних маршрутів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.19-22. >>>

Кілінська К. Сучасні глобальні та регіональні зміни клімату (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) / В. Яворська, К. Кілінська // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 160-162. >>>

Кілінська К.Й. Кургани та давні поселення – культурно-заповідні ландшафти (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, М.Д. Заячук, С.Д. Брик, Я.Д. Атаманюк // ІУ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю професора Петліна В.М. «Шацьке поозер’я в контексті змін клімату» - 2021 – С. 133-134 >>>

Кілінська К., Яворська В., Атаманюк Я. Геоекологічна експертиза у рекреаційно-туристичному природокористуванні: теоретичні положення // Культурний ландшафт як географічний феномен. Матеріали Міжнародної наукової конференції (23-25 вересня, 2021. –  Чернівці. – Черн. нац. університет імені Юрія Федьковича. – С. 47-48.  >>>

Кілінська К.Й., Смик О.С. Туристичні маршрути – основа активного використання рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Придністерських районів Чернівецької області) // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.35-39. >>>

Бучко Ж., Скутар Т., Паламарчук Д. Чернівці як літературно-туристична дестинація // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С.48-53. >>>

Смик О., Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку України / О.Смик, Г.Єремія // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 249-254. >>>

Смик О. Організація та особливості рекламної діяльності в сфері туризму / О.Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 246 - 249. >>>

Смик О., Єремія Г. Віртуальний менеджмент управління якістю послуг індустрії гостинності  / Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Збірник тез. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція. 24-25 листопада 2021 р. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021.- С.413-415. >>>

Смик О.С. , Єремія Г.І. Система менеджменту та маркетингу – складова розвитку хостельного господарства міста Чернівці // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.43-46. >>>

2022 рік

Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320. Стаття -  https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/919/746
Журнал - https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/4

Король О.  Концепція  туристичних  потоків  і  географія туризму. Часопис  соціально-економічної географії. (2021). 31. С. 19-36. https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/20924/19674

Бучко Ж. Українсько-білоруська співпраця в галузі транскордонного туризму // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.  - Вип. 826 : Географія. – С. 76 -81. ISSN 2311-9276 (print) https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/3192

Бучко Ж. Туристична освіта в умовах карантину: виклики, тенденції та рішення //  Географія та туризм: Наук. Зб. – К.: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – С. 3-9.  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5420

Buchko Zh., Skutar T. Cultural Heritage Objects of Ukraine in the Conditions of War. Turism şi spațiu rural în context național şi internațional: XXIV Conferința ştiințifică, 27 mai 2022, Vatra Dornei. P. 26.

Zayachuk O.H., Krul H.Ya. Analysis of excursion activities of UNESCO World Heritage Site (on the example of the Residence of the Metropolitans of Bukovina and Dalmatia) // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 175-180. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4432

Yavkin V., Krul H. Hospitality market of intensive and recreational rural areas of the Prykarpattia // Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. 831 p. – P. 813-817. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4908

Ivanunik Vitalii, Chubenko Olha. Аналіз сучасних тенденцій розвитку розважальних водних атракцій // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2022. Pp. 844-849 https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/

Аніпко Наталія, Андрусяк Наталія. Зацікавленність іноземних туристів Україною: особливості післявоєнного туризму / Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022. - 323-326  с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5258

Бучко Ж. Етноекзоґенні об’єкти транскордонного туризму на  Буковині // Психологія та туризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2022 р.) – К.:ТОВ «Геопринт», 2022. – С. 162-166.https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4928/Buchko_Ethno_ekzogenni.pdf?sequence=1

Бучко Ж. Об’єкти культурної спадщини України в умовах військового урбіциду // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. - С. 46-48. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5421

Бучко Ж. Міжкультурна комунікація  України та Румунії (на прикладі Чернівецької області та Сучавського повіту) в галузі транскордонного туризму // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль: Вектор, 2022.  – С. 85-89.https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4929/Buchko_Konf_TNPU.pdf?sequence=1

Кілінська К.Й., Заячук М.Д., Сухий П.О., Смик О.С. Класифікації в туризмі: вітчизняний досвід // Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 чер. 2022 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.] ; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – С. 55-65. https://drive.google.com/file/d/1J6xhpeyW1EWE4b07NmUbgUB58XiAcwQz/view?usp=sharing

2023 р.

Менеджмент туристичної індустрії: практикум / уклад.: Руденко В.П., Підгірна В.Н., Наконечний К.П., Бучко Ж.І. та ін. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2023. - 384 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7708

Korol, O., Krul, H., Zaiachuk, O., & Kostash, M. (2023). Methodical approaches and statistical analysis of tourist arrivals to the centers of sightseeing tourism (on the example of Chernivtsi, Ukraine). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(2), 84–104. https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/10152
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7578

Ababneh H, Borisova V, Zakharzhevska A, Tkachenko P, Andrusiak N.  Performance of Artificial Intelligence Technologies in Banking Institutions// WSEAS Transactions on Business and Economics. - Volume 20, 2023, Art. #29, p.307-317.   https://www.researchgate.net/publication/366700126_Performance_of_Artificial_Intelligence_Technologies_in_Banking_Institutions

Кілінська К.Й. Заячук М.Д., Тіміш Р, Смик О.С. Вплив процесів пприродокористування на стан здоров’я людини (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник Херсонського державного університету.- Серія: Географічні науки.- Випуск 18.-2023.-Херсон .- 49-58. ISSN 2413-7391 (PRINT)  ISSN 2663-2780 (ONLINE)
DOI 10.32999/KSU2413-7391  DOI 10.32999/ksu2413-7391/2023-18-6
https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/issue/view/18/105

ЛЛажник В; Заячук М; Заячук О Особливості структурної організації однопалатних парламентів в країнах Африки (2023). // Географічний журнал Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Географія. Випуск 2(2). 2023. С. 30-40.
http://www.journals.vnu.volyn.ua/index.php/geography/issue/view/68/70
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/7577

Бучко Ж. І. Етномистецькі майстерні: збереження культурної спадщини та можливості для диверсифікації туризму // Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської школи "Університетська освіта на шляху до сталого розвитку: чисте довкілля і безпека життєдіяльності". – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 56-58.

Бучко Ж. І. Організація конкурсів з розробки туристичних маршрутів як засіб популяризації культурного надбання та залучення творчої молоді // Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської школи "Університетська освіта на шляху до сталого розвитку: чисте довкілля і безпека життєдіяльності". – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 53-55. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2023/06/materialy-zym.ses._mizhnar.karpatskoyi-shk._2022.pdf
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/6215

Liubitseva, O., Buchko, Z., Patrusheva, L., Kochetkova, I. (2023). Resource losses to Ukrainian tourism caused by full-scale Russian aggression. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies ofthe Industrial Geography Commission ofthe Polish Geographical Society], 37(4), 103–125. doi.org/10.24917/20801653.374.7
Іванунік В. О., Чубенко О. В.

Розвиток аквапарків як штучних атрактивних локацій Американського туристичного регіону/ Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково- практичної конференції (Ізмаїл, 16 грудня 2023 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. 75 с. С.34-36.
http://www.economics.in.ua/2023/12/16-2023.html?m=1

Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному сервісі : метод. вказівки до лаб. робіт / уклад. : С.Д. Брик, В.О. Іванунік. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2023. 60 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8774

Економіка і управління в готельно-рестораному сервісі та туроперейтингу: метод. вказівки до практ. робіт / уклад. : В.О. Іванунік., С.Д. Брик Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2023. 52 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8805

Бучко Ж., Стецюк А. Об’єкти історико-культурної спадщини України в умовах війни:  урбіцид та його наслідки //  Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2023. – Т. 47. – с. 20-27. https://drive.google.com/file/d/1jMCC_DO4XB6HU5KEcAlj0rdg5r1yg62S/view
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8745

Бучко Ж. І. Маршрут активного туризму «Історико-етнокультурна спадщина Вижниччини» // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. ‒ С. 228-234.
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8740

Бучко Ж., Кілінська К. Вулично-дорожні  ландшафти у рекреаційно-туристичному природокористуванні (на прикладі м. Чернівці) // Міста та регіони в епіцентрі просторових змін: зб. наук. праць.  – Київ: ВПЦ «Київський університет, 2023. – 95 с., С. 72-75. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8742

Бучко Ж., Кілінська К. Вулично-дорожні  ландшафти у рекреаційно-туристичному природокористуванні (на прикладі м. Чернівці) // Міста та регіони в епіцентрі просторових змін: зб. наук. праць.  – Київ: ВПЦ «Київський університет, 2023. – 95 с., С. 72-75. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8742

Заячук О., Заячук А., Заячук Н. Про шляхи оптимізації розвитку територіальної громади м. Чернівці. // Міста та регіони в епіцентрі просторових змін: зб. наук. праць / за ред. С. П. Запотоцького та К. В. Мезенцева. – К. К. : ВПЦ "Київський університет", 2023. – 95 с., С. 18-19. https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8646/Руденко_Населення%20міст_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Бучко Ж. Сутність поняття етнотуризму: підходи та визначення // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. - С. 150-153. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8743

Бучко Ж. Дерев’яні храми Вижницької територіальної громади як об’єкти пізнавального туризму // Сакральне та туризм: матеріали міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.) – К.:ТОВ «Геопринт», 2023. – С. 165-169.
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8744
https://iaseed.eu/wp-content/uploads/2023/05/zbirka-sakralne-ta-turyzm.pdf

Кілінська К.Й. Туристична інфраструктура Чернівецької області / К.Й. Кілінська, О.С. Смик // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. ‒ С. 86-93.
https://drive.google.com/file/d/1Txg831_Z0ZDicInb7GI14Grlqp7DcmbY/view?usp=share_link

Кілінська К.Й. Туристичний імідж рідного краю (на прикладі Садгірського району Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, О.С. Смик // Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest») : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 26- 28 трав. 2023 р.) / Гайворонська міська рада, Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2023. – С. 127-132. https://drive.google.com/file/d/1sK7c9d026jfzaCdEGdbVL-59xiL5l5vm/view

Кілінська К.Й., Смик О.С. Природно-господарська різноманітність геоморфологічної будови – один із чинників розвитку пізнавального туризму у Карпато-Подільському регіоні України / К.Й. Кілінська, О.С. Смик // Теорія і практика берегознавства та природокористування: Збірник матер. II Всеукраїнська науково-практична online-конференція (Одеса, 29-31 травня 2023 р.) / Одес. Нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2023- Одеса: Бондаренко М.О., 2023.- С. 121-126
https://drive.google.com/file/d/1kQXS1yDuGnNW3ASOFIdwHjRCNWy0BJt8/view?usp=sharing

Бучко Ж. Об’єкти історико-етнокультурної спадщини Вижницької територіальної громади в туристичній діяльності //  Етнокультурний туризм: теорія, практика, перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Вінниця, 30-31 травня 2023 р. Вінниця, 2023. – C. 20-24. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8746
https://library.vspu.net/handle/123456789/11051

Король О.Д., Смик О.С. Естетика ландшафту // Історична географія в Україні : Матеріали Всеукраїнського наукового семінару пам'яті професора Володимира Круля (21–22 вересня, 2023) / За ред. Б. Рідуш, С. Кирилюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2023. – С. 30-32.
https://drive.google.com/file/d/1WqzULL0kr--ymkFqx1-HxvWAuVmSiJ8w/view?usp=sharing https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8647/Памяті%20Круля%20В.П..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Скутар Т.Д. Крафтові тури як форма солідарного туризму. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2023 р.) / За ред. М. Барна, Й. Раковська. Львів: ЛТЕУ, 2023. С.129-131. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8683

Сучасні виклики та трансформації туризму на шляху євроінтеграції: Збірник матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 20-річчю утворення кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 16 травня 2023 року: електронний варіант. – Чернівці: ЧНУ, 2023, 104 с.
http://www.socgeo.chnu.edu.ua/res//socgeo/Zbirnuk_konferenzija.pdf

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterXI!@4ЅЇchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.