Оновлено
2022-06-23
16:21

Публікації та книги

Публікації кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування >>>

1. Круль В. П., Брик С. Д. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами / В. П. Круль, С. Д. Брик // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 74-77. >>>

2. Явкін В. Г., Савранчук Л.А. Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів / В. Г. Явкін, Л.А. Савранчук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 133-135. >>>

3. Заячук О. Г. До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області / О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 120-124.

4. Ясенчук В. І., Явкін В. Г., Морар А. В. Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я / В . І. Ясенчук, В. Г. Явкін, А. В. Морар // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 179-183.

5. Владійчук К. В., Ющенко Ю. С., Бухтіярова Ф. О., Явкін В. Г. Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі / К. В. Владійчук, Ю. С. Ющенко, Ф. О. Бухтіярова, В. Г. Явкін // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2014. - Вип. 724-725: Географія. – С.126-128. >>>

6. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж.І. Бучко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 109-111. >>>

7. Заячук М. Д., Заячук О. Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні / М. Д. Заячук, О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 140-144. >>>

8. Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії / О. Д. Король // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 161-164. >>>

9. Бучко Ж. І., Меленко Я. І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж. І. Бучко, Я. І. Меленко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134. >>>

10. Джаман В. О., Заячук О. Г., Заячук М. Д. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області. / Заячук О. Г. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічна та соціальна географія, 2012. – С. 65-69. >>>

11. Rudenko Valeriy. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko, Valentuna Hudikovska, Myroslava Lapushniak // Natural Resources (USA). – 2014, - №5, - 73-77p. Published Online February 2014 >>>

12. Rudenko Valeriy. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – Pp. 70-76. >>>

13. Rudenko Valeriy. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal. >>>

2016 р.

14. Krul V., Krul H. Process of settlement of western Ukraine beforethe 14TH century (space-time aspect) [Круль В., Круль Г. Процеси заселення Західної України до початку ХІV століття (просторово-часовий аспект)] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 71-73.

15. Krul H., Palamariuk M, Krul V. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bukovynean Carpathians [ Круль Г., Паламарюк М., Круль В. Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристичними ресурсами території Буковинських Карпат ] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 74-77.

16. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia. // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). - Харків, 2016. – С. 75-79.

17. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні туристичного регіону Буковини / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 45 – 47.

18. Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman,Zanna Buchko, Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovskyy. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi Citi, Ukraine//Centre for Research on Settlements and Urbanism: Journal of Settlements and Spatial Planning.- Vol.7, No. 2/2016.- S. 157-165.

19. Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних по токів Бразилії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2016. - Вип. 775-776: Географія. с.- 276

20. Larisa Savranchuk. “Wine” tours by Europe as on of the areas of recreational activities //Вісник Львівського університету.-Серія географічна.- Вип. 49: Зб.наук.праць.- Львівський нац.ун-т, 2015.- 380 с.- С.313-321.

21. Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy/ Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2016” Volum 7. Ptdagogiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.- S. 23-30.

22. Larisa Savranchuk. Modern condiniom and prospects of development of the sentimental tourism in Ukraine // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 21 (2). – Харків, 2016.

23. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.- 204 с.

24. Березка І.С., Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогення складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет) //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.

25. Бойко І., Кермач Е. Роль анкетного опитування при виявленні проблем обслуговування туристів у гірськолижно-туристичному комплексі «Мигово» //Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Матеріали між нар.наук.практ.конф.- Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 3.- 242 с.- С.142-149.

2017 р.

26. Boiko Iryna, Skutar Tetiana. Development of the entertainment ethnic animation programs for tourists of different age groups by the example of tourist and sri resort “Migovo”// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2017. – Вип. 785: Географія.-106 с. - C.42-48.

27. Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків США // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 785: Географія.-106 с. – С. 59-63.

28. Savranchuk L.A., Rusnak O.V. Features of development tourism in Portugal // Materialy XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci-2017» Volume 3. Prawo. Historia. Zarzadzanie. Filologiczne nauki. Techniczne nauki. Wspolczesne informacyjne technologie. Geografia i geologia: Przemysl. Nauka I studia – 96 str.

29. Oleksandr Korol. FORMATION AND DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL TOURISM FLOWS IN GEOGRAPHICAL SPACE // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Випуск 22 (1). – Харків, 2017. - p. 26-31. >>>

Король О.Д. Вплив протяжності географічного простору на розподіл міжнародних туристичних потоків // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 23 (2). – Харків, 2017. С.98-107. >>>

Король О.Д. Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами // Вісник Одеського національного університету: Географічні та геологічні науки. Одеса ОНУ, 2017. – Том 22, вип. 2(31) – 198 с. С. 104-116. >>>

Бучко Ж.І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 7. – Херсон, 2017. 255 с. С. 179-184. >>>

Король О.Д. В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 7. – Херсон, 2017. 255 с. С. 192-202. >>>

Король О.Д. Іноземний (в’їзний) туризм у Карибському туристичному регіоні // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2017. – Вип.793 – 142 с. С.47-54.

Король О.Д. Відношення доходів від іноземного туризму до прибуттів як мірило прибутковості міжнародних туристичних потоків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки 9(358). – Луцьк, 2017. – 136 с. С. 77-88.

Король О.Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність // Географія та туризм. Науковий збірник КНУ імені Т. Шевченка. Вип. 39. – Київ: «Альфа-ПІК», 2017. – 174 с. С. 3-12.

2018 р.

Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Vol. 32, No 2. – Krakow, 2018. – P. 338-355. >>>

Buchko Z. I. Cross-BorderTourism In Bukovina // Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. - University of Rzeszow, 2018. – P. 37-42. >>>

Bozhuk T.I., Buchko Z.I. Cross-BorderUkrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018, 27(1), p. 35-42 doi: 10.15421/111828 >>>

Король О.Д. Економічний чинник розподілу іноземних (в’їзних) туристичних потоків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки.- Вип. 8.- Херсон, «Видавничий дім «Гельветика», 2018.- 302 с.- С.256-262. >>>

Король О.Д. Вплив клімату на формування та розподіл міжнародних потоків // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 131-146.

Круль Г.Я, Круль В.П., Григор’єва Г. Територіальні особливості розташування поселень за експозицією схилів на території Північної Бессарабії // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 39-45.

Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 109-114.

Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.

Бучко Ж.І. Транскордонний туризм як об’єкт конструктивно-географічного дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GNSNU): Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (30-31 березня 2018 р., м. Київ). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 360 с. С. 212-215.

Гищук Р., Круль Г. Демографічна оцінка ландшафтів верхнього Прута для потреб рекреаційно-туристичної діяльності // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конф. (26-28 вересня 2018 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 140 с. С. 59-60.

Король О.Д. Звичне середовище – висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GNSNU): Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (30-31 березня 2018 р., м. Київ). – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 360 с. С. 254-256.

Заячук М.Д., Заячук О.Г. Використання топологічних характеристик території при обґрунтуванні виділення освітніх округів в адміністративному районі // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевеченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – КНУ м.. Т. Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с. – С. 300-302.

Явкін В.Г., Колебай Х.В. Пропозиції гостинності в рекреації та туризмі Івано-Франківської області // Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Актуальні проблеми регіональних досліджень» (17-18 травня 2018 р.) / за ред.. В.Й. Лажкіна. - м. Луцьк, 2018. – 228 с. – С. 50-52.

Явкін В.Г., Колебай Х.В. Поширення садиб сільського туризму Івано-Франківської області //«Вітчизняна наука: Теорія і практика».Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (08-09 червня 2018 р.). м. Харків, 2018. С. 17-21.

Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку// Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації. Інститут зрошуваного землеробства: // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. «Природа для води» (22 березня 2018 р.). – Київ.- 235 с. С. 40-41.

Korol O. Demographic Factor in International (Outbound) Tourism // Słupskie Prace Geograficzne, Nr 15. – Słupsk, 2018. – P. 153–170  >>>

2019 р.

Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol 26, No 3. – Oradea, 2019. – P. 887–904. >>>

Бучко Ж.І. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2019. – Вип.808 – 146 с. С. 93-99.

Заячук О.Г., Проскурова Н. Сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів та впровадження ІТ у туристичній галузі України // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2019. – Вип.808 – 146 с. С. 118-122. >>>

Заячук О.Г., Заячук М.Д. «Зубровиця», як перспективний об’єкт екологічного пізнавального туризму / Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Т.: СМП «Тайп», 2019. – С. 161-164. >>>

Явкін В.Г., Мельник А.А. Нормативний режим вологи ґрунту Карпато-Поділля // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 154-155

Явкін В.Г., Мельник А.А. Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 168-169.

2020 рік

Korol O., Krul V. Classification of Countries of Destination by Gross and Relative Values of International (Inbound) Tourism and its Factors // Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (3), P. 130–149. - Krakow 2020 (Web of science) >>>

Buchko Z. Cross-Border Ukrainian–Polish Cooperation in the Sphere of Tourism / Economic and Regional Studies. - Volume 13: Issue 3. – 2020. - P. 271- 283. >>>

Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Вплив снігового покриву і лавин на розвиток гірськолижного туризму в Буковинських Карпатах // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (7-9 травня 2020 р.) - Чернівці: ЧНУ, "Місто", 2020. С. 313-316.

Круль Г.Я. Аналіз розвитку ринку ресторанних послуг України в пострадянський період // Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки (28 жовтня 2020 року). - Луцьк. - 2020. С. 145-149.

А.А. Мельник, В.Г. Явкін. Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер. Монографія / А.А. Мельник, В.Г. Явкін. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 223 с.

2021 рік

Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. - Krakow 2021 (Web of science) >>>

Tetiana Tkachenko, Olha Pryhara, Nataly Zatsepina, Stepan Bryk, Iryna Holubets, Alla Havryliuk. The current state and prospects of travel business development under the COVID-19 pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. pp. 664-674. (Web of science) >>>

Заячук М., Заячук О., Заячук А. Просторовий ресурс території м. Чернівці: хронологічний та хорологічний аналіз. Науковий вісник КНУ. Вісник: Географія. КНУ, 2021. – С. 26-31. - Вип.1/2 (78/79) Київ. 26-32.

Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.

Заячук О., Заячук А. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного туризму. «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів»: Матеріали V Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференції (8-9 квітня 2021 р.). Луцьк. – 2021. – 148 с. - С. 77-79.

Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. -  С. 118-121.

Заячук М. Д., Заячук О.Г. Географічні компетентності в розробці програм економічного і соціального розвитку території. // Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна: збірник тез науково-практичної відео-конференції (електронне видання), 9 квітня 2021 р., К.: Інститут географї НАН України, 2021. - 26 с. – С.  13-14.

Заячук М.Д., Заячук О.Г., Заячук А.М. Перспективи інтенсифікації міжнародних відносин у прикордонних територіях (на прикладі Чернівецької області) // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р. - Тернопіль: Вектор, 2021. С. 13-20.

Заячук О.Г., Брик С.Д. Інвестиційна рекреаційно-туристична привабливість Карпатського регіону України // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: збірник матеріалів I Регіональної науково-практичної конференції (18 червня 2021 р.). – Івано-Франківськ: ПРІНТ-ДІАС, 2021. – 105 с. С. 22-27.

Пригара, О., Брик, С., Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, № 33.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterфU-BХ@B7Ї~chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.