Оновлено

Публікації

1. Круль В. П., Брик С. Д. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами / В. П. Круль, С. Д. Брик // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 74-77. >>>

2. Явкін В. Г., Савранчук Л.А. Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів / В. Г. Явкін, Л.А. Савранчук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 614-615: Географія. – С. 133-135. >>>

3. Заячук О. Г. До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області / О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 120-124.

4. Ясенчук В. І., Явкін В. Г., Морар А. В. Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я / В . І. Ясенчук, В. Г. Явкін, А. В. Морар // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2012. - Вип. 633-634: Географія. – С. 179-183.

5. Владійчук К. В., Ющенко Ю. С., Бухтіярова Ф. О., Явкін В. Г. Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі / К. В. Владійчук, Ю. С. Ющенко, Ф. О. Бухтіярова, В. Г. Явкін // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2014. - Вип. 724-725: Географія. – С.126-128. >>>

6. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж.І. Бучко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 109-111. >>>

7. Заячук М. Д., Заячук О. Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні / М. Д. Заячук, О. Г. Заячук // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 744-745: Географія. – С. 140-144. >>>

8. Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії / О. Д. Король // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 161-164. >>>

9. Бучко Ж. І., Меленко Я. І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж. І. Бучко, Я. І. Меленко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. - Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134. >>>

10. Джаман В. О., Заячук О. Г., Заячук М. Д. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області. / Заячук О. Г. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічна та соціальна географія, 2012. – С. 65-69. >>>

11. Rudenko Valeriy. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko, Valentuna Hudikovska, Myroslava Lapushniak // Natural Resources (USA). – 2014, - №5, - 73-77p. Published Online February 2014 >>>

12. Rudenko Valeriy. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – Pp. 70-76. >>>

13. Rudenko Valeriy. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal. >>>

2016 р.

14. Krul V., Krul H. Process of settlement of western Ukraine beforethe 14TH century (space-time aspect) [Круль В., Круль Г. Процеси заселення Західної України до початку ХІV століття (просторово-часовий аспект)] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 71-73.

15. Krul H., Palamariuk M, Krul V. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bukovynean Carpathians [ Круль Г., Паламарюк М., Круль В. Оцінка забезпеченості рекреаційно-туристичними ресурсами території Буковинських Карпат ] /Scientific letters of academic society of Michal Baludansky .- Kosice, Slovakia.- 6, 6/2016. ISSN 1338-9432.- 190 c.- C. 74-77.

16. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia. // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). - Харків, 2016. – С. 75-79.

17. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні туристичного регіону Буковини / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 45 – 47.

18. Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman,Zanna Buchko, Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovskyy. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi Citi, Ukraine//Centre for Research on Settlements and Urbanism: Journal of Settlements and Spatial Planning.- Vol.7, No. 2/2016.- S. 157-165.

19. Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних по токів Бразилії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2016. - Вип. 775-776: Географія. с.- 276

20. Larisa Savranchuk. “Wine” tours by Europe as on of the areas of recreational activities //Вісник Львівського університету.-Серія географічна.- Вип. 49: Зб.наук.праць.- Львівський нац.ун-т, 2015.- 380 с.- С.313-321.

21. Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy/ Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2016” Volum 7. Ptdagogiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.- S. 23-30.

22. Larisa Savranchuk. Modern condiniom and prospects of development of the sentimental tourism in Ukraine // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 21 (2). – Харків, 2016.

23. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.- 204 с.

24. Березка І.С., Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогення складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет) //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.

25. Бойко І., Кермач Е. Роль анкетного опитування при виявленні проблем обслуговування туристів у гірськолижно-туристичному комплексі «Мигово» //Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Матеріали між нар.наук.практ.конф.- Переяслав-Хмельницький, 2016.- Вип. 3.- 242 с.- С.142-149.

2017 р.

26. Boiko Iryna, Skutar Tetiana. Development of the entertainment ethnic animation programs for tourists of different age groups by the example of tourist and sri resort “Migovo”// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2017. – Вип. 785: Географія.-106 с. - C.42-48.

27. Король О.Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків США // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 785: Географія.-106 с. – С. 59-63.

28. Savranchuk L.A., Rusnak O.V. Features of development tourism in Portugal // Materialy XIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci-2017» Volume 3. Prawo. Historia. Zarzadzanie. Filologiczne nauki. Techniczne nauki. Wspolczesne informacyjne technologie. Geografia i geologia: Przemysl. Nauka I studia – 96 str.

29. Oleksandr Korol. FORMATION AND DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL TOURISM FLOWS IN GEOGRAPHICAL SPACE // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Випуск 22 (1). – Харків, 2017. - p. 26-31. >>>

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterШ”q|4ц@qрsеЕchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.