Оновлено

Історія

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ – створена 10 лютого 2003 року. Водночас кафедра має глибоке коріння, оскільки передумови для її відкриття з'явились ще у 1969 році. Тоді вихід у світ двох публікацій професора Крачила М.П. (1936–2002 рр.) про курортно-туристське господарство Чернівецької області та Придністров'я започаткував туристичний науковий напрям на географічному факультеті. З часом, розроблені ним туристичні дисципліни почали викладатись студентам–географам, чим була розпочата освітня діяльність в галузі туризму.

З 1964 р. і майже до останніх своїх днів КРАЧИЛО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ працював у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на посадах викладача, ст. викладача, доцента, професора кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. У 1992 р. Крачило М.П. захистив докторську дисертацію на тему "Економіко-географічні проблеми туризму та його ефективність (питання теорії, методики та практики). Микола Павлович присвятив туризму чимало наукових праць, серед яких монографія “Основы туризмоведения” (1980р.) і навчальні посібники “География туризма” (1987р.), “Краєзнавство і туризм” (1994р.) тощо.

Зусиллями Крачила М.П. туризм на географічному факультеті перетворився на потужний науково-освітній напрям. В галузі туризму проводяться наукові дослідження, пишуться дисертації. У 1999 р. його учнем Королем О.Д. була захищена кандидатська дисертація на тему “Регіональний менеджмент в туризмі”.

Наступним кроком у створенні кафедри було відкриття у 1996 р. на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту зусиллями її завідувача професора Руденка В.П. нової спеціальності “Менеджмент природоохоронної діяльності”, яка з 1998–1999 навчального року трансформувалась у однойменну спеціалізацію спеціальності “Менеджмент організацій”. Цим на факультеті була започаткована підготовка фахівців економічного профілю. Для підсилення економічного науково-освітнього напряму на факультеті доцент, кандидат економічних наук Жук М.В. у 1999 р. стає докторантом Інституту регіональних досліджень НАН України, а до викладацького складу запрошується доцент із науковим ступенем кандидата економічних наук Гостюк М.Т. Крім того, до підготовки фахівців залучаються ще професори і доценти з економічного факультету ЧНУ.

Отже, на межі тисячоліть на географічному факультеті існували потужний туристичний та економічний науково-освітні напрями, які з 2001 року втілюються у нову спеціалізацію “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент організацій”. Успішний протягом двох років набір студентів доводить життєздатність цієї спеціалізації. За цей час на факультеті нагромаджується досвід у підготовці менеджерів туристичної індустрії: розробляються та читаються туристичні дисципліни; пишуться та видаються конспекти лекцій, навчальні посібники та підручники; проводяться навчальні практики. Цей досвід показує, що підвищення якості підготовки фахівців з туризму потребує виведення освітньої та наукової діяльності в галузі туризму на новий організаційний рівень. На порядок денний ставиться питання про створення профілюючої кафедри. Підтримка колективу географічного факультету та активна позиція декана професора Руденка В.П. у цьому питанні приводять до появи на світ наказу № 14 ректора ЧНУ від 14.02.2003 р., згідно з яким у структурі географічного факультету створюється кафедра географії та менеджменту туризму зі статусом випускаючої.

Першим завідувачем кафедри стає ЖУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. На цій посаді він працював до грудня 2004 року. Протягом свого завідування Жук М.В. закінчує навчання у докторантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) та захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону”. На початку 2005 року Жук М.В. переходить на викладацьку роботу до Києва, а завідувачем кафедри стає Явкін В.Г.

За новоствореною кафедрою закріплюється спеціалізація „Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності „Менеджмент організацій”. У 2004 році кафедра отримує ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю „Туризм”. У 2005 році в межах спеціальності „Туризм” запроваджується спеціалізація „Міжнародний туризм”, а підготовка за спеціальністю „Менеджмент організацій” перепрофілюється зі спеціалізації „Менеджмент туристичної індустрії” на „Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу”.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЎUЧ:ы@o$Эchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.