Оновлено
2023-11-30
10:22

Історія кафедри

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ – створена 10 лютого 2003 року. Водночас кафедра має глибоке коріння, оскільки передумови для її відкриття з'явились ще у 1969 році. Тоді вихід у світ двох публікацій професора Крачила М.П. (1936–2002 рр.) про курортно-туристське господарство Чернівецької області та Подністер'я започаткував туристичний науковий напрям на географічному факультеті. З часом, розроблені ним туристичні дисципліни почали викладатись студентам–географам, чим була розпочата освітня діяльність в галузі туризму.

З 1964 р. і майже до останніх своїх днів КРАЧИЛО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ працював у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича на посадах викладача, ст. викладача, доцента, професора кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. У 1992 р. Крачило М.П. захистив докторську дисертацію на тему "Економіко-географічні проблеми туризму та його ефективність (питання теорії, методики та практики). Микола Павлович присвятив туризму чимало наукових праць, серед яких монографія “Основы туризмоведения” (1980р.) і навчальні посібники “География туризма” (1987р.), “Краєзнавство і туризм” (1994р.) тощо.

Зусиллями Крачила М.П. туризм на географічному факультеті перетворився на потужний науково-освітній напрям. В галузі туризму проводяться наукові дослідження, пишуться дисертації. У 1999 р. його учнем Королем О.Д. була захищена кандидатська дисертація на тему “Регіональний менеджмент в туризмі”.

Наступним кроком у створенні кафедри було відкриття у 1996 р. на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту зусиллями її завідувача професора Руденка В.П. нової спеціальності “Менеджмент природоохоронної діяльності”, яка з 1998–1999 навчального року трансформувалась у однойменну спеціалізацію спеціальності “Менеджмент організацій”. Цим на факультеті була започаткована підготовка фахівців економічного профілю. Для підсилення економічного науково-освітнього напряму на факультеті доцент, кандидат економічних наук Жук М.В. у 1999 р. стає докторантом Інституту регіональних досліджень НАН України, а до викладацького складу запрошується доцент із науковим ступенем кандидата економічних наук Гостюк М.Т. Крім того, до підготовки фахівців залучаються ще професори і доценти з економічного факультету ЧНУ.

Отже, на межі тисячоліть на географічному факультеті існували потужний туристичний та економічний науково-освітні напрями, які з 2001 року втілюються у нову спеціалізацію “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент організацій”. Успішний протягом двох років набір студентів доводить життєздатність цієї спеціалізації. За цей час на факультеті нагромаджується досвід у підготовці менеджерів туристичної індустрії: розробляються та читаються туристичні дисципліни; пишуться та видаються конспекти лекцій, навчальні посібники та підручники; проводяться навчальні практики. Цей досвід показує, що підвищення якості підготовки фахівців з туризму потребує виведення освітньої та наукової діяльності в галузі туризму на новий організаційний рівень. На порядок денний ставиться питання про створення профілюючої кафедри. Підтримка колективу географічного факультету та активна позиція декана професора Руденка В.П. у цьому питанні приводять до появи на світ наказу № 14 ректора ЧНУ від 14.02.2003 р., згідно з яким у структурі географічного факультету створюється кафедра географії та менеджменту туризму зі статусом випускаючої.

Першим завідувачем кафедри стає ЖУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. На цій посаді він працював до грудня 2004 року. Протягом свого завідування Жук М.В. закінчує навчання у докторантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) та захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону”. За новоствореною кафедрою закріплюється спеціалізація „Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності „Менеджмент організацій”. У 2004 році кафедра отримує ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю „Туризм”. У 2005 році в межах спеціальності „Туризм” запроваджується спеціалізація „Міжнародний туризм”, а підготовка за спеціальністю „Менеджмент організацій” перепрофілюється зі спеціалізації „Менеджмент туристичної індустрії” на „Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу”. На початку 2005 року Жук М.В. переходить на викладацьку роботу до Києва, а завідувачем кафедри стає Явкін В.Г.

Явкін Вячеслав Григорович – завідувач кафедри географії та менеджменту туризму (2005-2015 рр.). Народився 29 вересня 1951 року в місті Кутаїсі (Грузія). Навчався в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті (1968-73рр.). Після закінчення університету працював інженером-гідрологом у Варзобській гідрографічній партії (Памір). Закінчив аспірантуру ГГІ (Ленінград). З 1977р. працював в Чернівецькому національному університеті на посадах інженера, старшого інженера, асистента на природничих кафедрах географічного факультету, а з 1998 року доцентом кафедр географії та картографії України і гідроекології. Зарахований до докторантури ОДЕКУ з 2002 р. по 2006 р. з відривом від виробництва (науковий консультант проф. Гопченко Є.Д.). З 2005 р. впродовж 10 років очолював кафедру географії та менеджменту туризму. В цей період на кафедрі відбулося становлення спеціальності «Туризм». Зростання контингенту студентів дозволило відкрити другу випускну кафедру за цією спеціальністю.

За головування Явкіна В.Г. кафедра брала участь у проекті «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури світового духовного центру старообрядництва Біла Криниця», присвяченому 100-річчю спорудження Білокриницького собору. Була розгорнута інтенсивна міжнародна співпраця з Новосадським (Сербія), Сучавським (Румунія), Сілезьким (Польща) університетами. З двома останніми реалізовані спільні проекти в галузі туризму, результати яких опубліковані в монографіях: «Люди та місця на Буковині», «Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі)».

За роки, коли кафедру очолював Явкін В.Г., здійснювалися інтенсивні наукові пошуки в галузі туризму, зокрема була опублікована колективна монографія «Проблеми географії та менеджменту туризму». За його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

З січня 2015 року новим завідувачем кафедри географії та менеджменту туризму стає доктор географічних наук, доцент Король Олександр Дмитрович.

У вересні 2022 року внаслідок реорганізації до кафедри географії та менеджменту туризму приєдналась друга випускова кафедра за спеціальністю «Туризм» – кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування. Вона була створена у 2006 році, згодом на ній була ліцензована спеціальність «Туризм» (Туризмознавство) за ОКР «Магістр».

Першою завідуючою кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування стає доктор географічних наук, професор Клавдія Йосифівна Кілінська. За 14 років її завідування на кафедрі відбулося становлення науково-освітнього напрямку «Туризм», під її керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій, зокрема 3 на туристичну тематику: Скутар Т.Д. (2013 р.), Павлюк С.М. (2018 р.), Лопушняк Л.В. (2019 р.).

З вересня 2020 року і до реорганізації кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування її завідуючою була доктор географічних наук, доцент Жанна Іванівна Бучко.

Першим завідувачем лабораторії кафедри географії та менеджменту туризму була Морар Тетяна Теофілівна (1942-2018 рр.). З 1962 по 1967 рр. навчалася у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. Почала працювати в університеті з 1966 р. на посаді лаборанта, а згодом завідувачем лабораторії та асистентом кафедри економічної географії. В 2003 році перейшла на посаду завідувача лабораторії новоствореної кафедри географії та менеджменту туризму, на якій пропрацювала 15 років.

 

 

 

Наші випускники

 • Брик Степан – к.геогр.н., асистент кафедри географії та менеджменту туризму, заступник декана з навчально-виховної роботи в ЧНУ
 • Назаров Олексій – комерційний директор «OZZYFastFood» (Чернівці, Львів)
 • Дорошко Христина – екскурсійний гід від туроператора «AnexTour» (Дубаї, ОАЕ)
 • Проскурова Надія – призер Всеукраїнської олімпіади з туризму (ІІ місце, 2018 р.), призер Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (І місце, 2019) – адміністратор готелю «Карпатська вежа» в ГТК «Мигове» (с. Мигове, Чернівецька область)
 • Брязкало Андрій – директор «Бізнес-центру «Буковинський» (готель «Буковина», Чернівці)
 • Уритян (Папук) Маріанна – керівник туристичної агенції «Море Турів» (Чернівці)
 • Федоруца (Попчук) Юлія – адміністраторка хостелу «У Поттера» (Чернівці)
 • Білик (Ахмадєєва) Юлія – головна адміністраторка ресторану «Панська Гуральня»  (Чернівці)
 • Орлик Петро – шеф-кухар ресторану «Кampana» (Чернівці)
 • Цуркан Марія – призерка Всеукраїнської олімпіади з туризму (3 місце, 2015), провідна менеджерка з туризму туристичної агенції «TUI» (Чернівці)
 • Романів (Дригуш) Галина – майстер виробничого навчання в ТВПУ сфери послуг і туризму (агент із організації туризму/адміністратор) (Тернопіль)
 • Попадюк Петро – директор (співзасновник) туристичного оператора по Болгарії "Нова планета" (Чернівці)
 • Цепенда (Винниченко) Наталія – викладачка Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу (Чернівці)
 • Павлюк (Шатрук) Світлана – к.г.н., викладач Верховинського коледжу туризму і готельного господарства Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Івано-Франківська область)
 • Гаврилюк (Мінаєва) Альона – фахівець з туристичного обслуговування туроператора «Pegas Touristik Україна» (Львів)
 • Дяконенко (Путінцева) Ксенія – директор туристичної агенції "Аруба-тур" (Чернівці)
 • Гриник Марія – провідна менеджерка з туризму туристичної агенції «TUI» (Чернівці)
 • Меленко Яна – провідна менеджерка з туризму туристичної агенції «TUI» (Чернівці)
 • Машенцева Анна – провідна менеджерка з туризму туристичної агенції "Анекс Тур" (Чернівці)
 • Янчик (Ринжук) Кароліна – власниця туристичного агентства "Панорама світу 2020" (Чернівці)
 • Кутейнікова Крістіна – адміністраторка хостелу "Сквер" (Чернівці)
 • Георгіян Марія – провідна менеджерка туристичного агентства "ДЕСАДМІ" (Чернівці)
 • Саїнчук Анна – провідна менеджерка туристичного агентства "ДЕСАДМІ" (Чернівці)
 • Ратовська Іванна – провідна менеджерка туристичного агентства "ДЕСАДМІ" (Чернівці)
 • Тоненький Василь – менеджер з туризму ТПП "Навколо світу" (Чернівці)
 • Косс (Хоменко) Олександра – директорка туристичного агентства "На канікули" (Чернівці)
 • Мартинюк Наталія – менеджерка туристичного агентства "Море турів" (Луцьк)
 • Чесанова Наталія – керівничка салону подорожей "Желтый чемодан" (Чернівці)
 • Савчук Анастасія – директорка туристичної фірми "Маленька подорож" (Чернівці)
 • Кінзірська Яна – менеджерка туристичних послуг ТА "Sandra Tour" (Чернівці)
 • Матіяш Алла – агентка з організації туризму туристичного агентства AJ Travel (Київ)
 • Березка Лесі – портьє готелю "Турист" (Чернівці)
 • Мігальчан Марина – адміністраторка ресторану "AMBAR" (с. Волока, Чернівецька область)
 • Кіщук Зоряна – головна спеціалістка відділу культури і туризму Снятинської райдержадміністрації (м. Снятин, Івано-Франківська область)
 • Білівська (Садовник) Олена – провідна менеджерка готелю "Корал" (Чернівці)
 • Катан Марін – провідний фахівець SPA-центру курортно-оздоровчого комплексу "Radisson SAS" (Буковель)
 • Татарнюк Марта – директор туристичного агентства "Royal Tourist Club" (Чернівці)
 • Капуш Христина – адміністраторка розважального центру "Країна мрій" (Чернівці)
 • Микитюк Інна – адміністраторка готельно-ресторанного комплексу "Буковина" (Чернівці)
 • Прокопюк Віра – офіціантка ресторану азійської кухні "Yoki" (Чернівці)
 • Ірина Заблотовська – менеджерка з туризму ТО "Аполон Тревел" (Чернівці)
 • Романіщак Христина – менеджерка з туризму ГО "Делятинщина туристична" (смт Делятин, Івано-Франківська область)
 • Косован Анна – менеджерка з продажу туристичного агентства "Elegance Tour" (Чернівці)
 • Капітова Катерина – працівниця департаменту Guests Relations готелю "Liberty Hotels Likia 5*" (Туреччина)
 • Бузніцька Вікторія – працівниця департаменту Guests Relations готелю "Liberty Hotels Likia 5*" (Туреччина)
 • Мердюк Руслан – помічник шеф-кухаря ресторану при готелі "Hotel Central" (Брюсель, Бельгія)
 • Доліба Юлія – начальниця відділу розвитку індустрії гостинності у Львівській міській раді (Львів)
 • Шопронко Євген – старший менеджер кампанії "ДЕСАДМІ" та турагентства Марії Драпатої
 • Бойко Сергій – головний менеджер кампанії "ДЕСАДМІ" та турагентства Марії Драпатої
 • Лівада Неля – менеджерка туристичної компанії "Мега Тур"
 • Дранчук Анастасія – менеджерка з туризму в туристичній компанії "Світ-тур"
 • Мельничук Аліна – директорка туристичного оператора "Квітка Буковини"
 • Шевченко (Лаврук) Катерина – начальниця відділу еколого-освітньої роботи Національного парку "Гуцульщина" (м. Косів)
 • Григоряк Яна – провідна експертка елітного відпочинку компанії "Coral Travel Elite Service" (Чернівці)
 • Попович Ірина – головна спеціалістка відділу з питань туризму у Чернівецькій обласній державній адміністрації
 • Пенкін Іван – менеджер служби прийому хостелу "Quinta" (Чернівці)
 • Галіцька Тетяна – менеджерка туристичного агентства "АМОРЕ" (м. Кіцмань Чернівецької області)
 • Северин (Тарновецька) Інна - менеджерка туристичного агентства "АМОРЕ" (м. Кіцмань Чернівецької області)
 • Дмитрюк Ірина – старша адміністраторка готелю "Rivoli City Club" (с. Чагор Чернівецької області)
 • Ліщенко Оксана – менеджерка туристичної фірми "TUI" (Чернівці)
 • Крамар Марія – адміністраторка ресторану пляжного курорту "Daios Cove Luxury Resort & Villas" Греція)
 • Бухтіярова Фаїна – старша лаборантка кафедри географії та менеджменту туризму ЧНУ (Чернівці)
 • Морар Анна – завідувачка лабораторії кафедри географії та менеджменту туризму ЧНУ (Чернівці)
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster5ќЉ@CЄ%chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.