Оновлено
2024-02-29
12:02

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ Чернівецького національного університету – провідний науково-освітній центр в галузі туризму на заході України. Вона створена 10.02.2003 р., хоча основи для цього були закладені ще в 1969 році. Тоді вихід у світ двох публікацій професора Крачила М.П. (1936–2002 рр.) про курортно-туристське господарство Чернівецької області та Подністер'я започаткував туристичний науковий напрям на географічному факультеті. З часом, розроблені ним туристичні дисципліни почали викладатись студентам–географам, чим була розпочата освітня діяльність в галузі туризму. Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 242 – «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ» за такими спеціалізаціями:

Бакалавр
«Міжнародний туризм» Освітня програма >>> Презентація ОП >>> Унікальність ОП >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» Освітня програма >>> Презентація ОП >>> Унікальність ОП >>>

Магістр
«Міжнародний туризм і туроперейтинг» Освітня програма >>> Презентація ОП >>>

Запрошуємо на навчання

 

Географічний факультет та кафедра географії та менеджменту туризму:
00:40 хв. – студентський простір «Екватор»
03:40 хв. – скринька довіри і розклад занять
04:30 хв. – комп’ютерний клас
06:30 хв. – навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування
07:40 хв. – кафедра географії та менеджменту туризму
08:50 хв. – лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів
10:30 хв. – навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації
12:55 хв. – туристично-екскурсійний гурток «Сім пагорбів»

Програма навчання за освітнім рівнем бакалавр розрахована на 4 роки і включає близько 50 дисциплін, які можна об’єднати в три блоки. До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, вивчення яких спрямоване на розширення світогляду людини та розвиток особистості. Їх читають фахівці з відповідних факультетів університету.

Другий блок – це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, бухгалтерський облік, економіка та фінанси підприємств тощо. До викладання цих предметів залучаються професори та доценти з економічного факультету Чернівецького національного університету.

Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни, спрямовані на фахову підготовку студентів. Зокрема: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, міжнародний туризм, туроперейтинг та ін. Ці дисципліни різняться залежно від спеціалізації: на освітній програмі «Міжнародний туризм» поглиблено вивчається іноземна мова, географія туризму та країнознавство; на спеціалізації «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» більше уваги приділяється організації готельно-ресторанного обслуговування, а також розробці та реалізації турів із комплексним обслуговуванням за різними видами туризму.

Програма навчання за освітнім рівнем магістр розрахована на 1,5 роки. Випускники кафедри за спеціальністю «Туризмознавство», що отримують диплом магістра, мають право здійснювати освітню діяльність у туристичній галузі, а також працювати в органах, на підприємствах та в організаціях, що займаються туристичною діяльністю. Випускники кафедри за вказаними напрямими та спеціальністю згідно з Державним класифікатором професій можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; керівник туристичного підприємства та готельного господарства; завідувач бюро подорожей та екскурсій; начальник туристичної бази; організатор подорожей та екскурсій; керівник туристичної групи; головний фахівець із туризму; інструктор-методист з туризму; керівниками туристичних фірм, агенцій, готелів, санаторно-курортних закладів, туристських баз, завідувачами номерним фондом готелів, фахівцями із конференц-сервісу, організації дозвілля, науковими співробітниками з туризмології, рекреалогії тощо.

Положення про кафедру
Перспективний план розвитку кафедри

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster`J‚Ю@…YRchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.