ќновлено
2021-04-07
16:38

–озклад зан€ть ≥ дистанц≥йне навчанн€

–озклад зан€ть >>>

–озклад зал≥к≥в >>>

–озклад ≥спит≥в >>>

–озклад держ. екзамену >>>

ƒистанц≥йне навчанн€ >>>

„Ќ” ќнлайн: допомога у дистанц≥йному навчанн≥ >>>

√раф≥к консультац≥й викладач≥в

є п/п

ѕ.≤.Ѕ викладача, посада

ƒн≥, години проведенн€ консультац≥й

1.

 ороль ќлександр ƒмитрович, доцент, зав. кафедри

¬≥второк 12:00-13:00

2.

Ѕрик —тепан ƒмитрович, к.г.н.,асистент

ѕонед≥лок 14:30Ц15:30

3.

Ѕучко ∆анна ≤ван≥вна, доцент

¬≥второк 13:00-14:00

4

«а€чук ќксана √ригор≥вна,† к.г.н., доцент

„етвер 13:00-14:00

5.

≤ванун≥к ¬≥тал≥й ќлександрович, доцент

—ереда 14:30Ц15:30††

6.

 руль √алина ярослав≥вна, доцент

¬≥второк†14:30-15:30

7.

явк≥н ¬€чеслав √ригорович, доцент

ѕонед≥лок 13:00-14:00

ƒистанц≥йн≥ зан€тт€ викладач≥в кафедри >>>

Ѕ≥бл≥отека

Ѕ≥бл≥отека ун≥верситету >>>

≈лектронна б≥бл≥отека кафедри >>>

“уристична б≥бл≥отека "Tourlib" >>>

ќсв≥тн≥ програми

Ђћ≥жнародний туризмї ќсв≥тн€ програма >>>
Ђ√отельно-ресторанний серв≥с ≥ туроперейтингї ќсв≥тн€ програма >>>

–еценз≥њ на осв≥тн≥ програми

  1. –еценз≥€ на ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї Desadmi (ƒрапата ћ.¬.)
  2. –еценз≥€ на ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї TUI
  3. –еценз≥€ на ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї Ђћоре тур≥вї
  4. –еценз≥€ на ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї ¬≥дд≥л з питань туризму
  5. –еценз≥€ на ќѕ Ђ√р≥нв≥ч-турї

ƒержавна атестац≥€

ѕрограма державного ≥спиту >>>

–екомендац≥њ до написанн€ бакалаврських роб≥т >>>

Ќќ–ћј“»¬Ќќ-ѕ–ј¬ќ¬≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя “ј ћ≈“ќƒ»„Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя

ќрган≥зац≥€ осв≥тнього процесу регламентуЇтьс€ чинними нормативно-правовими документами ”крањни, стандартами вищоњ осв≥ти з урахуванн€м принцип≥в формуванн€ ™вропейського простору вищоњ осв≥ти та внутр≥шньо-ун≥верситетськими документами, зокрема ѕоложенн€ми:

ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю осв≥тнього процесу в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

ѕоложенн€ про пор€док навчанн€ студент≥в за ≥ндив≥дуальним граф≥ком у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

ѕоложенн€ про пор€док переведенн€, в≥драхуванн€, поновленн€ та перериванн€ начаннн€ студент≥в у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

ѕоложенн€ про переведенн€ на навчанн€ за кошти державного бюджету студент≥в денноњ та заочноњ форм навчанн€, €к≥ здобувають осв≥ту за кошти ф≥зичних або юридичних ос≥б в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

Ђѕоложенн€ про контроль та систему† оц≥нюванн€ результат≥в навчан툆 студент≥в у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕро атестац≥ю здобувач≥в вищоњ осв≥ти та орган≥зац≥ю роботи ≈кзаменац≥йноњ ком≥с≥њ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕоложенн€ про† систему внутр≥шнього забезпеченн€ €кост≥ осв≥тньоњ д≥€льност≥ та €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕро мон≥торинг €кост≥ вищоњ осв≥ти в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕро видачу диплома з в≥дзнакою випускникам „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕоложенн€ про рейтинг студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

Ђѕоложенн€ про технолог≥ю електронного навчанн€ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковичаї

ѕоложенн€ про пор€док реал≥зац≥њ права на академ≥чну моб≥льн≥сть здобувач≥в вищоњ осв≥ти „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

ѕоложенн€ про пор€док реал≥зац≥њ студентами „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича права на в≥льний виб≥р навчальних дисципл≥н

ѕоложенн€ про розробленн€ та реал≥зац≥ю осв≥тн≥х програм „ерн≥вецького нац≥ональногун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

ѕоложенн€ про взаЇмод≥ю формальноњ та неформальноњ осв≥ти

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterZ€ША@M5?ѓ~nchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.