Оновлено
2023-11-30
10:22

Освітні програми за спеціальністю «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»

Міжнародний туризм
(бакалавр)

Готельно-ресторанний сервіс та ТО
(бакалавр)

Міжнародний туризм і ТО
(магістр)

«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2019) Освітня програма >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2020) Навчальний план >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Проєкт ОП >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Освітня програма >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Навчальний план >>>
«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023) Каталог фах. вибіркових дисциплін >>>

Освітня програма "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" була запроваджена в межах спеціальності 242 Туризм наказом №352 від 27.11.2019р. Перший набір здійснено 01.09.2020р.

Новина про початок перегляду ОП, 22.11.2022 р.
З 22 листопада 2022 року розпочинається процедура громадського обговорення змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» першого (бакалаврського) рівня. До співпраці запрошуються здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, науково-педагогічні працівники, роботодавці та інші стейкхолдери.
Пропозиції надсилати до 22 грудня 2022 року на адресу g.krulИа*· Щ@те—ЬЕZchnu.edu.ua або м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму, Круль Галині Ярославівні (гарант ОП).

Зустріч проєктної групи щодо перегляду ОП, 5.12.2022 р.
5 грудня 2022 р. в центральному офісі компанії "ОЗЗІ" відбулася зустріч оновленої проєктної групи щодо внесення змін до освітньої програми "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (Таблиця пропозицій, напрацьованих проєктною групою). Йшлося про те, що більше уваги в навчальному процесі потрібно приділяти практичній складовій. Наголосили на важливості поглибленого вивчення іноземної (англійської) мови, освоєння сучасних програмних продуктів українського та європейського зразка і запровадження сучасних нових методів практичного навчання, в т.ч. у вигляді рольових ігор, для вдосконалення навичок комунікації з клієнтами готельно-ресторанних і туристичних підприємств (протокол № 1 від 5.12.2022 р.).

Обговорення змін до ОП зі здобувачами вищої освіти, 19.12.2022 р.
19 грудня 2022 р. відбулась зустріч проєктної групи ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня другого і третього року навчання з метою обговорення змін до освітньо-професійної програми, затвердженої в 2019 році. Здобувачі вищої освіти прийняли активну участь в обговоренні, висловили побажання стосовно збільшення годин іноземної мови та практики на підприємствах готельного, ресторанного та туристичного обслуговування. Схвально сприйняли збільшення освітніх компонент професійного спрямування. Запропонували запроваджувати замість звичних лекційних чи семінарських занять інтерактивні роботи із моделюванням реальних ситуацій, створенням цікавих проєктів, дегустаціями тощо. Конструктивні побажання наших здобувачів освіти були враховані у наступній редакції ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" (протокол № 2 від 19.12.2022 р.)

Обговорення змін до ОП зі стейкхолдерами, 22.12.2022 р.
22 грудня 2022 року відбулась зустріч зі стейкхолдерами, серед яких були присутні директорка туристичного оператора "Агора тур" Горенчук Анжела Олександрівна, старша адміністраторка готельно-ресторанного комплексу "Rivoli City Club" (м. Чернівці) Дмитрюк Ірина (випускниця спеціальності "Туризм"), співвласниця готельно-ресторанного комплексу "Allure Inn" (м. Чернівці) Жадан Діана, власниця закладу ресторанного господарства італійської кухні "Contento" (м. Хмельницький) Балюк Анастасія, співвласниця туристичної агенції "Bultravel" ФОП Аніпко Наталія Петрівна. Гарант ОП Круль Г.Я. презентувала оновлену програму, після чого жваво обговорювали пропозиції практиків стосовно необхідних теоретичних знань і практичних навичок здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою. Всі висловлені пропозиції будуть враховані в оновленій редакції ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" (протокол № 3 від 22.12.2022 р.).
Письмові пропозиції стосовно змін до освітньої програми на електронну адресу гаранта ОП Круль Г.Я. не надходили.

Затвердження змін і винесення на розгляд проєкту ОП, 29.12.2022 р.
29 грудня 2022 року відбулось засідання проєктної групи щодо затвердження змін до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг». Були узагальнені і враховані пропозиції та побажання, що надійшли від членів проєктної групи, здобувачів вищої освіти і представників стейкхолдерів під час попередніх зустрічей. Всі зміни наведені в Таблиці пропозицій, на основі якої був сформований і затверджений Проєкт освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (протокол № 4) та ухвалений на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму (протокол № 8 від 29.12.2022 р.).

Затвердження змін Вченою радою географічного факультету, 26.01.2023 р.
25-26 січня 2023 року. Зміни до освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» були розглянуті на засіданнях навчально-методичної ради географічного факультету (протокол № 5 від 25 січня 2023 року) та навчально-методичної комісії при Вченій раді географічного факультету (протокол № 1 від 25 січня 2023 року) з ухвалою «затвердити, подати на розгляд Вченої ради факультету і порушити клопотання перед Вченою радою університету про затвердження змін до ОП». На засіданні Вченої ради географічного факультету 26 січня 2023 року зміни до ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» були схвалені (протокол № 7 від 26 січня 2023 року), рекомендовані Навчально-методичною комісією Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича (протокол № 7 від 24.02.2023 р.)

Затвердження змін Вченою радою Чернівецького національного університету, 27.02.2023 р.
27 лютого 2023 року. Зміни до ОП та Навчальний план були затверджені протоколом №2 від 27 лютого 2023 року Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (п. 6.5.2). Оновлена освітня програма введена в дію Наказом 83 від 28 лютого 2023 р. ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (2023 р.) у навчальний процес впроваджена з 1 вересня 2023 р.

Рецензії на освітні програми

  1. Рецензія на ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (ДВНЗ Ужгородський національний університет)
  2. Рецензія на ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Туреччина)
  3. Рецензія на ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» Академія професійної освіти Меркур (Словаччина)
  4. Рецензія на ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
  5. Рецензія на ОПП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» (Болгарія)

Робота зі стейкхолдерами

До освітнього процесу долучаються фахівці-практики та роботодавці через проведення бінарних (гостьових) занять. Упродовж 2020-2023 років їх було проведено понад 50. >>>

Розклад занять і дистанційне навчання

Розклад занять і сесії >>>

Розклад держ. екзамену >>>

Дистанційне навчання >>>

ЧНУ Онлайн: допомога у дистанційному навчанні >>>

Розклад сесії

Графік консультацій викладачів

№ п/п П.І.Б викладача, посада Очні консультацій (день, година проведення) Онлайн консультації (посилання)
1. Король Олександр Дмитрович,
д.г.н., доцент, зав. кафедри
Понеділок 13:00-14:00 https://meet.google.com/wmd-tpnc-ehi
2. Андрусяк Наталя Степанівна,
к.б.н., доцент
Понеділок 15:00–16:00 https://meet.google.com/epx-vtmi-mim
3. Аніпко Наталія Петрівна,
к.г.н., доцент
Вівторок 15:00–16:00 https://meet.google.com/gyw-xhdy-rmt
4 Брик Степан Дмитрович,
к.г.н., асистент
Понеділок 13:00-14:00 https://meet.google.com/rmo-gnyj-roq
5. Бучко Жанна Іванівна,
д.г.н., доцент
Середа 13:00–14:00   https://meet.google.com/bak-aqzj-qtz
6. Заячук Оксана Григорівна, 
к.г.н., доцент
П'ятниця 12:00-13:00 https://meet.google.com/crf-xjtd-ahb
7. Іванунік Віталій Олександрович,
к.г.н., доцент
Середа 12:00-13:00 https://meet.google.com/agg-bjny-mxt
8. Кілінська Клавдія Йосифівна,
д.г.н., професор
Вівторок 15:00-16:00 https://meet.google.com/kgj-uxxy-ykd
9. Круль Галина Ярославівна,
к.г.н., доцент
Понеділок 11:30-12:30 https://meet.google.com/qqz-kxrw-cdc
10. Скутар Тетяна Дмитрівна,
к.г.н., доцент
Понеділок 14:00-15:00 https://meet.google.com/koo-ohzy-xxw
11. Смик Оксана Степанівна,
к.г.н., асистент
Понеділок 13:00-14:00 https://meet.google.com/deu-ixwo-vch
12. Явкін Вячеслав Григорович,
к.г.н., доцент
Понеділок 13:00-14:00 https://meet.google.com/ing-uxhw-wya

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування

Навчальна лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування створена для організаційно технічного і методичного забезпечення проведення лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, іспитів з обов’язкових дисциплін професійної підготовки «Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування» (ОП «Міжнародний туризм»), «Організація ресторанної справи», «Технологія послуг харчування», «Барна справа, мистецтво баристи та сомельє», «Гастрономічний туризм» (ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг» спеціальності 242 «Туризм і рекреація». Лабораторія знаходиться в 7 аудиторії 4 корпуса.

положення про лабораторію >>>

 

 

Навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації

Навчальна лабораторія симуляції туристичної ситуації створена для організаційно-технічного і методичного забезпечення проведення лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, іспитів з дисциплін професійної підготовки «Організація екскурсійних послуг», «Технологія туристської діяльності», «Організація рекреаційних послуг (за видами)», «Туроперейтинг», «Організація транспортних послуг і туристичний супровід», «Маркетинг туризму та ГРС», «Менеджмент туризму та ГРС», «Спортивний туризм», «Організація анімаційних послуг в туризмі та ГРС» спеціальності 242 «Туризм і рекреація». Лабораторія знаходиться в 62 аудиторії 1 корпуса.

положення про лабораторію >>>

 

 

Бібліотека

Бібліотека університету >>>

Електронна бібліотека кафедри >>>

Туристична бібліотека "Tourlib" >>>

Державна атестація

Програма комплексного атестаційного екзамену (ОП «Міжнародний туризм») 2022-2023 н.р.

Програма комплексного атестаційного екзамену (ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг») 2023-2024 н.р.

Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт (ОП «Міжнародний туризм») 2022-2023 н.р.

Методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт (ОП «Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг») 2023-2024 н.р.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Положення про забезпечення навчального процесу >>>

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterИа*· Щ@те—ЬЕZchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.