Оновлено
2023-10-03
10:25

Кафедральні теми

ТЕМАТИЧНА  КАРТКА

Назва науково-дослідної роботи «Обґрунтування та планування розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області»
«Обоснование и планирование развития историко-этнографического и сельского зеленого туризма в Черновицкой области»
«Justification and planning of historical-ethnographic and rural tourism in the Chernivtsi region»

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу - Кафедра географії та менеджменту туризму
Науковий керівник  Король Олександр Дмитрович

Король Александр Дмитриевич
Korol Oleksandr

Термін виконання роботи       2016-2020 рр.
Мета роботи полягає у розробці стратегічного плану розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.

Короткий зміст і очікувані результати

  1. Обґрунтування видів пізнавально-рекреаційної діяльності історико-етнографічного та сільського зеленого туризму, які можна розвивати у Чернівецькій області. Результат – перелік та опис відповідних видів пізнавально-рекреаційної діяльності.
  2. Оцінка історико-етнографічних об’єктів міста Чернівці та Прут-Дністерського межиріччя. Результат – база даних із описами відповідних об’єктів.
  3. Оцінка історико-етнографічних об’єктів передгірської частини Чернівецької області та Буковинських Карпат. Результат – база даних із описами відповідних об’єктів.
  4. Дослідження інфраструктури сільського зеленого туризму в Чернівецькій області. Результат – опис і характеристика відповідної інфраструктури та база даних садиб сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.
  5. Розробка стратегії розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області. Результат – стратегічний план розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ

 


п/п


           Зміст етапу

   Термін
 виконання
(рік,квартал)


Очікувані   результати

1.

Обґрунтування видів пізнавально-рекреаційної діяльності історико-етнографічного та сільського зеленого туризму, які можна розвивати у Чернівецькій області 

01.01.2016 р.-31.12.2016 р.

Обґрунтування та описи основних види пізнавально-рекреаційної діяльності історико-етнографічного та сільського зеленого туризму, які можна розвивати у Чернівецькій області.
Публікації у фахових виданнях,  статті у наукових виданнях, методичні розробки, тези наукових доповідей конференцій

2.

Оцінка історико-етнографічних об’єктів міста Чернівці та Прут-Дністерського межиріччя

01.01.2017 р.-
31.12.2017 р.

Перелік та описи історико-етнографічних об’єктів міста Чернівці та Прут-Дністерського межиріччя.
Публікації у фахових виданнях, статті у наукових виданнях, методичні розробки, тези наукових доповідей конференцій

3.

Оцінка історико-етнографічних об’єктів передгірської частини Чернівецької області та Буковинських Карпат

01.01.2018 р.-
31.12.2018 р.

Перелік та описи історико-етнографічних об’єктів передгірської частини Чернівецької області та Буковинських Карпат.
Публікації у фахових виданнях, статті у наукових виданнях, методичні розробки, тези наукових доповідей конференцій

4.

Дослідження інфраструктури сільського зеленого туризму в Чернівецькій області

01.01.2019 р.-
31.12.2019 р.

Опис інфраструктури та паспорти садиб сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.
Публікації у фахових виданнях, статті у наукових виданнях, методичні розробки, тези наукових доповідей конференцій

5.

Розробка стратегії розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області

01.01.2020 р.- 31.12.2020 р.

Стратегічний план розвитку історико-етнографічного та сільського зеленого туризму в Чернівецькій області.
Публікації у фахових виданнях, статті у наукових виданнях, методичні розробки, тези наукових доповідей конференцій.

Звіт за 2016-2020 рр.

ТЕМАТИЧНА  КАРТКА

Назва науково-дослідної роботи: «Інтеграція туристичних дестинацій (локацій) Чернівецької області в міжнародний туризм»
Кафедра, науковий підрозділ: кафедра географії та менеджменту туризму
Науковий керівник: Олександр Дмитрович  Король
Термін виконання роботи: 01.01.2021 – 31.12.2025

Метою роботи є оцінка величини та структури сукупних туристичних ресурсів регіону, пропозиції щодо інвестицій у розвиток рекреаційно-туристичної мережі, оптимізації її використання.  Стимуляція процесу соціально-економічного розвитку окремих районів, відновлення історико-культурної спадщини та розвиток економічного освоєння цих ресурсів.
Для розвитку міжнародного туризму необхідна активізація функціонування на території Чернівецької області взаємопов'язаних рекреаційно-туристичних зон, розвиненої матеріально-технічної бази та супутньої (вторинної) інфраструктури дозволить створити пропозиції на ринку в'їзного туризму диверсифікованого, повнопрофільного, конкурентоспроможного рекреаційно-туристичний комплексу.
В основі ринку міжнародного туризму – заклади розміщення. У пропозиції туристичного продукту ця послуга трактується як вагомий чинник формування туристичного потоку. Методичною та навіть науковою задачею регіонального дослідження є вибір оптимального поєднання атрактивної та, з іншого боку комфортної складової послуг гостинності, - в першу чергу нічлігової процедури.
В проекті будуть запропоновані економні та привабливі вдосконалення пропозицій туристичної послуги.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 


п/п

 

Зміст етапу

Термін
виконання

Очікувані   результати
(зазначити конкретні наукові результати)
Звітна документація (кількість запланованих публікацій, захистів, отриманих охоронних документів, звіт)

1.

Оцінка ресурсів розвитку міжнародного туризму в Чернівецькій області

 

2021 рік

Науковий результат:
Обґрунтування карт та каталогів ресурсів розвитку міжнародного туризму

Звітна документація:
∙ статті у журналах, що входять до науково-метричних баз - 0
статті у закордонних журналах - 1
 ∙ статті у фахових виданнях - 1
тези доповідей – 2
Науковий звіт

2.

Екскурсійно-музейна структура:
2.1. Оцінка атрактивності історико-культурних рекреаційно-туристичних ресурсів.

2022 рік

Науковий результат:
Обґрунтування та описи оцінки атрактивності історико-культурних рекреаційно-туристичних ресурсів Чернівецької області.

Звітна документація:
∙ статті у журналах, що входять до науково-метричних баз - 1
статті у закордонних журналах - 1
 ∙ статті у фахових виданнях - 1
тези доповідей – 2
Науковий звіт

3.

Формування кластерних основ ймовірних пропозицій історичних обєктів етнокультурного спрямування.

2023 рік

Науковий результат:
Сформовано кластерні основи ймовірних пропозицій історичних обєктів етнокультурного спрямування.
Звітна документація:
∙ статті у журналах, що входять до науково-метричних баз - 0
статті у закордонних журналах - 1
 ∙ статті у фахових виданнях - 1
тези доповідей - 2
Науковий звіт

4.

Обгрунтування оптимізації мережі закладів індустрії гостинності.

2024 рік

Науковий результат:
Обґрунтування та описи оптимізації мережі закладів індустрії гостинності.

Звітна документація:
∙ статті у журналах, що входять до науково-метричних баз - 1
статті у закордонних журналах - 1
 ∙ статті у фахових виданнях - 2
тези доповідей - 2
Науковий звіт

5.

 Розробка науково-методичної бази формування багатовекторності екскурсійних турів в'їзного (іноземного) туризму.

2025 рік

Науковий результат:
Розроблено та описано науково-методичну базу формування багатовекторності екскурсійних турів в'їзного (іноземного) туризму.
Звітна документація:
∙ статті у журналах, що входять до науково-метричних баз - 1
статті у закордонних журналах - 1
 ∙ статті у фахових виданнях - 1
тези доповідей - 2
Науковий звіт
Монографія - 1

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterw¬\ @ЯМц\‚chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.