ќновлено
2022-06-23
16:21

 афедральн≥ теми

“≈ћј“»„Ќј†  ј–“ ј

Ќазва науково-досл≥дноњ роботи Ђќбірунтуванн€ та плануванн€ розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥ї
Ђќбоснование и планирование развити€ историко-этнографического и сельского зеленого туризма в „ерновицкой областиї
ЂJustification and planning of historical-ethnographic and rural tourism in the Chernivtsi regionї

 афедра, науковий п≥дрозд≥л, виконуючий роботу -  афедра географ≥њ та менеджменту туризму
Ќауковий кер≥вник†  ороль ќлександр ƒмитрович

 ороль јлександр ƒмитриевич
Korol Oleksandr

“ерм≥н виконанн€ роботи ††††††2016-2020 рр.
ћета роботи пол€гаЇ у розробц≥ стратег≥чного плану розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥.

 ороткий зм≥ст ≥ оч≥куван≥ результати

  1. ќбірунтуванн€ вид≥в п≥знавально-рекреац≥йноњ д≥€льност≥ ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму, €к≥ можна розвивати у „ерн≥вецьк≥й област≥. –езультат Ц перел≥к та опис в≥дпов≥дних вид≥в п≥знавально-рекреац≥йноњ д≥€льност≥.
  2. ќц≥нка ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в м≥ста „ерн≥вц≥ та ѕрут-ƒн≥стерського межир≥чч€. –езультат Ц база даних ≥з описами в≥дпов≥дних об’Їкт≥в.
  3. ќц≥нка ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в передг≥рськоњ частини „ерн≥вецькоњ област≥ та Ѕуковинських  арпат. –езультат Ц база даних ≥з описами в≥дпов≥дних об’Їкт≥в.
  4. ƒосл≥дженн€ ≥нфраструктури с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥. –езультат Ц опис ≥ характеристика в≥дпов≥дноњ ≥нфраструктури та база даних садиб с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥.
  5. –озробка стратег≥њ розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥. –езультат Ц стратег≥чний план розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥.

 јЋ≈Ќƒј–Ќ»…† ѕЋјЌ† –ќЅќ“»

 

є
п/п


†††††††††† «м≥ст етапу

†† “ерм≥н
†виконанн€
(р≥к,квартал)


ќч≥куван≥†† результати

1.

ќбірунтуванн€ вид≥в п≥знавально-рекреац≥йноњ д≥€льност≥ ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму, €к≥ можна розвивати у „ерн≥вецьк≥й област≥†

01.01.2016 р.-31.12.2016 р.

ќбірунтуванн€ та описи основних види п≥знавально-рекреац≥йноњ д≥€льност≥ ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму, €к≥ можна розвивати у „ерн≥вецьк≥й област≥.
ѕубл≥кац≥њ у фахових виданн€х,† статт≥ у наукових виданн€х, методичн≥ розробки, тези наукових допов≥дей конференц≥й

2.

ќц≥нка ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в м≥ста „ерн≥вц≥ та ѕрут-ƒн≥стерського межир≥чч€

01.01.2017 р.-
31.12.2017 р.

ѕерел≥к та описи ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в м≥ста „ерн≥вц≥ та ѕрут-ƒн≥стерського межир≥чч€.
ѕубл≥кац≥њ у фахових виданн€х, статт≥ у наукових виданн€х, методичн≥ розробки, тези наукових допов≥дей конференц≥й

3.

ќц≥нка ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в передг≥рськоњ частини „ерн≥вецькоњ област≥ та Ѕуковинських  арпат

01.01.2018 р.-
31.12.2018 р.

ѕерел≥к та описи ≥сторико-етнограф≥чних об’Їкт≥в передг≥рськоњ частини „ерн≥вецькоњ област≥ та Ѕуковинських  арпат.
ѕубл≥кац≥њ у фахових виданн€х, статт≥ у наукових виданн€х, методичн≥ розробки, тези наукових допов≥дей конференц≥й

4.

ƒосл≥дженн€ ≥нфраструктури с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥

01.01.2019 р.-
31.12.2019 р.

ќпис ≥нфраструктури та паспорти садиб с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥.
ѕубл≥кац≥њ у фахових виданн€х, статт≥ у наукових виданн€х, методичн≥ розробки, тези наукових допов≥дей конференц≥й

5.

–озробка стратег≥њ розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥

01.01.2020 р.- 31.12.2020 р.

—тратег≥чний план розвитку ≥сторико-етнограф≥чного та с≥льського зеленого туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥.
ѕубл≥кац≥њ у фахових виданн€х, статт≥ у наукових виданн€х, методичн≥ розробки, тези наукових допов≥дей конференц≥й.

«в≥т за 2016-2020 рр.

“≈ћј“»„Ќј†  ј–“ ј

Ќазва науково-досл≥дноњ роботи: Ђ≤нтеграц≥€ туристичних дестинац≥й (локац≥й) „ерн≥вецькоњ област≥ в м≥жнародний туризмї
 афедра, науковий п≥дрозд≥л: кафедра географ≥њ та менеджменту туризму
Ќауковий кер≥вник: ќлександр ƒмитрович†  ороль
“ерм≥н виконанн€ роботи: 01.01.2021 Ц 31.12.2025

ћетою роботи Ї оц≥нка величини та структури сукупних туристичних ресурс≥в рег≥ону, пропозиц≥њ щодо ≥нвестиц≥й у розвиток рекреац≥йно-туристичноњ мереж≥, оптим≥зац≥њ њњ використанн€.† —тимул€ц≥€ процесу соц≥ально-економ≥чного розвитку окремих район≥в, в≥дновленн€ ≥сторико-культурноњ спадщини та розвиток економ≥чного освоЇнн€ цих ресурс≥в.
ƒл€ розвитку м≥жнародного туризму необх≥дна актив≥зац≥€ функц≥онуванн€ на територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ взаЇмопов'€заних рекреац≥йно-туристичних зон, розвиненоњ матер≥ально-техн≥чноњ бази та супутньоњ (вторинноњ) ≥нфраструктури дозволить створити пропозиц≥њ на ринку в'њзного туризму диверсиф≥кованого, повнопроф≥льного, конкурентоспроможного рекреац≥йно-туристичний комплексу.
¬ основ≥ ринку м≥жнародного туризму Ц заклади розм≥щенн€. ” пропозиц≥њ туристичного продукту ц€ послуга трактуЇтьс€ €к вагомий чинник формуванн€ туристичного потоку. ћетодичною та нав≥ть науковою задачею рег≥онального досл≥дженн€ Ї виб≥р оптимального поЇднанн€ атрактивноњ та, з ≥ншого боку комфортноњ складовоњ послуг гостинност≥, - в першу чергу н≥чл≥говоњ процедури.
¬ проект≥ будуть запропонован≥ економн≥ та приваблив≥ вдосконаленн€ пропозиц≥й туристичноњ послуги.

 јЋ≈Ќƒј–Ќ»…†ѕЋјЌ†–ќЅќ“»

 

є
п/п

 

«м≥ст етапу

“ерм≥н
виконанн€

ќч≥куван≥†† результати
(зазначити конкретн≥ науков≥ результати)
«в≥тна документац≥€ (к≥льк≥сть запланованих публ≥кац≥й, захист≥в, отриманих охоронних документ≥в, зв≥т)

1.

ќц≥нка ресурс≥в розвитку м≥жнародного туризму в „ерн≥вецьк≥й област≥

 

2021 р≥к

Ќауковий результат:
ќбірунтуванн€ карт та каталог≥в ресурс≥в розвитку м≥жнародного туризму

«в≥тна документац≥€:
∙ статт≥ у журналах, що вход€ть до науково-метричних баз - 0
статт≥ у закордонних журналах - 1
†∙ статт≥ у фахових виданн€х - 1
тези допов≥дей Ц 2
Ќауковий зв≥т

2.

≈кскурс≥йно-музейна структура:
2.1. ќц≥нка атрактивност≥ ≥сторико-культурних рекреац≥йно-туристичних ресурс≥в.

2022 р≥к

Ќауковий результат:
ќбірунтуванн€ та описи оц≥нки атрактивност≥ ≥сторико-культурних рекреац≥йно-туристичних ресурс≥в „ерн≥вецькоњ област≥.

«в≥тна документац≥€:
∙ статт≥ у журналах, що вход€ть до науково-метричних баз - 1
статт≥ у закордонних журналах - 1
†∙ статт≥ у фахових виданн€х - 1
тези допов≥дей Ц 2
Ќауковий зв≥т

3.

‘ормуванн€ кластерних основ ймов≥рних пропозиц≥й ≥сторичних обЇкт≥в етнокультурного спр€муванн€.

2023 р≥к

Ќауковий результат:
—формовано кластерн≥ основи ймов≥рних пропозиц≥й ≥сторичних обЇкт≥в етнокультурного спр€муванн€.
«в≥тна документац≥€:
∙ статт≥ у журналах, що вход€ть до науково-метричних баз - 0
статт≥ у закордонних журналах - 1
†∙ статт≥ у фахових виданн€х - 1
тези допов≥дей - 2
Ќауковий зв≥т

4.

ќбгрунтуванн€ оптим≥зац≥њ мереж≥ заклад≥в ≥ндустр≥њ гостинност≥.

2024 р≥к

Ќауковий результат:
ќбірунтуванн€ та описи оптим≥зац≥њ мереж≥ заклад≥в ≥ндустр≥њ гостинност≥.

«в≥тна документац≥€:
∙ статт≥ у журналах, що вход€ть до науково-метричних баз - 1
статт≥ у закордонних журналах - 1
†∙ статт≥ у фахових виданн€х - 2
тези допов≥дей - 2
Ќауковий зв≥т

5.

†–озробка науково-методичноњ бази формуванн€ багатовекторност≥ екскурс≥йних тур≥в в'њзного (≥ноземного) туризму.

2025 р≥к

Ќауковий результат:
–озроблено та описано науково-методичну базу формуванн€ багатовекторност≥ екскурс≥йних тур≥в в'њзного (≥ноземного) туризму.
«в≥тна документац≥€:
∙ статт≥ у журналах, що вход€ть до науково-метричних баз - 1
статт≥ у закордонних журналах - 1
†∙ статт≥ у фахових виданн€х - 1
тези допов≥дей - 2
Ќауковий зв≥т
ћонограф≥€ - 1

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterwYФ@ґДВШchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.