Оновлено
2020-01-10
15:23

Дисципліни

Назва дисципліни: Oрганізація анімаційних послуг у туризміШифр дисципліни: П 3.14
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ.

Мета: усвідомлення студентами напряму “ТУРИЗМ” місця, ролі та можливостей анімаційного обслуговування туристів у сучасному світовому та національному туристичному бізнесі; розуміння необхідності використання рис національних традицій, свят, звичаїв, обрядів та інших форм народної творчості українців для покращення організації дозвілля відпочиваючих; застосування різноманітних програм анімаційного обслуговування для підвищення привабливості національного турпродукту, формування мотивації до їх запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.
Завдання курсу:
- Розкрити сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі;
- Розглянути історичні засади зародження та розвитку анімаційних форм дозвілля різних культур та народів;
- Познайомити з основними видами та формами рекреаційної анімації;
- Розкрити суть основних форм туристичної анімації;
- Сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження різноманітних форм та методів анімаційного обслуговування туристів для підвищення привабливості вітчизняного туристичного продукту;
- Познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі;
- Виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах формування національного турпродукту та проблеми підготовки анімаційних кадрів.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ) ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (НЕ).

ЗМ1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ.
До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster°Ґ?Љжi@Йo|chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.