ќновлено
2020-07-12
13:48

ƒисципл≥ни

—пец≥альн≥сть Ђ“”–»«ћї, ќѕ Ђћ≥жнародний туризмї, осв≥тн≥й р≥вень ЂЅакалаврї
(терм≥н навчанн€ Ц 4 роки): Ќавчальний план >>>

—илабуси нормативних дисципл≥н

 1. јктуальн≥ питанн€ ≥стор≥њ та культури ”крањни
 2. ‘≥лософ≥€
 3. ”крањнська мова
 4. ≤ноземна мова
 5. ≈коном≥чна теор≥€
 6.  рањнознавство
 7. ќснови наукових досл≥джень
 8. —татистика
 9. ≈коном≥ка та ф≥нанси п≥дприЇмств
 10. ќснови менеджменту
 11. –екреолог≥€
 12. ≤стор≥€ туризму
 13. ћ≥жнародний туризм
 14. “ехнолог≥€ туристськоњ д≥€льност≥
 15. ќрган≥зац≥€ екскурс≥йних послуг
 16. —портивний туризм
 17. ќрган≥зац≥€ рекреац≥йних послуг
 18. ќрган≥зац≥€ туризму
 19. “уристичне крањнознавство
 20. ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ в туризм≥
 21. “ехнолог≥€ готельноњ справи та орган≥зац≥€ послуг гостинност≥
 22. “ехнолог≥€ ресторанноњ справи та орган≥зац≥€ послуг харчуванн€
 23. ≈коном≥ка ≥ ц≥ноутворенн€ в галуз≥ туризму
 24. Ѕухгалтерський обл≥к та анал≥з д≥€льност≥ туристичних п≥дприЇмств
 25. ќрган≥зац≥€ ан≥мац≥йних послуг
 26. “уристичн≥ ресурси ”крањни
 27. ќрган≥зац≥€ транспортних послуг
 28. ћаркетинг туризму
 29. ћенеджмент туризму
 30. ƒ≥€льн≥сть туристськоњ самод≥€льноњ орган≥зац≥њ
 31. ѕравове регулюванн€ туристичноњ д≥€льност≥
 32. ƒ≥лова ≥ноземна мова
 33. “уризм у  арпато-ѕод≥льському рег≥он≥ ”крањни
 34. ќрган≥зац≥€ турагентськоњ та туроператорськоњ д≥€льност≥

—илабуси виб≥ркових дисципл≥н

 1. ‘≥зична та соц≥ально-економ≥чна географ≥€ св≥ту
 2. “уристичн≥ ресурси св≥ту
 3. јнтропогенн≥ аспекти туристики ≥ рекреац≥њ
 4. “уризмознавство
 5. ¬ступ до спец≥альност≥
 6.  урортна справа
 7.  урортолог≥€
 8. “уристичний практикум
 9. ѕрикладний туризм
 10. WEB-технолог≥њ в туризм≥
 11.  раЇзнавство ≥ туризм
 12. ≈колог≥чний агротуризм
 13. «елений туризм
 14. –екреац≥йна географ≥€
 15. –екреац≥йне ресурсознавство
 16. ћоделюванн€ та прогнозуванн€ в туризм≥
 17. ћатметоди в рекреац≥њ ≥ туризм≥
 18. –айонуванн€ в туризм≥
 19. √еограф≥€ туризму
 20. ќснови соц≥альноњ та конструктивноњ географ≥њ
 21. ‘≥зичне вихованн€
 22. ƒруга д≥лова ≥ноземна мова
 23. ћузеЇзнавство та пам’€ткознавство
 24. √ромадське здоров’€ та медицина пор€тунку
 25. –ел≥г≥Їзнавство
 26. “уристично-краЇзнавча робота
 27. √еоеколог≥чна експертиза у рекреац≥йно-туристичному природокористуванн≥

ќбрати виб≥рков≥ дисципл≥ни на 1 курс≥               јнкета >>>

ќбрати виб≥рков≥ дисципл≥ни на 2 курс≥               јнкета >>>

ќбрати виб≥рков≥ дисципл≥ни на 3 курс≥               јнкета >>>

ќбрати виб≥рков≥ дисципл≥ни на 4 курс≥               јнкета >>>

 аталог†загальноун≥верситетських†виб≥ркових†дисципл≥н -†перегл€нути >>>

—пец≥альн≥сть Ђ“уризмознавствої, осв≥тн≥й р≥вень Ђћаг≥стрї
(терм≥н навчанн€ Ц 1,5 роки)

є ќбовТ€зков≥ навчальн≥ дисципл≥ни  урси
V VI
1 јктуальн≥ проблеми ф≥лософ≥њ  
2 ÷ив≥льний захист  
3 ќхорона прац≥ в галуз≥  
4 ≤ноземна мова (за профес≥йним спр€муванн€м)  
5 ≤нформац≥йний менеджмент  
6 ”правл≥нн€ рег≥ональним розвитком туризму  
7 ћаркетингов≥ комун≥кац≥йн≥ системи в туризм≥  
8 “уристсько-рекреац≥йний потенц≥ал територ≥њ  
9 ”правл≥нн€ туристичним п≥дприЇмством  
10 ћ≥жнародн≥ ≥нформац≥йн≥ системи в туризм≥  
11 ћетодолог≥€ наукових досл≥джень  
12 ƒержавне регулюванн€ туризму  
13 ћетодика викладанн€ предмету у ¬Ў  
  ƒисципл≥ни за вибором    
1 ѕедагог≥ка та психолог≥€ у ¬Ў  
2 ћ≥жнародний туристичний б≥знес  
3 ”правл≥нн€ персоналом  
4  орпоративне управл≥нн€ в туризм≥  
5 –айонуванн€ в туризм≥  
6 —татистичн≥ методи досл≥дженн€ в туризм≥  

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster:ЎGT}@Ш€Аchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.