Оновлено
2021-08-27
19:53

Підручники

КРАЧИЛО Н.П. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА. — Киев: Вища шк., 1987. – 208 с.

У посібнику розглядаються основні методологічні і методичні питання географії туризму, його політичне, економічне, освітнє, виховне й оздоровче значення. Показано місце і роль туристичного господарства в суспільному виробництві, зв'язок з іншими галузями економіки.

Призначений для студентів економічних і географічних спеціальностей університетів і педагогічних інститутів. Може бути використаний фахівцями-практиками, що працюють у системі туризму.

 

 

 

 

КРАЧИЛО М.П. КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ. — Київ: Вища шк., 1994. – 191 с.

У посібнику висвітлено питання організації позакласної роботи з географічного краєзнавства і туризму, місце та роль цих навчальних дисциплін у системі підготовки вчителів. Описано наукові основи географічного краєзнавства, методи і прийоми впровадження краєзнавчого принципу у викладанні шкільних курсів географії, зокрема методики використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії в різних класах та під час вивчення факультативних курсів.

Призначений для студентів економічних і географічних факультетів університетів і природничо-географічних факультетів педагогічних інститутів.

 

 

 

КОРОЛЬ О.Д. ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО МАРКЕТИНГУ. — Чернівці: Рута, 2002. – 110 с. >>>

У посібнику висвітлюються теоретичні основи маркетингу в туризмі. Розглядаються туристичні потреби; туристський попит, чинники, від яких він залежить; туристський ринок і методологія його дослідження. Аналізується комплекс маркетингу, який складається зі змінних чинників маркетингу: турпродукт, ціна, методи розповсюдження і просування.

Призначений для студентів економічних і географічних факультетів спеціалізації “Менеджмент туристичної індустрії” спеціальності “Менеджмент організацій”.

 

 

 

КОРОЛЬ О.Д., КРАЧИЛО М.П. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2008. — 240 с. >>>

У посібнику висвітлюються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади туристичного менеджменту; розглядаються основні поняття туризму, складові елементи туристичної індустрії; аналізуються чинники функціонування та розвитку туристичних організацій, а також основні управлінські функції та проблеми туристичного менеджменту. Досліджується територіальна структура туристичного господарства.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

 

 

 

 

БОЙКО І.Д., САВРАНЧУК Л.А. ТУРИСТИЧНА КУРОРТОЛОГІЯ. — Чернівці: Рута, 2007. — 116 с.

У виданні викладено теоретичні засади туристичної курортології, розглядається географія курортів світу та географія населених пунктів України, віднесених до курортних. Висвітлено сучасний стан використання природних лікувальних грязей і мінеральних вод в Україні.

Для студентів вищих і середніх спеціальних закладів, що здобувають фахові знання в галузі географії та менеджменту туристичної індустрії, а також менеджменту готельного, курортного й туристичного сервісу.

 

 

 

 

БОЙКО І.Д., ЛАШКЕВИЧ М.С. ЗАПРОШУЄМО НА ЕКСКУРСІЮ ЧЕРНІВЦЯМИ. Путівник.- Чернівці: Прут, 2008. — 176 с.

Видання вміщує п'ять тем, які у формі екскурсій висвітлюють основні етапи історії та сьогодення Чернівців. Подано короткий історичний опис окремих будівель, площ та пам'ятників а також розкрито роль і значення науки, літератури, мистецтва та театру для жителів міста. Значна увага приділена архітектурним стилям, духовній та культурній спадщині окремих визначних храмових споруд міста.

Призначений для всіх хто цікавиться історією рідного міста, гостей ... Може бути використаний фахівцями-практиками, що працюють у системі туризму.

 

 

 

БУЧКО Ж.І. ТА ІН. БАРВИСТА БУКОВИНА. Горизонти цільового туризму. — Чернівці.: "Прут", 2009. – 152с.

У виданні до уваги читачів представлено інформацію, що різнопланово висвітлює привабливі для туристів та гостей Чернівецької робласті історичні, архітектурні, культові, природні памятки краю та розкриває особливості агротуризму Буковини.

Для фахівців і широкого кола зацікавлених читачів.

 

 

 

 

КРУЛЬ Г.Я. ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. — К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368с. >>>

Розглядаються основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкрито особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.

Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.

 

 

 

ІВАНУНІК В.О., ЯВКІН В.Г. АТРАКТИВНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 248 с. >>>

У навчальному посібнику розглядаються питання рекреаційно-туристичної атрактивності території, а саме оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів та економіко-природничих можливостей для ефективної диверсифікації, збалансованого розвитку галузі. Подано аналіз теоретичних і методичних аспектів дослідження рекреаційно-туристичних ресурсів, що демонструє модель оцінки рекреаційно-туристичної атрактивності території, яка визначає сучасний рівень розвитку та дає прогноз перспектив освоєння зазначених ресурсних можливостей.

Для фахівців, викладачів і студентів туристичної галузі.

 

 

КОРОЛЬ О.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2016. - 144 с. >>>

У методичному посібнику розкриті теоретико-методологічні засади екскурсійної діяльності та технологія підготовки нової екскурсії, а також розглянуті, як приклад, екскурсійні маршрути по Чернівцях і Буковині. Цей методичний посібник розрахований на студентів спеціальності «Туризм», має стати для них «помічником» у вдосконалені існуючих і розробці нових пізнавальних маршрутів.

Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.

 

 

Основи ресторанної справи: навчальний посібник / укл. Г.Я. Круль. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 496 с. >>>

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі блоки присвячені організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та характеристиці напоїв.

Для студентів спеціальності «Туризм», як базовий з дисципліни «Технологія ресторанної справи і організація послуг харчування».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterХy№@‡.]кchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.