ќновлено

—тудентське наукове товариство

«г≥дно ѕоложенн€ про Ќаукове товариство (гурток) студент≥в та асп≥рант≥в у вищому навчальному заклад≥, €ке регламентуЇ пор€док створенн€ ≥ функц≥онуванн€ наукових товариств та гуртк≥в. ¬≥дпов≥дн≥ товариства (науков≥ гуртки) Ї самовр€дними обТЇднанн€ми студент≥в та асп≥рант≥в та ≥нших ос≥б, що навчаютьс€ у вищому навчальному заклад≥, €ке спри€Ї розвитку науки та виникненню ≥нтересу до науковоњ роботи в молод≥жному середовищ≥ вищого навчального закладу.

” своњй д≥€льност≥ науков≥ товариства керуютьс€ такими принципами:
- пр≥оритетност≥ науковоњ творчост≥ та змагальност≥;
- орган≥чного зв'€зку навчанн€ та науково-досл≥дноњ роботи;
- накопиченн€ ≥ примноженн€ наукового потенц≥алу вищого навчального закладу та вихованн€ майбутн≥х науково-педагог≥чних кадр≥в.

Ќаукове товариство (гурток) д≥Ї самост≥йно, а також у сп≥впрац≥ з кер≥вництвом вищого навчального закладу, органами студентського самовр€дуванн€ вищого навчального закладу. Ќаукове товариство (гурток) вищого навчального закладу створюЇтьс€ ≥н≥ц≥ативною групою в загальн≥й к≥лькост≥ не менше €к 8 ос≥б, €к≥ задовольн€ють вимогам ѕоложенн€ Ќаукового товариства (гуртка).

Ќа кафедр≥ географ≥њ та менеджменту туризму функц≥онують чотири науков≥ студентськ≥ гуртки:
1. ≈кскурс≥йно-краЇзнавчий гурток;
2. ≈котуристичний гурток;
3. √урток готельно-ресторанного серв≥су;
4. √урток рекреац≥йно-туристичноњ географ≥њ.

≈ — ”–—≤…Ќќ- –ј™«Ќј¬„»… √”–“ќ 

(кер≥вник Ц кандидат географ≥чних наук, доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  ороль ќ.ƒ., староста гуртка Ц студентка 305 групи Ўеремет јнастас≥€)

ћетою д≥€льност≥ екскурс≥йно-краЇзнавчого гуртка Ї формуванн€ у студент≥в знань, ум≥нь ≥ навичок в галуз≥ екскурс≥йноњ д≥€льност≥ в межах „ерн≥вецьк≥й област≥. «ан€тт€ у гуртку передбачаЇ викладанн€ основ екскурс≥йноњ д≥€льност≥ та методики, що дозволить студентов≥ одержати знанн€, необх≥дн≥ фах≥вцев≥ туристсько-екскурс≥йного проф≥лю.

—туденти, що займаютьс€ у екскурс≥йно-краЇзнавчому гуртку, повинн≥: знати пон€тт€, сутн≥сть ≥ особливост≥ екскурс≥њ; роль ≥ сутн≥сть показу; завданн€ розпов≥д≥ на екскурс≥њ; пор€док п≥дготовки екскурс≥њ; роль лог≥ки в п≥двищенн≥ ефективност≥ екскурс≥й; роль психолог≥њ в екскурс≥йному процес≥; компоненти педагог≥чноњ д≥€льност≥ екскурсовода; особливост≥ й вимоги екскурс≥йного методу; джерела ≥нформац≥њ; географ≥чну й ≥сторико-культуролог≥чну характеристику рег≥ону; композиц≥ю екскурс≥њ, вм≥ти використовувати методи ≥ техн≥ку показу та розпов≥д≥ на екскурс≥њ; закордонний досв≥д в екскурс≥йн≥й д≥€льност≥; елементи психолог≥њ в екскурс≥њ; джерела ≥нформац≥њ.

≈ ќ“”–»—“»„Ќ»… √”–“ќ 

(кер≥вник Ц кандидат географ≥чних наук, доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму Ѕучко ∆.≤., староста гуртка Ц студентка 405 групи —иротюк ≤нна)

ћетою даного гуртка Ї поглибиленн€ теоретичних ≥ практичних навичок орган≥зац≥њ екотуризму €к принципово новоњ форми рекреац≥йноњ д≥€льност≥, ор≥Їнтованоњ на п≥знанн€ природи, м≥н≥м≥зац≥ю шкоди довк≥ллю та п≥дтримку етнокультури. «ан€тт€ у гуртку передбачаЇ практичну д≥€льн≥сть стосовно вивченн€ умов ≥ можливостей екотуристичноњ д≥€льност≥ в  арпатському рег≥он≥ ”крањни, розробки ≥ впровадженн€ маршрут≥в екотуризму, досл≥дженн€ ставленн€ населенн€ ≥ турист≥в до проблем екотуристичноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥ та св≥т≥.

ќсновн≥ напр€ми д≥€льност≥ гуртка:
- досл≥дженн€ теоретичних проблем орган≥зац≥њ екотуризму;
- ви€вленн€ ресурсноњ основи розвитку екотуризму в  арпатському рег≥он≥;
- формуванн€ знань ≥ ум≥нь в орган≥зац≥њ екотур≥в дл€ р≥зних категор≥й населенн€;
- маркетингов≥ досл≥дженн€ в галуз≥ екотуризму;
- оволод≥нн€ методикою орган≥зац≥њ р≥зних вид≥в екотуристськоњ д≥€льност≥ залежно в≥д потреб турист≥в, њх в≥кових та соц≥альних особливостей;
- досл≥дженн€ психолог≥чних ≥ соц≥окультурних особливостей споживач≥в екотуристичних послуг;
- розробка картограф≥чних моделей маршрут≥в екотуризму.

√”–“ќ  √ќ“≈Ћ№Ќќ-–≈—“ќ–јЌЌќ√ќ —≈–¬≤—”

(кер≥вник Ц кандидат географ≥чних наук, доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму  руль √.я., староста гуртка Ц студентка 405 групи Ѕрижак јнастас≥€)

ћетою д≥€льност≥ гуртка готельно-ресторанного серв≥су Ї формуванн€ у студент≥в знань, ум≥нь ≥ навичок роботи в галуз≥ готельно-ресторанного б≥знесу в закладах гостинност≥ „ерн≥вецькоњ област≥. «ан€тт€ у гуртку передбачаЇ викладанн€ основ орган≥зац≥њ процесу обслуговуванн€ у закладах готельно-ресторанного проф≥лю та методики, що дозволить студентов≥ одержати знанн€, необх≥дн≥ фах≥вцев≥ туристсько-екскурс≥йного проф≥лю.

ќсновн≥ напр€ми д≥€льност≥ гуртка:
- досл≥дженн€ теоретичних проблем готельно-ресторанного господарства Ц €к важливоњ складовоњ туристичноњ ≥ндустр≥њ;
- ви€вленн€ особливостей розвитку готельно-ресторанного б≥знесу в „ерн≥вецьк≥й област≥;
- ознайомленн€ з функц≥ональною структурою та орган≥зац≥Їю внутр≥шнього простору заклад≥в гостинност≥ рег≥ону;
- формуванн€ в студент≥в у€вленн€ про процес наданн€ основних ≥ додаткових послуг у готел€х, орган≥зац≥ю обслуговуванн€ в≥дв≥дувач≥в у закладах харчуванн€;
- оволод≥нн€ методикою проведенн€ обовТ€зковоњ ≥ добров≥льноњ сертиф≥кац≥њ готельних послуг;
- ознайомленн€ з≥ специф≥кою повед≥нки персоналу та особливост€ми етикету у закладах гостинност≥.

√”–“ќ  –≈ –≈ј÷≤…Ќќ-“”–»—“»„Ќќѓ √≈ќ√–ј‘≤ѓ

(кер≥вник Ц кандидат географ≥чних наук, доцент, зв≥дувач кафедри географ≥њ та менеджменту туризму явк≥н ¬.√., староста гуртка Ц студентка 305 групи ¬арварюк ќлена)

ћетою д≥€льност≥ гуртка Ї формуванн€ у студент≥в знань, ум≥нь ≥ навичок у галуз≥ рекреац≥йноњ географ≥њ у межах област≥, ”крањни,  арпатського рег≥ону. «ан€тт€ у гуртку передбачаЇ: викладанн€ засад рекреац≥йноњ д≥€льност≥ та методики визначенн€ рекреац≥йних потреб, що дозволить студентов≥ отримати знанн€, необх≥дн≥ фах≥вцев≥ Ц менеджеру рекреац≥йного-туристичного проф≥лю.

—туденти, що займаютьс€ у гуртку Ђ–екреац≥йно-туристичноњ географ≥њї, повинн≥: знати пон€тт€, сутн≥сть, особливост≥ рекреац≥йних досл≥джень; роль сутн≥сть оц≥нки рекреац≥йних ресурс≥в; завданн€ плануванн€ –“  Ђ–екреац≥йно-територ≥альн≥ комплексиї; пор€док п≥дготовки до рекреац≥йного районуванн€; компоненти проектувальноњ орган≥зац≥њ рекреац≥йних середовищ, рег≥ону, району; особливост≥ й вимоги диверсиф≥кац≥йного методу; джерела ≥нформац≥њ; природничу ≥ рекреац≥йну характеристику рег≥ону; арх≥тектурно-проектувальну композиц≥ю, вм≥ти використовувати методи ≥ прийоми рекреац≥йноњ географ≥њ, креативний м≥жнародний досв≥д у рекреац≥йн≥й д≥€льност≥; джерела ≥нформац≥њ.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterv…ыsШ@1ыl(іchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.