Оновлено
2021-12-01
21:12

Розклад занять і дистанційне навчання

Розклад занять і сесії >>>

Розклад держ. екзамену >>>

Дистанційне навчання >>>

ЧНУ Онлайн: допомога у дистанційному навчанні >>>

Графік консультацій викладачів

№ п/п

П.І.Б викладача, посада

Дні, години проведення консультацій

1.

Король Олександр Дмитрович, доцент, зав. кафедри

Вівторок 12:00-13:00

2.

Брик Степан Дмитрович, к.г.н.,асистент

Понеділок 14:30–15:30

4

Заячук Оксана Григорівна,  к.г.н., доцент

Четвер 13:00-14:00

5.

Іванунік Віталій Олександрович, доцент

Середа 14:30–15:30  

6.

Круль Галина Ярославівна, доцент

Вівторок 14:30-15:30

7.

Явкін Вячеслав Григорович, доцент

Понеділок 13:00-14:00

Бібліотека

Бібліотека університету >>>

Електронна бібліотека кафедри >>>

Туристична бібліотека "Tourlib" >>>

Освітні програми

«Міжнародний туризм» (2019) Освітня програма >>>
«Міжнародний туризм» (2021) Освітня програма >>>
«Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» Освітня програма >>>

Рецензії на освітні програми

  1. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» Desadmi (Драпата М.В.)
  2. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» TUI
  3. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» «Море турів»
  4. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» Відділ з питань туризму
  5. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» «Грінвіч-тур»

  6. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» Чернівецький обл. центр туризму
  7. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» кафедра Туризму Кам.-Подільський
  8. Рецензія на ОП «Міжнародний туризм» кафедра туризму Університету митної справи

Державна атестація

Програма державного іспиту >>>

Рекомендації до написання бакалаврських робіт >>>

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Організація освітнього процесу регламентується чинними нормативно-правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами, зокрема Положеннями:

Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання начанння студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

«Положення про контроль та систему  оцінювання результатів навчання  студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

«Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

«Про моніторинг якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

«Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

«Положення про рейтинг студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

«Положення про технологію електронного навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterhЏ9Jъ@нk†Wchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.