Оновлено
2022-11-23
13:10

Смик Оксана Степанівна

Смик Оксана Степанівна

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: асистент

Тематика наукових досліджень:

- санаторно-курортна галузь;
- дитячо-юнацький туризм;
- спортивно-оздоровчий туризм в Карпато-Подільському регіоні.

Курси, що читає:

- Географія туризму (практичні)
- Діяльність туристської самодіяльної організації (практичні)

Додаткова інформація:

 

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації:
Свідоцтво екскурсовода
Участь у Форумі молодих вчених Чернівецької області, 07.10.2021р.
Онлайн курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», Академія цифрового розвитку, 04-18.10.2021р.
Цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», 15-18.11.2021р.
Дистанційний курс «Академія готельного господарства» в рамках проекту «Забезпечення розвитку сталого туризму в Українських Карпатах», 17.11-15.12.2021р
Участь у вебінарі «Дослідження в Антарктиді: що вивчають українські полярники на станції «Академік Вернадський»», 04.02.2021р.
Участь у вебінарі «Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту», 05.03.2021р.
Підвищення кваліфікації (вебінар) «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom», 28.09-05.10.2020р.
Підвищення кваліфікації (вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google classroom», 14-21.12.2020р.

Участь у конференціях:
Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування», м. Донецьк, 18.04.2013р.
V Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси, 20-21.03.2014р.
ХІІ Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна  конференція «Наука України. Перспективи та потенціал», м. Одеса, 20-21.02.2015р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій», м. Київ, 10-11.10.2015р.
International scientific and practical congress «Scientific Achievements 2015», Vienna (Austria), 20.02.2015р.
ХХ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 30-31.01.2016р.
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», м. Черкаси, 24-25.03.2016р.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика», м. Полтава, 04.12.2017р.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України», м. Львів, 19-20.10.2018р.
Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки», м. Тернопіль, 07.05.2019р.
Міжнародна науково-практична конференція «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики», м. Тернопіль, 16-17.05.2019р.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», м. Херсон, 2020р.
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Рекреаційно-туристичне природокористування і Україні: сучасний стан і перспективи», м. Чернівці, 28-29.10.2021р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Кілінська К. Захворюваність населення Чернівецької області / К.Кілінська, О.Смик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.- Тернопіль: СМП «Тайп» .- № 2 (випуск 26).- 2009.- С. 45-51.
 2. Оксана Смик. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого комплексу Чернівецької області / О.Смик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія .- Тернопіль: СМП «Тайп».- № 1 (випуск 29).- 2011.- С. 86 - 91.
 3. Оксана Смик. Основні пріоритети розвитку спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі Чернівецької області) / О.Смик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія .- Тернопіль: СМП «Тайп».- № 2 (випуск 30).- 2011. - С. 162-165.
 4. Оксана Смик. Формування туристичної інфраструктури Чернівецької області / О. Смик // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 листопада 2012р., м. Черкаси). - Черкаси: - Брама-Україна, 2012. - С. 311-316.
 5. Смик О. Основні тенденції розвитку дитячого оздоровлення Чернівецької області / О. Смик // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. - Вип. 672-673: Географія. - С. 156-159.
 6. Oksana Smyk. Current State of the Hotel and Restaurant Complex Development in Carpathian Region, Ukraine / O. Smyk // Problematyka 29. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zmiany struktury przestrzennej przemyslu i uslug w warunkach kryzysu gospodarczego” Krakiv, 2013. - Р. 80-81.
 7. Кілінська К.Й. Готельно-ресторанні комплекси Буковинських Карпат / К.Й. Кілінська, О.С.Смик // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 20-21 березня 2014 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х томах / Мін. Освіти і Науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.-Т. 1. - Черкаси, 2014. - С. 14-17
 8. Смик О.С. Вплив соціально-економічних умов на стан здоров’я населення / О.Смик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Географія» .- Сімферополь. - Том 10 / Вип. 2. - 2014. - С. 239-242.
 9. Смик О.С. Роль мінеральних вод для санаторно-курортного лікування (на прикладі Чернівецької області) / О.Смик // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: Мат. 6-ої Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.).- Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2014. - С. 262-264.
 10. Оксана Смик. Санаторно-курортне господарство як перспективний напрям розвитку туризму (на прикладі Карпатського регіону) / О.Смик // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси).- Черкаси: - Брама-Україна, 2014. - С. 398-403.
 11. Кілінська К.Й. Лікувально-оздоровчий комплекс «Моршин»: сучасні аспекти функціонування /К.Й.Кілінська, О.С.Смик //Український географічний журнал.- № 1.– 2015. – С. 58-62.
 12. Смик О. Вплив соціально–економічних умов на стан здоров’я населення / О.Смик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Географія». – Сімферополь. – Том 10, вип. 2. – 2014. – С. 239–242.
 13. Смик О. Санаторно-курортне господарство як перспективний напрям розвитку туризму (на прикладі Карпатського регіону) / О.Смик // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції (16–17 жовтня 2014 р., м. Черкаси). – Черкаси: – Брама–Україна, 2014. – С. 398–403.
 14. Смик О.С. Методологічні аспекти оцінки здоров’я населення в еколого-гігієнічних дослідженнях / О.Смик // Регіон –2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р.) / гол. ред. колегії В.С.Бакіров.– Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – С.87–89.
 15. Смик О. Роль мінеральних вод для санаторно-курортного лікування (на прикладі Чернівецької області) / О.Смик // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: Мат. 6–ої Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20–22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2014. – С. 262–264.
 16. Смик О. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного туризму/ О.Смик // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв:ВП«МФ КНУКІМ», 2014. – С. 77–80.
 17. Смик О.С. Формування здорового способу життя нації як неодмінна складова розбудови українського суспільства / О.Смик // Наука України. Перспективи та потенціал [Текст]: Матеріали Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції (м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.) ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України .- Одеса: ГО «ІОМП», 2015.- С.7-9
 18. Смик О. Санаторно-курортне господарство як перспективний напрям розвитку туризму (на прикладі Карпатського регіону) / О.Смик // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції (16–17 жовтня 2014 р., м. Черкаси). – Черкаси: – Брама–Україна, 2014. – С. 398–403.
 19. Смик О.С. Значення мінеральних вод і лікувальних грязей у вивченні механізму їх дії на організм людини / O. Смик // Scientific and practical edition: Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 1, p. 47-51.
 20. Smyk O. The current state of the sanatorium-resort complex development in the Carpathian Region, Ukraine / O. Smyk // Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on “Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems–Research–related Issues”. – Cracow–Warsaw, 2014. – S. 101-102.
 21. Smyk О. LABOUR HYGIENE AND HEALTH: MEDICAL, SOCIAL, ECONOMIC ASPECTS / O. Smyk // Scientific journal "The progressive researches "Science & Genesis": Prague, Czech Republic. Publishing Center of The International Scientific Association "Science & Genesis", Prague, April №1/2015, p.16-19.
 22. Kilinska K. The ecological state of water resources of transboundary territory Ukraine (for example Chernivtsi region) / K.Kilinska, V.Hrytsku, O.Smyk // Of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use”- Suceava, Romania.- 2017.- S.19-20.
 23. Смик О.С. Індустрія дозвілля та розваг в туристичній сфері (на прикладі Чернівецької області) / О.С. Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. –С. 279-283.
 24. Смик О.С. Розвиток ресторанного господарства як  складової  туристичної галузі (на прикладі Чернівецької області) / Смик О.С., Єремія Г.І.  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.184-188.
 25. Смик О. Подієвий туризм як перспективний напрям розвитку туристичної індустрії (на прикладі Чернівецької області) / Смик О., Єремія Г.  // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 300-305.
 26. Аніпко Н.П. Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, В. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.106-112.
 27. Аніпко Н.П. Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області) / Н.П. Аніпко, О.С.  Смик, Х. Капуш // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.123-128
 28. Kilinskaya K. Hydro-geo-morphological characteristics transborder rivers in the Carpathian region (the example of the territory of Ukraine) / Klavdija Kilinskaya, Yuriy Yushchenko, Oksana Smyk, Hanna Yeremiia // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 824: Географія. – С. 4-8.
 29. Кілінська К. Методичні підходи до рекреаційно-туристичного природокористування на транскордонних територіях України і Румунії (на прикладі зелених зон) / К. Кілінська, О. Смик // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. - Мат. міжнар. науково-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (Чернівці, 7-9 травня 2020 р.). Чернівці. Вид.-полігр. підприємство «Місто». – 2020. С. 62-66.
 30. Кілінська К.Й. Екологічний аудит стану навколишнього природного середовища Чернівецької області / К. Кілінська, О. Смик // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» : збірник матеріалів (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна) – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – С.286-289.
 31. Андрусяк Н.С. Аналіз попиту туристів м. Чернівці за напрямком Єгипет у 2020 році / Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П., Смик О.С. // Географія та туризм. - Вип 59. - Київ, 2020.- С.45-50. >>>
 32. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 283-293. eISSN 2391-8306. >>>
 33. Смик О., Єремія Г. Аналіз діяльності національних мереж на готельному ринку України / О.Смик, Г.Єремія // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 249-254. >>>
 34. Смик О. Організація та особливості рекламної діяльності в сфері туризму / О.Смик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 246 - 249. >>>
 35. Кілінська К.Й., Смик О.С. Туристичні маршрути – основа активного використання рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Придністерських районів Чернівецької області) // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.35-39. >>>
 36. Смик О., Єремія Г. Віртуальний менеджмент управління якістю послуг індустрії гостинності  / Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Збірник тез. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція. 24-25 листопада 2021 р. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021.- С.413-415. >>>
 37. Єремія Г.І, Смик О.С. Система менеджменту та маркетингу – складова розвитку хостельного господарства міста Чернівці // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.43-46. >>>

 
Додаткова інформація:

      Оксана Степанівна Смик народилася 15 квітня 1988 року у м. Борщів Тернопільської області. У 2005 році поступила на географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю „Загальна географія”, який закінчила у 2010 р. з відзнакою здобувши кваліфікацію „магістр з географії”. З листопада 2010 року працює асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Наукове поле діяльності: дослідження стану здоров’я та оздоровлення населення Карпато-Подільського регіону; розвиток дитячо-юнацького туризму в Карпатському регіоні. З листопада 2014 року - аспірант денної форми навчання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

E_mail: oksana.smykЃu;‡@сш)ukr.net

Web: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pUY-mC8AAAAJ

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃu;‡@сш)chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.