Оновлено
2023-10-03
10:25

Андрусяк Наталя Степанівна

Андрусяк Наталя Степанівна

Посада: доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи
Вчений ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецького міського голови, 2019
Грамота Чернівецького міського голови, 2021    
Подяка ТА "Buktravel", 2019
Диплом  від туроператора DM-tour service, сезон 2021, ТА "Buktravel"
Диплом ТА "Buktravel"

Тематика наукових досліджень:

1. Маркетинг туристичних дестинацій, SMM маркетинг
2. Діяльність субєктів туристичної діяльності
3. Розробка та реалізація екскурсійних маршрутів
4. Розробка та проведення туристичних тренінгів, воркшопів та навчальних курсів.

Курси, що читає:

Організація транспортних послуг і туристичний супровід
Діяльність туристських самодіяльних організацій (лекції)
Технології продажів у міжнародному туризмі
Корпоративне управління в туризмі
Організація турагентської та туроператорської  діяльності
Туристичний агент
Міжнародні інформаційні системи в туризмі

Додаткова інформація:

Наталя Степанівна Андрусяк народилася 17 грудня 1982 року у м. Чернівці. У 2000 р. вступила на біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який закінчила у 2005 р. з відзнакою здобувши кваліфікацію „магістр екології”. З 2005 р. працювала на кафедрі екології та біомоніторингу на посаді молодшого наукового співробітника, з 2005 до 2008 рр. - аспірант кафедри. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Тема дисертаційної роботи „Застосування мікрокосмних моделей для прогнозування наслідків забруднення малих річок нафтопродуктами” (2009).

З 2008 р. асистент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування географічного факультету, з 2014 р. – доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

У 2016 році закінчила курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод”. СПК № 101601 від 19.05.2016 р. Практикуючий екскурсовод.

У 2017 році здобула вищу освіту за спеціальністю 242-«Туризм»; кваліфікація – магістр з Туризмознавтва.

Співвласниця туристичної агенції Buktravel: ФОП Андрусяк Наталя Степанівна, КВЕД «Діяльність туристичних агентств».

Співкерівниця студентського наукового гуртка “Едельвейс”.

Членкиня мандрівничого клубу «Буковинська дефіляда», «Асоціації представників туристичного супроводу Буковини», асоціації працівників туристичної сфери «Туристична Буковина», громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів».

Стажування: Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту і туризму з 02.12.2019 р. по 24.01.2020 р. Довідка № 95/01-04 від 10.02.2020 р.

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації:
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Болгарії (всі курорти) 03.05.2019-12.05.2019 від туроператора DM-тур сервіс
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Єгипту (Шарм-ель-Шейх) 17.10.2020-25.10.2020 від туроператора Anex Tour
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Туреччини (Анталійське узбережжя) 12.05.2021 - 19.05.2021 від туроператора Anex Tour
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Єгипту (Хургада) 21.09.2021-28.09.2021 від туроператора Coral Travel

Всеукраїнська асоціація гідів
Екскурсовод
Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини


Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Cертифікат Aptis Британської Ради (рівень володіння англійською мовою B2)

Посвідчення на право викладання навчальних курсів англійською мовою

Профілі у наукометричних базах: ORCID, Publons (Researcher ID), Google Scholar, Репозитарій ЧНУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографії, навчальні посібники:

 • Кілінська К.Й. Андрусяк Н.С. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) / К.Й. Кілінська, Н.С.Андрусяк. – Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – 176 с.
 • Андрусяк Н.С. Корпоративне управління в туризмі: навчальний посібник. / Н.С. Андрусяк. - Чернівці: Родовід, 2012. – 253 с.
 • Андрусяк Н.С. Екологічний менеджмент і аудит: навчальний посібник ./ Н.С. Андрусяк. - Чернівці: Родовід, 2012. – 195 с.
 • Андрусяк Н.С. Основи наукової діяльності. Частина І. Підготовка, написання та оформлення наукових робіт: навч. посібник − Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. − 248 с.
 • Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К.Й. Кілінська,Н.П. Аніпко, Н.С. Андрусяк та ін. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2010. − 248 с.
 • Публікації у фахових закордонних журналах ((що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 • Ababneh H, Borisova V, Zakharzhevska A, Tkachenko P, Andrusiak N.  Performance of Artificial Intelligence Technologies in Banking Institutions// WSEAS Transactions on Business and Economics. - Volume 20, 2023, Art. #29, p.307-317.  https://wseas.com/journals/bae/2023/a585107-1803.pdf
 • Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання

 • Андрусяк Н., Аніпко Н. Туризм в умовах війни: особливості туристичних пріоритетів, пошуку та пропозицій// Вісник Чернівецького університету : Географія, 2022, 839.- С.31-39.
 • Андрусяк Н.С. Аналіз попиту туристів м. Чернівці за напрямком Єгипет у 2020 році / Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П., Смик О.С. // Географія та туризм. - Вип 59. - Київ, 2021.- С.45-50.
 • Кілінська К.Й., Андрусяк Н.С. Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області / Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 810 : Географія. – С.58-64.
 • Андрусяк Н., Аніпко Н. Діяльність туристичних агентств та туроператорів м. Чернівці за напрямком Єгипет// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 826: Географія. – С. 82-88.
 • Кілінська К. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області / К.Кілінська, П.Сухий, Н.Андрусяк, І.Березка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808 : Географія. – С.47-54.
 • Андрусяк Н.С. Рекреаційна діяльність молоді м. Чернівці/Н.С. Андрусяк// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – вип. 724-725. с.112-116.
 • Матеріали конференцій.

 • Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П. Роль архітектурного ансамблю Резиденції Митрополитів Буковини у формування туристичного іміджу міста Чернівці //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021.– С. 59-62.
 • Аніпко Н. Поліконфесійна спадщина Чернівців як чинник туристичної привабливості міста / Н. Аніпко, Н.Андрусяк: матеріали ХІ Міжн. наук. конференції [«Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»], (Львів, 15-17 вересня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка). – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2017. – С. 9-12.
 • Andrusyak N. Prospects for the development of wellness tourism in Ukraine// Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on “Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems–Research-related Issues”. - Cracow – Warsaw, 2014. – S. 9-10.
 • E_mail: n.andrusyakАМcй@СvјOochnu.edu.ua

  Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterАМcй@СvјOochnu.edu.ua
   © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.