Оновлено

Павлович Віра Вікторівна

Павлович Віра  Вікторівна

Посада: асистент

Тематика наукових досліджень:

- стратегічний розвиток туристичної індустрії;
- івестування в туристичній галузі;
- ціноутворення туристичного продукту.

Курси, що читає:

- планування діяльності туристичного підприємства;
- організація туризму;
- туроперейтинг;
- управління туритсичним підприємством;
- стратнгічний менеджмент.

Додаткова інформація:

Народилаcя 3 липня 1986 року в м. Чернівці. З 2003 по 2008 рр. навчалася у Чернівецькому національному університеті на географічному факультеті. З 2014 р. перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Основні публікації:

1. Явкін В.Г., Кирпушко Я.В., Фостій В.В., Владійчук К.Маркетингові стимуляції регіонального розвитку туризму. Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2010 р., м. Луганськ.- Вип.5.- Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.- 344 с.-.С. 338-343;
2. Фостій В.В. Сучасна шкільна географічна освіта України // Українськи історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня).- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009.- 186 с.- C.183;
3. Кирпушко Я.В., Фостій В.В. Особливості інвестиційного менеджменту в Карпатському рекреаційно-туристичному регіоні // Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні Євро-2012: матеріали регіональної науково-практичної конференції (14 квітня 2010 року).- Львів, 2010.- 171 с.
4. Явкін В., Фостій В. Особливості розвитку та поширення інфраструктури туристичної індустрії в Карпатському регіоні // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. – К.: Принт-центр, 2012. – 177 с.
5. Явкін В.Г., Фостій В.В., Кирпушко Я.В. Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах. // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. – 326 с.
6. Явкін В.Г., Фостій В.В. Особливості процесу формування рекреаційно-туристичних комплексів // Розвиток прикладної екології на Буковині: Матеріали конференції з нагоди 15-річчя кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Чернівці-Харків: НТУ «ХПІ», 2012. –С. 229-233.
7. Павлович В.В., Владійчук К.В., Явкін В.Г. Інноваційні маркетингові технології в сільському туризмі Карпатського регіону //Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.- К.: Видавництво географічної літератури «Обрії», 2013.- Випуск ХІ.- 330 с.- С.295-297.

E_mail: fostiyveraЃj@¶”Дyandex.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃj@¶”Дchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.