ќновлено

ћорар “ет€на “еоф≥л≥вна

ћорар “ет€на “еоф≥л≥вна

ѕосада: зав≥дувач лаборатор≥€ми

“ематика наукових досл≥джень:
- cв≥това економ≥ка та м≥жнародн≥ економ≥чн≥ зв'€зки

ƒодаткова ≥нформац≥€:

Ќародилас€ 2 лютого 1942 р. року в м. „ерн≥вц≥. « 1962 по 1967 рр. навчавс€ у „ерн≥вецькому державному ун≥верситет≥ на географ≥чному факультет≥. ѕочала працювати в ун≥верситет≥ з 1966 р.

«абезпечуЇ ефективну роботу персоналу кафедри та €к≥сну орган≥зац≥ю навчального процесу. јктив≥ст, громадський д≥€ч факультету.

E_mail: geotourШЩ©≈@h÷"Бchnu.edu.ua

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШЩ©≈@h÷"Бchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.