Оновлено

Брик Степан Дмитрович

Брик Степан Дмитрович

Посада: асистент, заступник декана з виховної роботи
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- статистика міжнародного туризму;
- німецькі поселення на території Чернівецької області.

Курси, що читає:

- менеджмент туризму;
- геоінформаційні системи у туристичному менеджменті.

Додаткова інформація:

Народився у вересні 1984 року у м. Чернівці. У 2001 році вступив до Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2006 році. З вересня 2006 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У січні 2010 р. вступив до аспірантури. У 2012 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Давні німецькі поселення на території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз".

Основні публікації:

1. Бойко І.Д., Нікорич Л.П., Брик С.Д. Державна туристична політика України.// Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія /Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. - Чернівці: Рута, 2006.- 260 с.;
2. О.Король, С.Брик. Розвиток міжнародного туризму в Україні та  та Європі на зламі тисячоліть.     Науковий вісник Чернівецького    університету: Збірник наукових праць. Вип.361: Географія.- Чернівці: Рута, 2007.- 208 с.;
3. Явкін В.Г., Савранчук Л.А., Іванунік В.О., Брик С.Д., Шупарська Л.П. Оцінка біокліматичних рекреаційних ресурсів Карпат.- Географія в інформаційному суспільстві.- Зб.наукових праць. У 4-х тт..- К.: ВГЛ Обрії, 2008.- Т. 3.- 322 с;
4. Брик Степан. Кореляційний аналіз чинників національного туризму України.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм”.- Частина 1.- Чернівці, 23-24 вересня 2006 р., Частина 1.- Чернівці, 2006.- 224 с.
5. Брик С.Д., Гадельшин О.Р. Особливості заселення передгірських та гірських територій Західно-Українських земель німецькими колоністами // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф., / 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Чернівці: Букрек, 2012. – 136 с.
6. Круль В. Брик С. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 614-615: Географія. – 152 с.

E_mail: stepan.brykС©0>¦@ЭІФgmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterС©0>¦@ЭІФchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.