Оновлено

Заячук Оксана Григорівна

Заячук Оксана Григорівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області;

Курси, що читає:

- туризмознавство;
- основи туризмознавства;
- технологія готельної справи.

Додаткова інформація:

Народилася 10 грудня 1978 р. в Городоцькому районі Хмельницької області. З 1996 по 2001 рр. навчалася у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті.З 2006 по 2007 рр. працювала на посаді асистента кафедри соціальної географії та раціонального природокористування, а з вересня 2007 р. працює на посаді асистента кафедри географії та менеджменту туризму. У 2008 р. вступила до аспірантури, по завершенню якої успішно захистила кандидатську дисертацію. Доцент кафедри географії та менеджменту туризму з 2014 р.

Основні публікації:

1. Заячук О.Г., Заячук М.Д. Товарна структура українсько-румунської зовнішньї торгівлі // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Європейська і євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво“ – Луцьк, 2008 – 311 с., С.120-122;
2. Заячук О.Г., Орабець О. Функціонально-компонентна структура освітньо-виховного комплексу Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.361: Географія. – Чернівці: Рута,2007. – 208 с., С.118-124;
3. Заячук О.Г. Функціонально-компонентна структура освітньо-виховного комплексу Чернівецької області // Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: підручники і посібники, 2007р. – Випуск 15. – 144с. С 92-95.;
4. Заячук О.Г., Савранчук Л.А., Явкін В.Г. Особливості структруи туріндустрії регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм”. - Чернівці, 2006р.
5. Заячук О. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.- Вип. 16(265).- Серія 6 Географічні науки.- Луцьк, 2013.- С.133-138.
6. Заячук О. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.- Чернівці6Чернівецький нац.ун-т, 2013.- Вип. 672-673: Географія.- 184 с.- С.101-105.
7. Кузишин А., Заячук О. Географія: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2013.- 448 с.
8. Заячук М.Д., Заячук О.Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні // Науковий вісник Чернівецького університету зб.наук.праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.- Вип. 744-745: Географія.- 184 с.- С.140-143.

E_mail: geotourљЯvе@†‹wYхchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterљЯvе@†‹wYхchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.