Оновлено
2021-08-27
19:53

Заячук Оксана Григорівна

Заячук Оксана Григорівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області;

Курси, що читає:

- туризмознавство;
- фізична та соціально-економічна географія світу;
- курортологія з основами курортної справи.

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Сертифікат про стажування

Додаткова інформація:

З 1996 по 2001 рр. навчалася у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті.З 2006 по 2007 рр. працювала на посаді асистента кафедри соціальної географії та раціонального природокористування, а з вересня 2007 р. працює на посаді асистента кафедри географії та менеджменту туризму. У 2008 р. вступила до аспірантури, по завершенню якої успішно захистила кандидатську дисертацію. Доцент кафедри географії та менеджменту туризму з 2014 р.

Основні публікації:

 Публікації у фахових закордонних журналах
1. Olexandra ChubreyNatalia Zablotovska, Oksana Zayachuk. Territorial differences in educational achievements in geography of the students of comprehensive institutions of the Chernivtsi region (on the example of the External Independent Testing (EIT) in  geography) / -  / Lucrarile Seminarului Geografic «Dimitrie Cantemir» (Dimitrie Cantemir Geograph Journal)/ - 2015. - Vol. 39, 1.- P. 121-130. (Румунія, Ясси: “Alexandru Ioan Cuza” Universite From Iasi) h –ISSN 1222 – 989 X. Index Copernicus (Польща), Ulrichsweb (США), SCOPIO - P.121-130. http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir/article/view/102

Інші закордонні (не рейтингові)

 1. M. Zayachuk, O. Zayachuk, M. Porchuk. On development of Tourist’s Atlas of Bukovyna and cartographic provision of rural tourism development //Turismul rural Romanesc in contextual dezvoltarii durabile actualitate si perspective: Volumul XXXII Coordonatori.- Ieditura, Tehnopress, Iasi, 2013.- C. 58-64. https://www.academia.edu/10714328/Romanian_Rural_Tourism_-_vol._19_2013
 2. Rudenko V. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal.

- Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus)

 1. . Заячук О. Г. Історико-географічні аспекти становлення української освіти на Буковині (до 1920 р.) / О. Г. Заячук / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ. - №2 (випуск 24). – 2008. – 256с., С. 12-16.
 2. Заячук О. Г Територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області /О. Г. Заячук / Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія : Географічні науки – Луцьк : Видавництво ВНУ - №8 – 2009 – 156с., С.116-120.
 3.  Заячук О. Г Історія розвитку освіти у Чернівецькій області /О. Заячук / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.Вип.458: Географія.  Чернівці: Рута,2009. – 104с., С.95-98.
 4. Заячук О. Рівень соціально-економічного розвитку обласного регіону – передумова та індикатор розвитку освітньо-виховного комплексу /О. Заячук / Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки.  Серія : Географічні науки – Луцьк: Видавництво ВНУ – 2010.- №15  - 179с. С. 60-66.
 5. Джаман В. Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області /В. Джаман, М. Заячук, О. Заячук / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 527 : Географія.  112с., С.95-100.
 6. Заячук О. Суспільно-географічний аналіз готельно-ресторанного господарства Чернівецької області /О. Заячук, О. Грицюк/ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 553-554 : Географія. 191с., С.122-126.
 7. Заячук О. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області / О. Г. Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 672–673: Географія. – С. 101–105.
 8. Заячук О. До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області / О. Г. Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633–634 : Географія. – С.120–124.
 9. Заячук О. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону / О. Г. Заячук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 (265):– С. 132–137. (Серія: Географічні науки).
 10. Джаман В.О., Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області / В. О. Джаман, О. Г. Заячук, М. Д. Заячук  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во ВНУ, 2012. – № 18 (243) – С. 65–69. (Серія: географічні науки)
 11. Заячук О., Дроняк Г. Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області //Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.- Вип.655: Географія.- 144 с.- С.111-115.
 12. Заячук О. Г. Територіальна організація закладів культури Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.-Вип.672-673: Географія.- 183 с.- С.101-105.
 13. Заячук О. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Вип. 16 (265): Вип. 16(265).- Серія: Географічні науки.- Луцьк, 2013.- С.133-138.
 14. Заячук О., Клим А Розвиток системи освіти в туризмі (вітчизняний та зарубіжний досвід) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.- Вип. 696: Географія.- 136 с.- С.101-104.
 15. Заячук М. Д., Заячук О. Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні // Науковий вісник Чернівецького університету зб.наук.праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.- Вип. 744-745: Географія.- 184 с.-  С.140-143.
 16. Заячук О., Проскурова Н. Iнформаційні ресурси та ІТ у туристичній галузі: сучасні тенденції та впровадження // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808: Географія. – 168 с. – С. 118-122. (Index Copernicus)

Матеріали конференцій
1.       Заячук О.Г. До питання територіальної організації освітньо-виховного комплексу Чернівецької області / О. Г. Заячук, О. С. Чубрей // : «Україна: географія цілей та можливостей».- Зб.наук.праць.- Н.:ФОП «Лисенко М.М.», 2012.- Том. ІІ.- Київ, 2012.- 332 с.- С.74-76.
2.       Заячук М. До питання формування Буковинсько-Подільського туристичного кластеру / М. Заячук, О. Заячук , В. Пулинець // Геграфія і туризм : національний та міжнародний досвід / матеріали VІ міжнар. нак-практ. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана-Франка, 2012. – 518 с, С. 148-151.
3.       Оксана Заячук. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області /О. Заячук, М. Заячук // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті.- Том 1.- Львів, 2013.- 362 с.- С.275-279.
4.       Заячук М. Особливості використання фермерськими господарствами земельних ресурсів України / М. Заячук, О. Заячук // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.- Тернопіль, СМП «Тайп», 2015.- 404 с.- С. 149-152.
5.       Заячук М. Д. Органічне сільськогосподарське виробництво – перспективний напрям розвитку фермерства України / М. Д. Заячук, О. Г. Заячук // Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ зїзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) /Зб. наук. праць. – К. :Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – 222 с. - – С. 186-18
6. Заячук О. Зубровиця, як перспективний об’єкт екологічного пізнавального туризму /О. Заячук, М. Заячук / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 травня 2019). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – 208 с. – С. 161-164.
7. Заячук О. Використання топологічних характеристик території при обґрунтуванні виділення освітніх округів в адміністративному районі //О. Заячук, М. Заячук / Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнар. наук.-практ конф. – КНУ  ім. Т. Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с. – С. 300-302

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи
1. Чубрей О., Заячук О. Основи суспільної географії : курс лекцій. Чернівці :ЧНУ, 2013. – 128 с.
2. Кузишин А., Заячук О. Географія: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. / А. Кузишин О. Заячук.  – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019.- 448 с.
3. Кузишин А., Заячук О. Географія: міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / А. Кузишин О. Заячук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019.- 240 с.
4. Кузишин А., Заячук О. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас / А Кузишин, О. Заячук. –  Підручники і посібники, 2019. – 48 с.

E_mail: o.zayachukZҐшчdС@кП„chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterZҐшчdС@кП„chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.