Оновлено

Іванунік Віталій Олександрович

Іванунік Віталій Олександрович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- теоретичні та методологічні дослідження туристсько-рекреаціних ресурсів;
- рекреаційно-туристична атрактивність Чернівецької області.

Курси, що читає:

- концепції оцінювання туристсько-рекреаційних ресурсів;
- туристичний менеджмент;
- інноваційний менеджмент;
- інноваційний менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу;
- концепції оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів;
- регіональний менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу.

Додаткова інформація:

Народився 11 березня 1981 року в місті Чернівці. У 1998 році вступив до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2003 році за спеціальністю „Менеджмент організацій”. З вересня 2003 року – асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З вересня 2004 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території" (на прикладі Чернівецької області).

Основні публікації:

1.Іванунік В.О., Явкін В.Г. Територіально-просторовий аналіз сучасного стану та перспективи розвитку системи закладів розміщення на території Чернівецької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. : Географія. – 228с. (94-101 с.);
2. Іванунік В.О. Оцінка природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання в Чернівецькій області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2008. – Вип. 17. – 208 с. (196-200 с.);
3. Іванунік В.О. Регуляторний механізм та особливості функціонування рекреаційно-туристичного ринку Карпатського регіону // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 361: Географія. – Чернівці: Рута. 2007 – 208 с. (192-203 с.);
4. Іванунік В.О. Принципи оцінки атрактивності історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових праць / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2007., т. 4 – 296 с. (176-181 с.).
5. Іванунік В.О. Проблематика та методологія інтегральної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як основи атрактивності території // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - №2 (Вип. 30). – 2011*. 266 с.
6. Іванунік В.О. Атрактивний потенціал розбудови закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури в межах природної місткості регіону (на прикладі Чернівецькрї області) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №18. – Луцьк: Географічні науки, 2011*. – 163 с.

E_mail: geotourЉµ©µ@±mЗchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЉµ©µ@±mЗchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.