Оновлено
2021-08-27
19:53

Іванунік Віталій Олександрович

Іванунік Віталій Олександрович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- теоретичні та методологічні дослідження туристсько-рекреаціних ресурсів;
- рекреаційно-туристична атрактивність Чернівецької області.

Курси, що читає:

- Організація туризму;
- туристичний менеджмент;
- Стратегічний менеджмент;
- Туристичний практикум

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів

Додаткова інформація:

У 1998 році вступив до Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2003 році за спеціальністю „Менеджмент організацій”. З вересня 2003 року – асистент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З вересня 2004 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території" (на прикладі Чернівецької області).

Основні публікації:

Іванунік В.О. Особливості розвитку деяких видів екстремального туризму в Україні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  / Бойко І.Д. – Чернівці, АНТ Лтд. – 2005. – Вип. IV. Економічні науки. Ч.2. – 384 с. (202 – 208 с.)
Іванунік В.О. Регуляторний механізм та особливості функціонування рекреаційно-туристичного ринку Карпатського регіону // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 361: Географія. – Чернівці: Рута. 2007 – 208 с. (192-203 с.)
Іванунік В.О. Принципи оцінки атрактивності історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових  праць / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2007., т. 4 – 296 с. (176-181 с.)
Іванунік В.О. Оцінка  природної рекреаційно-туристичної місткості та її використання в Чернівецькій області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2008. – Вип. 17.  – 208 с. (196-200 с.)
Іванунік В.О. Перспективи розвитку спортивно-екстремального  туризму в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. – Вип. 434 : Географія. – Чернівці : Рута, 2009. – 208с.  (167-174 с.)
Іванунік В.О. Територіально-просторовий аналіз сучасного стану та перспективи розвитку системи закладів розміщення на території Чернівецької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного  університету. Серія: Географія. / Явкін В.Г. –  Тернопіль: В-тво.   ТНПУ. - №1 (вип.. 25). – 2009. – 228 с. (94-101 с.)
Іванунік В.О. Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецькій області) // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – 314 с. (188-195) http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1435.pdf
Іванунік В.О. Оцінка рівня розвитку туристичної інфраструктури в системі закладів громадського харчування (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 – 192 с. (105-108 с.)
Іванунік В.О. Інтегральна оцінка атрактивності рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Чернівецької області)  // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – 318 с. (144-151) http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk16/v1621.pdf
Іванунік В.О.Проблематика та методологія інтегральної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як основи атрактивності території // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - №2 (Вип. 30). – 2011. 266 с.
Іванунік В.О.Атрактивний потенціал розбудови закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури в межах природної місткості регіону (на прикладі Чернівецькрї області) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №18. – Луцьк: Географічні науки, 2011. – 163 с. 
- Матеріали конференцій
Іванунік В.О. Територіально-просторові та регіональні аспекти організації рекреаційної діяльності. // Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове співробітництво: історія, культура, туризм”, Чернівці 23-24 вересня 2006 р. – Ч.1 – Чернівці, 2006. 224 с. (84-91 с.)
Іванунік В.О. Антропогені атракції в туристичному ринку // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т. 2. – Чернівці: Книги – XXI ст, 2007. - 348 с. (336-339 с.)
Іванунік В.О. Оцінка біокліматичних  рекреаційних ресурсів Карпат // Географія в  інформаційному суспільстві. Зб. наук праць У 4-х томах. / Явкін В. Г., Савранчук Л. А., Брик С. Д., Шупарська Л. П. – К. – Обрії .2008 р. – Т. ІІІ – 348 с. (171-174 с.) 
Іванунік В.О. Фактор атрактивності як інструмент оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / Явкін В. Г., – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 240 с. (32-34 с.)
- Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи
Іванунік В.О. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В. Г., Руденко В. П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с. (194-201с.)
Іванунік В.О. Особливості поширення історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області // Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрійчук, О.Д. Король та ін.
- Чернівці: ЧНУ, 2010. – 344 с. (122-130 с.) http://tourlib.net/books_ukr/gart.htm

Іванунік В.О. Концепції оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів : Навч. посібник –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 84 с.
Іванунік В.О. Метод. вказівки до практ. занять / укл.: В.О. Іванунік, С.Д. Брик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 32 с.
Іванунік В.О. Інноваційний менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу : Метод. вказівки до практ. занять / укл. В.О. Іванунік. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 20 с.
Іванунік В.О.Атрактивність рекреаційно-туристичних територій: Навч. посібник / В.О. Іванунік, В.Г. Явкін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 248 с. Гриф МОН (Лист №1/11 – 16536 від 24 жовтня 2012 р.). http://www.geotour.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/02textbooks

Іванунік В.О. Особливості поширення історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області //Tourist Bucovina:   Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007-2013. – Issue ІІ.- Bucharest, 2015.-С. 76-83.

E_mail: v.ivanunikA°@WV&chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterA°@WV&chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.