Оновлено

Круль Галина Ярославівна

Круль Галина Ярославівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- географічне краєзнавство;
- організація готельного, ресторанного, курортного і туристичного бізнесу.

Курси, що читає:

- технологія готельної справи;
- основи готельної справи;
- організ.і технол.надан.послуг гостин.;
- організ.і технол.послуг харчування;
- технологія ресторанної справи;
- менеджмент сфери послуг;
- менеджм.гот.-ресторан.господ;
- організац.послуг харчування;
- організація послуг гостинності;

Додаткова інформація:

Народилася 8 квітня 1970 року у м. Чернівці. З 1987 до 1992 р. навчалася у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті, який закінчила з відзнакою. З 1992 до 2002 року працювала молодшим науковим співробітником, старшим лаборантом кафедри географії і картографії України. З вересня 2003 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму. У 2003 році вступила до аспірантури, яку закінчила у 2006 році. 25 жовтня 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини». З 1 листопада 2007 року працює на посаді доцента кафедри географії та менеджменту туризму.

Основні публікації:

1. Круль Г.Я. Географо-краєзнавча динаміка людності Буковинської Гуцульщини // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 199. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 189-196.;
2. Круль В., Круль Г. Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень // Історія української географії. Всеукр. науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 35-40.;
3. Круль (Чернюх) Г. Особливості національного краєзнавства та українознавства // Матеріали V конгресу Міжнародн. асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 322-325.;
4. Ресторанна справа. Конспект лекцій / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 1. – 72 с.
5. Круль В.П., Чернега П.І., Круль Г.Я., Присакар В.Б. Особливості заселення фізико-географічних районів Буковинського Передкарпаття //Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник науков.праць (за матеріалами V Міжнародної наукової конференції, 23-25 травня 2013 р., м. Суми).- Т. 2.- Суми: СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2013.- 380 с.- С.61-65.
6. Круль Г.Я. Характерні риси розташування населених пунктів Північної Буковини за експозицією схилів /Географія, картографія географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014.- 296 с.- С.136-138.
7. Добровольська С.Я., Круль В.П., Круль Г.Я. Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону /Геополитика и экогеодинамика регионов: научный журнал.- Том 10.- Вып. 1, Симферополь, 2014.- С. 125-133.
8. В.П.Круль, О.Р. Гадельшин, Г.Я. Круль. Просторові особливості розміщення поселень у Верхньому стожищі р. Прут // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.- Тернопіль, СМП «Тайп», 2015.- 404 с.- С. 86-88.

E_mail: krul_galinaвXљ{И@Њkи3Wukr.net

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterвXљ{И@Њkи3Wchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.