Оновлено
2021-08-27
19:53

Круль Галина Ярославівна

Круль Галина Ярославівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Тематика наукових досліджень:

- географічне краєзнавство;
- організація готельного, ресторанного, курортного і туристичного бізнесу.

Курси, що читає:

- Технологія готельної справи та організація послуг гостинності;
- Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування;
- Туристичні ресурси України;
- Рекреаційна географія.

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Сертифікат про стажування
Сертифікат про закордонне стажування
Сертифікат гіда-екскурсовода
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів

Додаткова інформація:

У  1992 році закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Географія». 25.10.2006 року захистила кандидатську дисертацію  на тему «Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини» за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія».
Участь у громадських об᾿єднаннях
- член Українського географічного товариства;
- член Асоціації працівників туристичного супроводу Буковини

Підвищення кваліфікації, стажування
- курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних кадрів в Навчально-курсовому центрі туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів за спеціальністю «екскурсовод» (з 12.11.2015 по 19.05.2016 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 101634 від 19.05 2016 р.)

Перелік публікацій:
Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій:
- Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 1. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 160 с.
 2. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демогеографія. Методичні вказівки і матеріали до практичних робіт. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.
 3. Круль В., Круль Г.Я. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.
 4. Курсові і дипломні роботи: Навчальний посібник / Укл. С.М. Білокриницький, В.О.Джаман, Я.І.Жупанський, Г.Я. Круль, В.П. Круль та ін.: Чернівці: ЧНУ, 2003. –  78 с.
 5. Жук М.В., Круль Г.Я. Менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2004. – 40 с.
 6. Готельне господарство: Конспект лекцій / Укл. Г.Я. Круль. – Чернівці: Рута, 2006. – Частина 1. – 52 с.
 7. Ресторанна справа. Конспект лекцій / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 1. – 72 с.
 8. Готельна справа. Конспект лекцій: У 2-х ч. / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 2. – 68 с.
 9. Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. (з грифом МОНУ)

- Інші закордонні (не рейтингові)

 1. Krool Volodymyr, Krool Galina. Particular Qualities of settlement development of foothill and mountain landscapes of North Bukovina //Krajobraz a czlowiek w czasie i przestrzeni; Landscape and man in space and time.- Sosnowiec, Polska, 2013.- C. 34-44.

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/20.pl-uk/4.krool.pdf)

 1. Krool Volodymyr, Gadelshyn Oleksandr, Krool Galina. The area parameters of settling of the Upper Prut River basin // Environmental Quality and Land Use: Abstract volume of the International symposium (8-10 May, 2015). – Suceava, Romania, 2015. – p. 10.
 2. Krul Volodymyr, Krul Halyna. Process of settlement of Western Ukraine before the 14th centure (space-time aspect) //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 71-73.
 3. Krul Halyna, Palamariuk Mariia, Krul Volodymyr. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bucovynean Carpathians //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 74-77.

- Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus)

 1. Григорʼєва Г., Круль В., Круль Г. Територіальні особливості розташування поселень за експозицією схилів на території Північної Бессарабії// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 795: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2018. – 168 с. – С. 39-45. (входить до науково-метричної бази Index Copernicus) (https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view)

-  Інші українські фахові видання

 1. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Географо-краєзнавчі аспекти історичного дослідження Галичини // Історія української географії. – Вип. 1. – Тернопіль, 2000. – С. 57-61.
 2. Чернюх Г. Географічні особливості заселення території Північної Буковини до ІХ ст.н.е. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. Вип. 104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С. 139-147.
 3. Чернюх Г. Дотичність і розбіжність національного краєзнавства з українознавством // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. Вип. 120: Географія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 105-110.
 4. Круль В., Круль Г.Я., Гарас А. Часово-територіальні особливості зміни сільської людності Буковинської Гуцульщини за 1989-2001 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 167: Географія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 157-164.
 5. Круль Г.Я. Географо-краєзнавча динаміка людності Буковинської Гуцульщини // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 199. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 189-196.
 6. КрульВ.П., Круль Г.Я. Характеристика національного складу населення України (за даними 1989 і 2001 рр.) // Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2004. - № 5. – С. 347-350.
 7. Круль Г. Особливості впливу абсолютної висоти місцевості на розміщення поселень Північної Буковини// Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. – Вип. 246: Географія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 126-137.
 8. Круль Г., Круль В., Чернега П. Особливості утворення населених пунктів на початок ХVІ ст. у межах фізико-географічних районів українсько-румунського прикордоння // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.: 318: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 174-188.
 9. Круль Г., Круль В. Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень // Історія української географії. Всеукр. науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 35-40.
 10. Круль В., Круль Г., Добровольська С. Особливості ретроспективного поселенського освоєння Волині // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.: 391: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 143-152. 
 11. Круль Г.Я., Григор’єва Г.В., Гадельшин О.Р. Територіальні характеристики заселення сточищ основних річок Північної Буковини // Наук. записки Вінницького держ. педуніверситету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – Вип.. 14. – С. 33-39.

(http://geoscience.vinnica.ua/wp-content/uploads/2019/01/vypusk_14-2007.pdf)

 1.  Круль Г. Територіальна організація поселенської мережі Північної Буковини на кінець ХV ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. - Тернопіль: Видавництво ТНПУ.- № 2 (випуск 24).- 2008.- С. 70-75.

(http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/geograph/2008/geogr_2008_2.pdf)

 1. Круль Г., Григор’єва Г. Територіально-часові риси залюднення сточищ основних річок Північної Буковини // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 98-109.
 2.  Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Часово-просторові особливості формування поселенської мережі та її територіальна організація на кінець ХV ст. у межах Прут-Сіретського межиріччя // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип 458: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 31-36.

(http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2009_0458.pdf)

 1.  Круль Г. Методичні аспекти географо-краєзнавчих досліджень процесів заселеня історико-географічного регіону // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 107-111.

(http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2010_0527.pdf)

 1.  Бучко Ж.І., Круль Г.Я. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – 242 с. – С. 34-41.

 (http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk11/v115.pdf)

 1.  Круль Г., Паламарюк М. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – 266 с. – С. 80-90. (http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk35/v358.pdf)

- Матеріали конференцій

 1. Круль В., Явкін В., Чернюх Г. Досвід картографування лавинонебезпеки за морфометричними характеристиками рельєфу // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С. 132-134.
 2. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Географо-краєзнавчі особливості населення Київського Полісся // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра / Зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С. 128-130.
 3. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Краєзнавство як дієвий засіб у патріотичному вихованні учнів // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя /Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Реформа, 1998 – С. 9-11.
 4. Круль В., Заячук М., Чернюх Г. Морфометричні характеристики рельєфу – як вияв потенціалу заселюваності території // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України / Тези ІІ Всеукр. наук.-метод. конфер. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 54-55.
 5. Круль В., Сухий П., Заячук М., Чернюх Г. До питання про об’єкт і предмет вивчення історичної географії // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 135-137.
 6. Чернюх Г. Про головне і підрядне у дослідженнях ретроспективної географії історико-географічного краю //Історія української географії. Спеціальний випуск Краєзнавство. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Випуск 2(4). – С. 67-68.
 7. Круль В., Чернюх Г. Динаміка адміністративно-територіального устрою Галичини // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. Матер. Другого Всеукр. семін. (11-12 грудня 2002 р.). - Тернопіль, 2002. – Частина 2. – С. 121-129.
 8. Круль В.П., Круль Г.Я. Ретроспективно-географічна основа екістичної характеристики регіону (історико-географічної зони Західної України) // Україна: географічні проблеми сталого розвитку / Зб.наук.праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 252-254.
 9. Круль (Чернюх) Г. Особливості  національного краєзнавства та українознавства // Матеріали V конгресу Міжнародн. асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 322-325.
 10.  Безверхній В., Круль Г. Готельний сервіс в туристичному бізнесі Єгипту / Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. студентів та молодих науковців: «Регіон-2006: суспільно-географічні аспекти» (17-18 травня 2006 р., м. Харків). – Харків, 2006. – С. 180-184.
 11. Круль В.П., Круль Г.Я. Осередки первісного поселенського навантаження на територію Північної Буковини / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва „сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України» (21-23 вересня 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 135-140.
 12. Круль В.П., Круль Г.Я., Григор’єва Г.В. Часові особливості розвитку ретроспективної географії. В монографії: Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема / Під ред. проф. С.Д. Абрамовича. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. – С. 34-49.
 13. Круль В., Круль Г., Гадельшин О. Географо-краєзнавчі особливості формування поселенської мережі Глибоцького району Чернівецької області /Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське старообрядництво: історія, культура, туризм» (Чернівці, 23-24 вересня 2006 р.). – Ч. 1. – Чернівці, 2006. – С. 135-143.
 14. Безверхній В.М., Круль Г.Я. Особливості формування туристичного продукту // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С. 112-114.
 15. Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Об’єкти археологічного туризму Північної Буковини // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С. 165-170.
 16. Круль В., Круль Г., Григор’єва Г. Етапи утворення поселень на території українсько-румунського прикордоння // Тези Міжнародної наукової конференції за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва (17-18 квітня) / За ред. П.І. Фейчука. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – С. 65-66.
 17. Круль В., Круль Г., Григор’єва Г. Особливості заселення сточищ основних річок Північної Буковини // Річкові долини: природа – ландшафти – людина. – Чернівці – Сосновець, 2007. – С. 165-167.
 18.  Круль В., Круль Г., Григор’єва  Г. Часові особливості утворення поселень на території українсько-румунського прикордоння // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 75-83.
 19. Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Географічні особливості розселення у зоні Карпатського Передгір’я // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 307-308.
 20. Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Часово-просторові особливості формування поселенської мережі та її територіальна організація на кінець ХV ст. у межах Прут-Сіретського межиріччя // Матер. Міжнар. наук. конф. «Українська історична географія та історія географії в Україні» (Чернівці, 7-10 жовтня 2009 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 79-80.
 21.  Круль Г.Я., Бучко Ж.І., Чернюх А.І. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму на території Західної України // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаси, 17-19 березня 2010 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 51-54.
 22.  Круль Г.Я., Федоруца О.М. Сучасні тенденції розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в м. Чернівці // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаси, 17-19 березня 2010 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 200-202.
 23. Круль Г.Я., Гаджа І.В., Паламарюк М.Ю. Сучасні тенденції розвитку сільського зеленого туризму у Вижницькому районі Чернівецької області // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 21-24.
 24. Круль Г.Я., Федоруца О.М. Історичні передумови розвитку готельної справи у Чернівцях // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 114-116.
 25. Круль Г.Я., Бучко Ж.І., Чернюх А.І. Гастрономічні фестивалі Західної України як різновид туристичних атракцій // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 244-247.
 26. Круль Г.Я., Чернюх А.І. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Західній Україні // Матер. регіон. наук.-практ. конференції «Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні ЄВРО-2012» (14 квітня 2010, Львів). – Львів, 2010. – С. 83-88.
 27. Круль Г.Я., Федоруца О.М. Історико-культурна спадщина Чернівців та її використання // Матер. регіон. наук.-практ. конференції «Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні ЄВРО-2012» (14 квітня 2010, Львів). – Львів, 2010. – С. 89-93.
 28. Круль В.П., Чернега П.І., Круль Г.Я., Присакар В.Б. Особливості заселення фізико-географічних районів Буковинського Передкарпаття //Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник науков. праць (за матеріалами V міжнародної наукової конференції, 23-25 травня 2013 р., м. Суми).- Т. 2.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013.- 380 с.- с.61-65.
 29. Добровольська С.Я., Круль В.П., Круль Г.Я. Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону //Геополитика и экогеодинамика регионов: Научный журнал. - Том 10.- Вып. 1, Симферополь, 2014. - с. 125-133.
 30. Круль Г.Я. Характерні риси розташування населених пунктів Північної Буковини за експозицією схилів //Географія, картографія географічна освіта: історія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. - 296 с. - с.136-138.
 31.  Круль В., Круль Г., Гадельшин О. Поселенсько-демографічні показники заселення фізико-географічних областей території сточища р. Прут //Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера. - Львів-Ворохта, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.- 198 с. - С.146-149.
 32.  Круль В.П., Гадельшин О.Р.,Круль Г.Я. Просторові особливості розміщення поселень у верхньому сточищі р. Прут // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, СМП «Тайп», 2015. – 404 с. – С. 86-88.
 33.  Круль В., Паламарюк М., Круль Г. Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст. (за матеріалами дисертаційних робіт) // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали  Всеукраїн. наук. конф. з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної та соціальної географії Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка (Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 484 с. – С. 212-217.
 34.  Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 156-158.
 35.  Гищук Р. Круль Г. Демографічна оцінка ландшафтів Верхнього Прута для потреб рекреаційно-туристичної діяльності // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 140 с. – С. 59-60.

E_mail: g.krulLхУФvќ@Ьк™яchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterLхУФvќ@Ьк™яchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.