Оновлено

Бойко Ірина Дмитрівна

Бойко Ірина Дмитрівна

Посада: асистент

Тематика наукових досліджень:

- використання лісових ресурсів для організації туристсько-рекреаційної діяльності;
- дослідження проблем лікувально-оздоровчого туризму;
- брендинг в туризмі.

Курси, що читає:

- організація анімаційних послуг у туризмі;
- курортологія; - рекреаційне лісокористування;
- операційний менеджмент готельної, курортної та туристичної сфери.

Додаткова інформація:

Народилась у квітні 1971 року у м. Чернівці. У 1988 році вступила до Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича на географічний факультет, який закінчила у 1993 році. З 1993 по 1996 рр. – аспірантка кафедри економічної географії. З 2001 р. працювала асистентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. До цього працювала асистентом кафедри “Екології та права” в Чернівецькій філії НТУ “ХПІ”. З лютого 2003 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму.

Основні публікації:

1. Бойко І. Зелена зона міста – об’єкт рекреаційно-туристичного природокористування// Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: Монографія / К. Кілінська, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.; відп. ред. К.Й. Кілінська – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 248 с. (С. 84 - 95).;
2. Бойко І., Король О., Бичкова В. Окремі положення розробки бренду туристичної дестинації на прикладі м. Чернівці // Географія та туризм: наук. зб. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Італія: співробітництво у галузі туризму» (21 квітня 2010 р.) - КНУ ім. Т. Шевченка) / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтапрес, 2010. – Вип. 7. – 142 с. (С. 70 - 75).;
3. Бойко І.Д., Савранчук Л.А. До питання рекреаційного використання лісових територій //Materialy V Miedjynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Kluczowe aspekty navkowej dzialalnosci - 2010” Volume 15. Ekologia. Geografia I geologia. – Przemysl: Nauka i Studia, 2010. - 64 c.;
4. Бойко І. Рекреаційне лісокористування: поняття, види, наслідки // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д та ін. – Чернівці, Рута, 2006. – 260 с. (С. 173-189).
5. Бойко І.Д. Організація анімаційних послуг у туризмі: консп. лекцій у 2-х ч. – О-641 Ч 1-ша. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 80 с.
6. Бойко І.Д. Організація анімаційних послуг у туризмі: методичні вказівки до виконання практичних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 24 с.
7. Бойко І.Д. Курортні заклади як інфраструктурні одиниці соціально-культурного значення / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В.І. Біланюк, доц. Є.А. Іванов]. У 3-х томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – 306 с. – С. 245-249.

E_mail: boiko_ira/НЪbд3@†j„“ukr.net

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster/НЪbд3@†j„“chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.