Оновлено

Бучко Жанна Іванівна

Бучко Жанна Іванівна

Посада: доцент, докторант
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- естетичний потенціал ландшафту;
- природоохоронна естетика;
- екотуризм;
- етнотуризм.

Курси, що читає:

- екологічний туризм;
- організація оздоровчо-спортивного туризму;
- спортивний туризм.

Додаткова інформація:

Народилася 3 вересня 1969 року в с. Коритне Вижницького району Чернівецької області. У 1986 р. вступила до Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчила з відзнакою у 1991 році. Працювала в ЗОШ № 11 м. Чернівців, проектно-будівельному центрі “Промінь”, а з 1992 року – на кафедрі географії і картографії України ЧНУ. З 1996 до 1999 рр. навчалася в аспірантурі цієї ж кафедри. З 1999 р. – асистент кафедри економічної географії. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону". З лютого 2003 року – асистент, а з вересня 2003 року – доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Основні публікації:

1. Бучко Ж.І. Естетична цінність ландшафтів як один із критеріїв створення об’єктів природно-заповідного фонду //Розвиток заповідної справи в Україні і формування пан’європейської екологічної мережі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11-13 листопада 2008 р.- Рахів, 2008. – 510 с.;
2. Бучко Ж., Гохмут З. Естетична цінність ландшафту як передумова створення маршрутів екотуризму // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Мат. 6 міднарод. наук. конфер. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – С.43-45.;
3. Бучко Ж.І. Народні звичаї та традиції населення Українських Карпат у контексті фестивального туризму/Вісник наукових досліджень. – Серія: Туризм. – Тернопіль, 2006. – Випуск 1. – С.183-185.;
4. Король О.Д., Бучко Ж.І. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів /Проблеми географії та менеджменту туризму. – Чернівці: Рута, 2006. – С.153-165.
5. Бучко Ж.І., Сиротюк І.В. Спортивні туристичні походи у Чернівецькій області: динаміка та тенденції /Україна: географія цілей та можливостей. Зб.наук.праць.- Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012.- Т. Ш.- 416 с.- С. 202-205.
6. Бучко Ж.І., Ефрос В. Транскордонні проекти у галузі туризму на Буковині (на прикладі співпраці між географічними факультетами ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Сучавського університету Штефан Чел Маре /Географія, картографія географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014.- 296 с.- С.242-243.
7. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України //Науковий вісник Чернівецького університету зб.наук.праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.- Вип. 744-745: Географія.- 184 с.- С. 109-111.
8. Бучко Жанна. Географічні аспекти транскордонного туризму в контексті євроінтеграції України //Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практич.конф.- Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.- 448 с. С. 370-372.

E_mail: zhanna.buchko]р5оЦ—@о‡gmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster]р5оЦ—@о‡chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.