Оновлено
2021-02-21
16:09

Бучко Жанна Іванівна

Бучко Жанна Іванівна

Посада: доцент, доктор географічних наук
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- естетичний потенціал ландшафту;
- транскордонний туризм;
- екотуризм;
- етнотуризм.

Курси, що читає:

- екологічний агротуризм;
- туристично-краєзнавча робота;
- спортивний туризм.

Участь у міжнародних проектах

Впродовж 2006-2009 рр. була співвиконавцем спільного українсько-словацького науково-дослідного проекту «Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні». Словацька сторона була представлена науковцями природничого факультету університету ім. П.Шафаріка, м. Кошіце.

У 2008-2009 рр. була співвиконавцем спільного румунсько-українського проекту «ROUA BUCOVINEI: культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини – транскордонна інтеграція між прикордонними регіонами Румунії та України». Партнери: Сучавський університет «Штефан чел Маре», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Впродовж 2012-2015 рр. була одним із головних виконавців румунсько-українського проекту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині», який фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013. Бюджет проекту складав 1 500 000 євро. Румунська сторона була представлена науковцями Сучавського університету ім. Штефана чел Маре.

Додаткова інформація:

У 1986 р. вступила до Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчила з відзнакою у 1991 році. Працювала в ЗОШ № 11 м. Чернівців, проектно-будівельному центрі “Промінь”, а з 1992 року – на кафедрі географії і картографії України ЧНУ. З 1996 до 1999 рр. навчалася в аспірантурі цієї ж кафедри. З 1999 р. – асистент кафедри економічної географії. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону". З лютого 2003 року – асистент, а з вересня 2003 року – доцент кафедри географії та менеджменту туризму. У жовтні 2019 року захистила докторську дисертацію на тему: «Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку» автореферат >>>

Основні публікації:

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus)

1. Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman, Zhanna Buchko, Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovstyy. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi City, Ukraine // Journal of Settlement and Spatial Planning. – Vol. 7, No. 2/2016, Cluj-Napoka, 2016. – P. 157-165.
DOI: 10.19188/06JSSP022016

2. Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate / Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42.
DOI: 10.5719/hgeo.2017.112.7

3. Rudenko V., Rudenko S., Zayachuk M., Buchko Z., Hudikovska V., Lapushniak M. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Natural Resources, 2014. – Vol.5, No.2. – P. 73-77. Published Online February 2014.
www.scirp.org/html/3-2000313_43334.htm

4. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42.
http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-8/Issue-1/5.aspx

Інші закордонні (не рейтингові) публікації

5. Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – P. 47-51.
6. Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – P. 70-76.
7. Buchko Z. Festivals and traditional holidays in the ethnic tourism in Chernivtsi region / Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue І. – Bucharest, 2015. – P. 128-133.
8. Valeriy Rudenko, Zhanna Buchko. Ethnotouristic Bukovyna: trends and opportunities/ // Tourist Bucovina. Issue ІІ. – Bucharest, 2015. – P. 3-6.

 

Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS), Index Copernicus)
9. Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National University, 2018. – 27(1). – P. 35-42.
Web of Science
10. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). – Харків, 2016. – С. 75-79.
Index Copernicus
11. Бучко Ж.І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. - Херсон, 2017. – С. 179-184.
Index Copernicus
12. Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99.
Index Copernicus

Інші українські фахові видання
13. Бучко Ж.І. До аналізу естетичних властивостей ландшафту // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 19: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 144-150.
14. Скрипник Я.П., Бучко Ж.І., Гамаль Г.В., Атаманюк Я.Д. Питання картографічного моделювання рекреаційних ресурсів //Наук. вісник Черн. ун-ту. Вип. 19: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 194-199.
15. Бучко Ж. До питання про розвиток естетичних поглядів на природу України // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 49: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 52-63.
16. Бучко Ж.І. Методологічні проблеми естетичного сприйняття ландшафтів // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С.61-66.
17. Бучко Ж. Можливості і перспективи використання та збереження естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області / Ж. Бучко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С.115-120.
18. Бучко Ж. Екотуризм та можливості його розвитку в Буковинських Карпатах / Ж. Бучко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч.1. – 2004. – С. 251-255.
19. Бучко Ж. Естетичне оцінювання гірських ландшафтів для потреб туризму / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т.1. – С. 177-181.
20. Бучко Ж. Принципи розробки маршрутів екотуризму з урахуванням естетичної цінності ландшафтів / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Вип. 48. – С. 122-127.
21. Клапійчук Г. Екологічні знання у формуванні екологічної свідомості молоді / Г. Клапійчук, Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2006. – С. 34-39.
22. Бучко Ж. І. Картографо-інформаційне забезпечення активного туризму в Українських Карпатах / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 480-481: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 207-209.
23. Бучко Ж. І. Етнотуристичні дослідження Буковини / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158.
24. Антал А. Ю. Оцінка привабливості Закарпатської області для потреб екотуризму / А. Ю. Антал, Ж. І. Бучко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – С. 359-364.
25. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 56-60.
26. Бучко Ж. І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області /Ж. І. Бучко, Г. Я. Круль // Географія та туризм: Наук. збірн. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41.
27. Бучко Ж. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – С. 109-111.
28. Бучко Ж. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж. Бучко, Я. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134.
29. Бучко Ж. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 137-143.
30. Бучко Ж. Аналіз туристичних потоків України – Румунії у контексті транскордонного туризму / Ж. Бучко, Е. Антоняк // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – С. 26-35.

Матеріали конференцій
31. Бучко Ж.І. Територіальні особливості природно-ресурсного потенціалу Чернівецької області // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. Частина 1. – Луцьк, 1993. – С.63-64.
32. Воропай Л.І., Бучко Ж.І., Дутчак М.В., Куниця М.О., Чернега П.І., Проскурняк М.М. Антропогенна перетвореність ландшафтів Чернівецької області як показник гостроти екологічної ситуації //Навколишнє середовище і здоровя. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 1993. – С. 266.
33. Антонов В., Бучко Ж. Градуси вершин і низин //Зелені Карпати. №3-4, 1994. – С.99-101.
34. Бучко Ж.І. Деякі принципи класифікації естетичних ресурсів ландшафтів Чернівецької області //VII з’їзд Українського географічного товариства. Тези доповідей. – Київ: 1995. – С. 197.
35. Бучко Д., Бучко Ж. Роль Мирона Кордуби у становленні української топоніміки // Історія української географії і картографії. Матеріали наук. Конф. Присв. 95-річчю Кубійовича В. – Тернопіль, 1995. – С. 179-182.
36. Бучко Ж.І., Чернега П.І. Деякі підходи до естетичної оцінки ландшафтів Українських Карпат // Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. Тези доп. – Яремче, 1996. – С. 18-19.
37. Бучко Н.Д., Бучко Ж.І. Топонімія околиць Яремче // Екологічні передумови розвитку рекреації на Гуцульщині. Тези доп. – Яремче, 1996. – С. 16-17.
38. Бучко Ж.І. До питання еколого-естетичного виховання в структурі географічної освіти // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. Збірка наукових праць. – Луцьк: Надстир‘я, 1998. – С.211-212.
39. Бучко Ж. Проблеми естетики ландшафтів // Людина в ландшафті ХХІ століття: гуманізація географії. Проблеми постнекласичних методологій. – Київ, 1998. – С. 89-90.
40. Бучко Ж.І., Бучко Н.Д. Особливості еколого-естетичного виховання в екологічному таборі // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. Матер. міжнар. науково-методичної конференції (1-3 жовтня 1998 року м. Херсон). – Київ: Реформа, 1998 р. – С. 29-31.
41. Бучко Ж.І. До питання про еколого-естетичні якості ландшафту // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічні науці: матеріали конф. – Тернопіль, 1999. – С.46-47.
42. Бучко Ж.І. До естетичної оцінки ландшафту // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 193-194.
43. Бучко Ж.І. Особливості візуального сприйняття ландшафту як естетичної цінності // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 170-174.
44. Бучко Ж.І. Теоретичні аспекти проблеми естетичного потенціалу // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України. – Чернівці: Рута, 2000. – С.28-30.
45. Бучко Ж.І. Регіональні дослідження ландшафтного різномані­ття (на прикладі Чернівецької області) // Проблеми ландшафтного різноманіття України: Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – С.207-212.
46. Андрейчук В.М., Бучко Ж.І. Питання вивчення естетичних можливостей ландшафтів для потреб рекреації // Географічна наука і освіта в Україні: Збірник наукових праць. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – С.21.
47. Бучко Ж.І., Дутчак М.В., Чернега П.І. Відеоекологічний підхід до вивчення ландшафтних комплексів // Ландшафти і сучасність. Збірник наукових праць. – Вінниця: Гіпаніс, 2000. – С.131-133.
48. Бучко Ж.І. Методологічні проблеми естетичного сприйняття ландшафтів // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С.61-66.
49. Бучко Ж.І. Естетичні якості ландшафтів Чернівецької області на тлі ландшафтного різноманіття // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір. – Рахів, 2002. – С. 273-275.
50. Бучко Н.Д., Бучко Ж.І. Естетичний потенціал гірських ландшафтів: проблеми виявлення, оцінювання, збереження й раціонального використання // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р.). – Рахів, 2002. – С. 276-278.
51. Бучко Ж.І. Передумови розвитку екотуризму в Карпатському регіоні // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Святогорск, 14-16 мая 2002 г.) / Донецкий институт туристического бизнеса. – Донецк, 2002. – С. 258-259.
52. Бучко Ж.І. Естетична цінність ландшафтів як передумова розвитку туристичної діяльності // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Святогорск, 14-16 мая 2002 г.) / Донецкий институт туристического бизнеса. – Донецк, 2002. – С. 260-262.
53. Бучко Ж., Бучко Н. Влияние эстетического потенциала ландшафтов на организацию туризма в Украинских Карпатах//Экотуризм и оптимизация рекреационного природопользования. – Запорожье, 2002. – С. 22-23.
54. Бучко Ж. Місце естетичних якостей ландшафту в контексті гуманістичного ресурсного потенціалу території// Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Франка, 2003. – С.287-289.
55. Кібич І., Бучко Ж. Екотуризм як засіб виховання активної еколого-патріотичної свідомості// Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки:  – Чернівці: Рута, 2004. – С.326 – 329.
56. Бучко Ж.І. Естетична цінність ландшафтів Українських Карпат у контексті гуманістичного ресурсного потенціалу регіону// Розвиток  народногосподарського комплексу Карпатського регіону: збірник наук. праць. – Хуст: Університет «Україна», 2004. – С. 39-40.
57. Грицку Ю.П., Бучко Ж. Виховне значення екотуризму // Четверта наукова конференція "Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки": Матеріали. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 411-414.
58. Веприк Н.П., Бучко Ж.І. Вплив природного середовища на формування архітектурно-історичних об’єктів доби Середньовіччя в Українських Карпатах // Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат”. Матеріали. – Рахів, 2005. – С.102-108.
59. Бучко Ж., Клапійчук Г. Соціологічний метод виявлення рівня сформованості екологічних знань молоді // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки”. (Чернівці, 5-6 травня 2006року).- Чернівці:   Зелена Буковина, 2006.- С. 454-458.
60. Бучко Ж., Кожокар О., Чернат В. Рекреаційно-туристська привабливість Глибоцького району// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм”.- Частина 1.- Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. – С.29-34.
61. Бучко Ж., Веприк Н. Історико-географічні дослідження середньовічних оборонних споруд // Географія та екологія: наука і освіта: 1 Всеукраїнська науково-практична конференція. Умань, 20-21 квітня 2006 року.- Київ, 2006.- С.24-26.
62. Бучко Ж. Народні звичаї та традиції населення Українських Карпат у контексті фестивального туризму // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм.- Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006.- Випуск 1.- С.183-185.
63. Бучко Ж., Гольча А., Чупак В. Народні традиції в туристичній індустрії Карпатського регіону //Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу. Мат. міжнар. конф. – Донецьк, 2006. – С.231-234.
64. Бучко Ж., Гохмут З. Естетична цінність ландшафту як передумова створення маршрутів екотуризму // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Мат. 6 міжнарод. наук. конфер. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – С.43-45.
65. Антал А., Бучко Ж. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, перспективи //Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах – мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів, 2007. – С.11-15.
66. Лесик А., Бучко Ж. Фестивалі Карпатського регіону як чинник туристичної привабливості //Проблеми розвитку депресивних регіонів: Мат. міжнар. конф. – Ніжин: Аспект-поліграф, 2007. – С.174-177.
67. Бучко Ж.І., Веприк Н.П. Навчальна туристична практика на географічному факультеті Чернівецького національного університету// Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т.ІV. – С. 323-325.
68. Бучко Ж.І. Естетична цінність ландшафту як один із критеріїв створення об’єктів природно-заповідного фонду//Розвиток заповідної справи в Україні і формування пан'європейської екологічної мережі. Мат між нар. наук.-практ. конф. – Рахів, 2008. – С.94-99.
69. Бучко Ж.І., Явкін В.Г., Ефрос В. Територіальна структура туристичних ресурсів Буковини // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.169-171.
70. Бучко Ж.І. Картографічне та інформаційне забезпечення туристичних маршрутів Українських Карпат.  Українська історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня).- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009.- С. 162-163.
71. Бучко Ж.І., Кібич А.Д. Етнотуристський потенціал музеїв Карпатського регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти». РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2009.- С. 221-223.
72. Бучко Ж.І. Кібич А.Д., Попчук Ю.С.  Надання послуг етнотуризму туристичними організаціями міста Чернівці. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали УІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва /За ред.. проф.. Л.І. Зеленської.- К.: ДНВП «Картографія», 2009.- Вип.. 6.- С. 400-401.
73. Бучко Ж., Бучко Н., Руденко В. Ороніми в краєзнавчо-туристичних маршрутах// Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження. Матеріали науково-практичної конференції. – Чернівці, 2010. – С. 7-9.
74. Бучко Ж.І., Круль Г.Я., Чернюх А.І. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму на території Західної України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – 17-19 березня 2010 р. – Черкаси, 2010. – С.51-54.
75. Бучко Ж.І., Кібич А.Д., Попчук А. С. SWOT-аналіз розвитку етнотуризму на Гуцульщині //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти». РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010.- С. 224-226.
76. Гавриш Н. С., Бучко Ж.І. Організація екскурсійної діяльності у місті Львові //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти». РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010.- С. 228-230.
77. Заліско Ю. Ю., Садовник О.В., Бучко Ж.І. Оцінка послуг екотуристської та екстремальної діяльності в Чернівецькій області //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти». РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010.- С. 235-237.
78. Круль Г.Я., Бучко Ж.І., Чернюх А.І. Гастрономічні фестивалі Західної України як різновид туристичних атракцій //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти». РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010.- С. 244-247.
79. Антал. А.Ю., Бучко Ж.І. Екотуризм як перспективна форма рекреації в Закарпатті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє»], (смт. Гримайлів, 26-28 травня, 2010 р.) / Держ. Комітет лісового господарства України, Тернопільське обл.. управління лісового та мисливського господарства, Природний «Медобори» та ін. – Т.: «Підручники і посібники», 2010. – С. 359-364.
80. Грицку-Андрієш Ю.П., Бучко Ж.І. Фестивалі як прояв синергії сільського туризму в Чернівецькій області // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи. Мат. Між нар. Наук.-практ. Конф. (21-23 жовтня 2010 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 50-54.
81. Бучко Ж., Куриш М. Рекреаційно-туристські ресурси Кіманського району Чернівецької області: стан, проблеми та перспективи використання // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект:мат. Всеукр. Наук. Конф. – Київ: Національний авіаційний університет, 2010. – С. 91-97.
82. Бучко Ж. Музейна культурна спадщина Чернівецької області в маршрутах етнотуризму / Ж. Бучко // Історія української географії та картографії. Частина 1: Збірник мат. конф. – Тернопіль, 2010. – С. 194 - 197.
83. Бучко Ж.І. Музеї Заставнівського району Чернівецької області в туристичних маршрутах / Ж.І. Бучко, А. В. Тріщук  // Рекреаційний потенціал Прикарапття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 2. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 31-38.
84. Бучко Ж.І. Проблеми функціонування мережі туристично-інформаційних центрів Карпатського регіону України // Географічна освіта та національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених 31 березня 2011 року. – Донецьк: ДІСО, 2011. - С. 253-255.
85. Куриш М. Г., Бучко Ж.І. Географічні особливості номінантів акції «7 чудес» (на прикладі Кіцманського району Чернівецької області) // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19-21 травня 2011 р., м. Суми). - Суми: Вінниченко М.Д., 2011. – С. 349-352.
86. Вишиван Л.М., Бучко Ж.І. Перспективи розвитку етнотуризму в Чернівецькій області // География, геоэкология, геология: опыт научных исследований: Мат. VIII Межд. Науч. Конф.  – К.: ГНПП «Картография», 2011. – Вып.8. – С.319-321.
87. Бучко Ж.І. Екотуризм на ринку туристичних послуг Чернівецької області / Ж.І. Бучко // Карпатська конференція з проблем охорони довкілля. – Тези доп., 15-18 травня 2011. - Мукачево-Ужгород, 2011. – С. 480-481.
88. Бучко Ж.І. Фестивалі Карпатського регіону як чинник розвитку етнотуризму / Ж.І. Бучко // Розвиток етнотуризму: проблеми і перспективи: зб. матер. Всеукр. наук-практ. конф. молодих вчених (Львів, 2-3 березня 2011 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 332-337.
89. Явкін В.Г., Морар А.В., Бучко Ж.І. Привабливість рекреаційно-туристичних ресурсів за пропозиціями вартості землі // Розвиток прикладної екології на Буковині: Матеріали конференції з нагоди 15-річчя кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Чернівці-Харків: НТУ «ХПІ», 2012. С.225-228.
90. Бучко Ж. Еколого-просвітницькі орієнтири у роботі зі студентами // Стан та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – Мат. Всеукр. Наук.-практ. Конф. – Миколаїв, 2013. – С.32-34.
91.  Бучко Ж. Транскордонні проекти у галузі туризму на Буковині (на прикладі співпраці між географічними факультетами ЧНУ ім. Федьковича та Сучавського університету Штефан чел Маре) / Ж. Бучко, В. Ефрос // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці: Родовід, 2014. – С. 242 – 243.
92. Ефрос В. Досвід реалізації транскордонних проектів у галузі туризму на Буковині / В. Ефрос, Ж. Бучко, В. Руденко // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2015 р.). –Тернопіль: СМП Тайп, 2015. – С. 307-309.
93. Бучко Ж. Географічні аспекти транскордонного туризму в контексті євроінтеграції України / Ж. Бучко // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: Мат міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2015 р.)– Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С.370 – 372.
94. Бучко Ж. Транскордонні аспекти екотуризму в Карпатському регіоні/ Ж. Бучко // IV Всеукраїнські наукові читання пам’яті Cергія Таращука. Мат. всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2015 р.) – Миколаїв, 2015. – С.43 - 49.
95. Бучко Ж. Проблеми ідентифікації, візуалізації та туристичної доступності об’єктів природно-заповідного фонду м. Чернівці / Ж. Бучко // Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку. Мат міжнар. наук.-практ. конф.– Берегомет, 2015. – С. 133-136.
96. Бучко Ж. Проблеми міжкультурної комунікації в транскордонному туризмі на прикладі України та Польщі / Ж. Бучко, Я. Меленко // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 212-217.
97. Бучко Ж. Буковина етнотуристична: можливості та тенденції для транскордонного туризму / Ж. Бучко // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: Зб. Матер. IV Всеукр. Наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25 лютого 2016 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С. 37-42.
98. Бучко Ж. Об’єкти геотуризму Чернівецької області у транскордонних маршрутах Буковиною / Ж. Бучко // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016, Львів). – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2016. – С. 46 – 48.
99. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні туристичного регіону Буковини  / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 45 – 47.
100. Бучко Ж. Проблеми реалізації історико-етнографічного туризму на транскордонній території Буковини / Ж. Бучко // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (2-4 вересня 2016 р., Рахів). – Хмельницький: ФОП Петришин, 2016. – С. 30-34.
101. Бучко Ж. Українсько-словацька співпраця в галузі транскордонного туризму / Ж. Бучко // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 124-125.
102. Бучко Ж. Тренди транскордонного туризму в Україні / Ж. Бучко // Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу ХТЕІ КНТЕУ / Гол. ред. К.Д. Гурова, ред. колегія Олійник Н.Ю. та інші. – Харків: «Цифра-Принт», 2017. – С. 133-136.
103. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм як об’єкт конструктивно-географічного дослідження / Ж. І. Бучко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи. – Київ, 2018. – С. 212-215.
Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи
104. Король О.Д., Бучко Ж. І. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів // Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.153-165.
105. Антал. А.Ю., Бучко Ж.І. Тенденції та перспективи розвитку екотуризму в Закарпатській області // Географічні аспекти розвитку туризму на прикладі України та Польщі: Монографія / [Явкін В.Г., Руденко В.П., Андрійчук В.М., Король О.Д. та ін.]: за ред. В.Г. Явкіна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 141-149.
106. Данілова О.М., Бучко Ж.І. Техніко-економічні основи виробництва: Методичні вказівки до практичних робіт. – Чернівці: Рута, 2005.
107. Бучко Ж.І., Веприк Н.П. Туристична практика. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2005. – 24 с.
108. Хлачук Е., Грицку Ю., Руденко В., Бучко Ж., Пуріч Ш., Мар’янчук В., Паламар П., Кашовскі К., Богян К., Кондратов Ю., Станчу П. Брошура просування туристичного потенціалу транскордонного регіону Сучавський повіт – Чернівецька область. – Сучава, 2008. – 21 с.
109. Efros V., Purici S., Iavkin V., Baisanu S., Dorneanu A., Buchko Zh. Oameni si locuri in Bucovina. – Suchava, 2009. – 248 p.
110. Бузинський М.Д, Никирса М.Д., Коржик В.П., Бучко Ж.І. Барвиста Буковина. Горизонти цільового туризму. – Чернівці: Прут, 2009. – 152 с.
111. Zhanna Buchko, Ionut A. Cristea, Vasile Efros, Liviu Popescu, Valery Rudenko, Iaroslav Skrypnyk, Yaroslav Smirnov. Map of historical and ethnographic tourism of Chernivtsi Region and Suceava County. – Suceava, 2015.
112. Buchko Z. Festivals and traditional holidays in the ethnic tourism in Chernivtsi region / Zhanna Buchko // Tourist Bucovina.  Issue І. – Bucharest, 2015. - P. 128-133.
113. Rudenko V. Ethnotouristic Bukovyna: trends and opportunities / Valeriy Rudenko, Zhanna Buchko //  Tourist Bucovina.  Issue ІІ. – Bucharest, 2015. - P. 3-6.
114. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Chernivtsi // Zhanna Buchko, Oleksandr Korol, Yaroslav Skrypnyk, Yaroslav Smirnov. -  Suceava: University Publishing house, 2015. – 75 p.
115. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. The cross-border area // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 163 p.
116. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Bukovina’s Subcarpathions // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 152 p.
117. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Bukovina’s Carpathions // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu, Valeriy Rudenko. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 106 p.
118. Efros V. Bukovina: Unicity through diversity. History and religion // Vasile Efros, Liviu Popescu, Zhanna Buchko. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 78 p.
119. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Hikin Rotes // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 56 p.
120. Popescu L. Bukovina: Unicity through diversity. Cycling throuhg Bukovina // Liviu Popescu, Vasile Efros, Zhanna Buchko. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 138 p.
121. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Cycling through Bukovina and Bessarabia // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 49 p.
122. Buchko Z. Bukovina: Unicity through diversity. Equestrian Rotes in Bukovina // Zhanna Buchko, Vasile Efros, Liviu Popescu. -  Suceava: University Publishing house, 2015.  – 139 p.

Профіль Google Академія

E_mail: zhanna.buchkoљhг9@Ё€юj@gmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterљhг9@Ё€юj@chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.