Оновлено

Савранчук Лариса Арефіївна

Савранчук Лариса Арефіївна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- рекреаційна географія України;
- екологія ландшафтів.

Курси, що читає:

- рекреалогія;
- краєзнавство і туризм;
- туризм і краєзнавство;
- рекреаційна географія;
- рекреаційні комплекси;
- фізична та соц. екон. географія світу.

Додаткова інформація:

Народилася 2 жовтня 1955 року в м. Чернівці. У 1977 р. закінчила географічний факультет Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича з відзнакою. З 1978 по 1982 рр. навчалась в аспірантурі АН УРСР (м. Київ). У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.01 “Фізична географія, геофізика, геохімія ландшафту”. З 1990 по 1994 рр. працювала ст. викладачем Мелітопольського педінституту (Запорізька область). З 1996 по 2003 рр. – доцент Чернівецького фінансово-юридичного інституту. З вересня 2003 року – доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Основні публікації:

1. Рекреалогія: письмові консультації / Укл.: Савранчук Л.А., Явкін В.Г., Ясенчук В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2009. – 92 с.;
2. Рекреаційно-територіальні комплекси: конспект лекцій./Укл. Л.А. Савранчук, В.Г.Явкін, В.І.Ясенчук.- Чернівці: Рута, 2008.- 44 с.;
3. Туристична курортологія. Конспект лекцій /Укл.: Бойко І.Д., Савранчук Л.А.- Чернівці: Рута, 2007.- 116 с;
4. Л.А.Савранчук, В.І.Ясенчук. Туризм і краєзнавство. Частина 3: Методичні вказівки до практичних занять.- Чернівці: Рута, 2006.- 16 с.
5. Савранчук Л.А. Краєзнавчо-туристичні підходи до вивчення гір України (ретроспектива) // Туризм і краєзнавство: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, ПП «СКД», 2012. – 488 с.
6. Савранчук Л.А. Суть, групування та перспективи розвитку тематичних парків світу // Вісник Львівського університету: Серія географічна.- Вип. 43.- Частина 1 / Збірник наукових праць.- Львів, 2013.- С.82-92.
7. Савранчук Л.А. Географічна мозаїка розташування рекреаційних ресурсів та комплексів Чернівецької області та м. Чернівці / Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014” Volume 29. Ekologia. Geografia I geologia.: Przemysl. Nauka I studia – 104 str.
8. Лариса Савранчук. Про деякі перспективи залучення історико-культурних ресурсів Івано-Франківської області у туристичну галузь краю // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Зб.наук.праць.- Переяслав Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2015.- 560 с.- С. 465-473.

E_mail: savranchuk.la‡r0@ 7‘[mail.ru

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‡r0@ 7‘[chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.