ќновлено

—авранчук Ћариса јреф≥њвна

—авранчук Ћариса јреф≥њвна

ѕосада: доцент
¬чений ступ≥нь: кандидат географ≥чних наук
¬чене званн€: доцент

“ематика наукових досл≥джень:

- рекреац≥йна географ≥€ ”крањни;
- еколог≥€ ландшафт≥в.

 урси, що читаЇ:

- рекреалог≥€;
- краЇзнавство ≥ туризм;
- туризм ≥ краЇзнавство;
- рекреац≥йна географ≥€;
- рекреац≥йн≥ комплекси;
- ф≥зична та соц. екон. географ≥€ св≥ту.

ƒодаткова ≥нформац≥€:

Ќародилас€ 2 жовтн€ 1955 року в м. „ерн≥вц≥. ” 1977 р. зак≥нчила географ≥чний факультет „ерн≥вецького держун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича з в≥дзнакою. « 1978 по 1982 рр. навчалась в асп≥рантур≥ јЌ ”–—– (м.  ињв). ” 1985 р. захистила кандидатську дисертац≥ю з≥ спец≥альност≥ 11.00.01 “‘≥зична географ≥€, геоф≥зика, геох≥м≥€ ландшафту”. « 1990 по 1994 рр. працювала ст. викладачем ћел≥топольського пед≥нституту («апор≥зька область). « 1996 по 2003 рр. – доцент „ерн≥вецького ф≥нансово-юридичного ≥нституту. « вересн€ 2003 року – доцент кафедри географ≥њ та менеджменту туризму.

ќсновн≥ публ≥кац≥њ:

1. –екреалог≥€: письмов≥ консультац≥њ / ”кл.: —авранчук Ћ.ј., явк≥н ¬.√., ясенчук ¬.≤. Ц „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун≥верситет, 2009. Ц 92 с.;
2. –екреац≥йно-територ≥альн≥ комплекси: конспект лекц≥й./”кл. Ћ.ј. —авранчук, ¬.√.явк≥н, ¬.≤.ясенчук.- „ерн≥вц≥: –ута, 2008.- 44 с.;
3. “уристична курортолог≥€.  онспект лекц≥й /”кл.: Ѕойко ≤.ƒ., —авранчук Ћ.ј.- „ерн≥вц≥: –ута, 2007.- 116 с;
4. Ћ.ј.—авранчук, ¬.≤.ясенчук. “уризм ≥ краЇзнавство. „астина 3: ћетодичн≥ вказ≥вки до практичних зан€ть.- „ерн≥вц≥: –ута, 2006.- 16 с.
5. —авранчук Ћ.ј.  раЇзнавчо-туристичн≥ п≥дходи до вивченн€ г≥р ”крањни (ретроспектива) // “уризм ≥ краЇзнавство: «б. наук. праць. Ц ѕере€слав-’мельницький, ѕѕ Ђ— ƒї, 2012. Ц 488 с.
6. —авранчук Ћ.ј. —уть, групуванн€ та перспективи розвитку тематичних парк≥в св≥ту // ¬≥сник Ћьв≥вського ун≥верситету: —ер≥€ географ≥чна.- ¬ип. 43.- „астина 1 / «б≥рник наукових праць.- Ћьв≥в, 2013.- —.82-92.
7. —авранчук Ћ.ј. √еограф≥чна мозањка розташуванн€ рекреац≥йних ресурс≥в та комплекс≥в „ерн≥вецькоњ област≥ та м. „ерн≥вц≥ / Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji УStrategiczne pytania swiatowej nauki Ц 2014Ф Volume 29. Ekologia. Geografia I geologia.: Przemysl. Nauka I studia Ц 104 str.
8. Ћариса —авранчук. ѕро де€к≥ перспективи залученн€ ≥сторико-культурних ресурс≥в ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ у туристичну галузь краю // ‘≥зичне вихованн€, спорт ≥ туристсько-краЇзнавча робота в закладах осв≥ти: «б.наук.праць.- ѕере€слав ’мельницький, ‘ќѕ Ћукашевич ќ.ћ., 2015.- 560 с.- —. 465-473.

E_mail: savranchuk.laШ;Ю9m@‘’ш”Іmail.ru

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШ;Ю9m@‘’ш”Іchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.