Оновлено
2021-08-27
19:53

Явкін В'ячеслав Григорович

Явкін В'ячеслав Григорович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: докторант, доцент

Тематика наукових досліджень:

- комплексні та компонентні кількісні оцінки розподілу природних рекреаційних ресурсів;
- комплексні та компонентні кількісні оцінки водних ресурсів.

Курси, що читає:

- державне регулювання туризму;
- стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі;
- вчення про ріки.

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Участь у міжнародних проектах

У 2008-2009 рр. був співвиконавцем спільного румунсько-українського проекту «ROUA BUCOVINEI: культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини – транскордонна інтеграція між прикордонними регіонами Румунії та України». Партнери: Сучавський університет «Штефан чел Маре», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Додаткова інформація:

Народився 29 вересня 1951 року в місті Кутаїсі (Грузія). Навчався у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті (1968-73рр.). Після закінчення університету працював інженером-гідрологом у Варзобській гідрографічній партії (Памір). З 1977р. працює у Чернівецькому національному університеті на посадах інженера, старшого інженера, асистента, доцента. Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму (2005-2015рр.).

Основні публікації:

1. Явкін В.Г., Ясенчук В.І. Принципи параметризації режиму вологи грунту басейнів малих річок Карпато-Поділля. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Науковий збірник /Відп.ред. В.К.Хільчевський. - К.: ВГЛ Обрії, 2006. - Том 10. - 218 с.;
2. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с.;
3. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с. ;
4. Явкін В.Г., Євдокіменко В.К., Савранчук Л.А., Шупарська Л.П. Особливості оцінки кліматичних рекреаційних ресурсів Карпат: Вісник наукових досліджень. Серія: туризм. - Тернопіль, 2006.
5. Явкін В.Г., Фостій В.В., Кирпушко Я.В. Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах. // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. – 326 с.
6. Явкін В.Г., Кирпушко Я.В., Морар А.В. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – 374 с.
7. Явкин В.Г., Варварюк Е.А., Владийчук К.В., Брижак А.П. Рекреационные и экскурсионные ресурсы района Днестровского водохранилища // Сфера туризма и гостеприимства в эпоху глобализации: сб.статей междунар.науч.-практ.форума (Пермь, 15-17 мая 2013 г.).- Пермь, Перм. Гос.акад.искусства и культуры, 2013.- 456 с.- С. 434-438.
8. Явкін В.Г., Владійчук К.В., Бухтіярова Ф.О. Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах//Географія та туризм: Наук.зб./Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп.ред.) та ін..- К.: Альфа-ПІК, 2014.- Вип.30.- 262 с.- С.72-79.
9. Владійчук К.В., Ющенко Ю.С., Бухтіярова Ф.О., Явкін В.Г. Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Четнівецький нац. ун-т, 2014.- Вип. 724-725: Географія.- 212 с.- С. 126-128.

E_mail: vjacheslavjavkinЏп?…@Ѕw§gmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЏп?…@Ѕw§chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.