ќновлено
2023-11-30
10:22

—п≥вроб≥тництво в науц≥

 афедра географ≥њ та менеджменту туризму маЇ науковий доробок за р≥зними грантами. ¬продовж 2006-2009 рр. вона була сп≥ввиконавцем сп≥льних украњнсько-словацьких науково-досл≥дних проект≥в Ђќц≥нка ресурсного та естетичного потенц≥ал≥в розвитку еколог≥чного туризму в  арпатському рег≥он≥ї ≥ Ђќц≥нка та картограф≥чне моделюванн€ природно-рекреац≥йного потенц≥алу рег≥он≥в ”крањни та —ловаччиниї ( ер≥вник проекту Ц проф. ¬.ѕ. –уденко, виконавц≥ в≥д кафедри Ц доценти ќ.ƒ.  ороль, ∆.≤. Ѕучко). —ловацька сторона була представлена науковц€ми природничого факультету ун≥верситету ≥м. ѕ.Ўафар≥ка, м.  ош≥це.

” 2007-2009 рр. кафедра сп≥впрацювала з ≥сторико-географ≥чним факультетом ун≥верситету Ўтефан чел ћаре (м. —учава) у таких транскордонних проектах: ЂINFOBUKOVINA Ц Tourist Campaign for the Cross-Border Region Romania-Ukraineї (Ђ≤нфо-Ѕуковина Ц розвиток туристськоњ промисловост≥ в транскордонному контекст≥ї); ЂROUA of Bucovina (ROUA BUCOVINEI)ї.

ROUA BUCOVINEI

–умунсько-украњнський проект ЂROUA BUCOVINEI (Roots, People, Unity, Attractions Ц культурне кор≥нн€, люди ≥ м≥сц€, Їдн≥сть традиц≥й, природн≥ туристичн≥ атракц≥њ Ѕуковини) Ц транскордонна ≥нтеграц≥€ м≥ж прикордонними рег≥онами –умун≥њ та ”крањниї (впроваджений з 1 лютого 2008 р. до 1 березн€ 2009 р. Ќомер RO 2005/017-539.01.01.14.). ѕартнери: —учавський ун≥верситет ЂЎтефан чел ћареї, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬иконавц≥ в≥д кафедри† географ≥њ та менеджменту туризму Ц доценти явк≥н ¬. √. та Ѕучко ∆.≤.

ћета проекту пол€гала в спри€нн≥ транскордонн≥й ≥нтеграц≥њ м≥ж прикордонними рег≥онами –умун≥њ й ”крањни шл€хом розширенн€ ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ пропозиц≥њ туристичного сектору, забезпечуючи його сталий розвиток. ” рамках проекту створений каталог арх≥тектурно-≥сторичних, етнограф≥чних, природно-екзотичних, рел≥г≥йних атракц≥й ≥сторико-географ≥чного краю Ѕуковини. Ѕули зд≥йснен≥ партнерськ≥ в≥зити з проведенн€м сем≥нар≥в у —учав≥ та „ерн≥вц€х. –езультат сп≥льноњ науковоњ сп≥впрац≥ Ц колективна монограф≥€, видана в —учав≥: Efros V., Purici S., Iavkin V., Baisanu S., Dorneanu A., Buchko Zh. Oameni si locuri in Bucovina. Ц Suchava, 2009. Ц 248 p.

” 2010 роц≥ викладач≥ кафедри сп≥льно з колегами —≥лезького ун≥верситету п≥дготували та видали монограф≥ю:
я¬ ≤Ќ ¬.√., –”ƒ≈Ќ ќ ¬.ѕ.,  ќ–ќЋ№ ќ.ƒ. “ј ≤Ќ. √≈ќ√–ј‘≤„Ќ≤ ј—ѕ≈ “» –ќ«¬»“ ” “”–»«ћ” (на приклад≥ ”крањни ≥ ѕольщ≥). — „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет, 2010. – 344с. >>>

” монограф≥њ проведений анал≥з рекреац≥йно-туристичного потенц≥алу розвитку туризму в ”крањн≥ та ѕольщ≥, запропонована типолог≥€ природно-рекреац≥йних комплекс≥в природних рег≥он≥в ”крањни, зд≥йснене досл≥дженн€ окремих вид≥в туризму у цих двох крањнах. –озгл€даютьс€ ресурсн≥ та ≥нфраструктурн≥ передумови розвитку туризму в окремих рег≥онах ”крањни та ѕольщ≥, а також – перспективн≥ види та форми туристсько- рекреац≥йноњ д≥€льност≥. ¬ивчаютьс€ географ≥чн≥ та еколог≥чн≥ проблеми туристичноњ галуз≥ в ”крањн≥ та ѕольщ≥.

 

 

HERITAGE MIS-ETC Code: 829

¬продовж 2012-2015 рр. кафедра сп≥льно з —учавським ун≥верситетом Ўтефана чел ћаре була одним ≥з головних виконавц≥в румунсько-украњнського проекту Ђ≤сторична та етнограф≥чна спадщина Ц частина сталого розвитку туризму на Ѕуковин≥ї, €кий ф≥нансувавс€ ™вропейським —оюзом через програму сус≥дства –умун≥€-”крањна 2007-2013. Ѕюджет проекту складав 1 500 000 Ївро. ”часниками проекту в≥д кафедри були доценти ќ.ƒ.  ороль, ∆.≤. Ѕучко. ѕроект мав на мет≥ спри€ти розвитку та вдосконаленню ≥нфраструктури ≥сторико-етнограф≥чного туризму за рахунок зб≥льшенн€ туристичного ≥нтересу в прикордонних зонах: €к у ѕ≥вн≥чн≥й, так ≥ в ѕ≥вденн≥й Ѕуковин≥.

÷≥л€ми реал≥зац≥њ проекту стали промоц≥€ ≥сторичноњ та етнограф≥чноњ спадщини Ѕуковини з метою п≥двищенн€ по≥нформованост≥ громад€н ”крањни ≥ –умун≥њ та ≥ноземних турист≥в про ≥сторичний та етнограф≥чний потенц≥ал рег≥ону, а також зб≥льшенн€ числа турист≥в, €к≥ в≥дв≥дують Ѕуковину. ¬ результат≥ реал≥зац≥њ проекту засновано Ѕуковинський ≥нформативно-комун≥кац≥йний центр ≥сторичного та етнограф≥чного туристичного розвитку у м. „ерн≥вц≥ та –ег≥ональний представницький оф≥с у м. —учава, проведено реЇстрац≥ю ≥сторичних та етнограф≥чних об’Їкт≥в на територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ та —учавського пов≥ту та створено електронну базу даних зареЇстрованих об’Їкт≥в. “акож одним ≥з дос€гнутих результат≥в роботи фах≥вц≥в проекту стало розробленн€ нових туристичних маршрут≥в (локальних, рег≥ональних та м≥жнародних) ≥сторичного та етнограф≥чного туризму на територ≥њ „ерн≥вецькоњ област≥ та —учавського пов≥ту та створенн€ тримовноњ туристичноњ карти. ¬ рамках проекту було зд≥йснено заходи промоц≥юванн€ ≥сторичноњ та етнограф≥чноњ спадщини Ѕуковини: видано брошури з описом нових туристичних маршрут≥в, етнограф≥чн≥ альбом та журнал, створено в≥дпов≥дний веб-сайт, проведено фестиваль. –езультати проекту будуть спри€ти п≥двищенню туристичного потенц≥алу Ѕуковини €к пр≥оритетного напр€мку соц≥ально-економ≥чного розвитку „ерн≥вецькоњ област≥.

—п≥вроб≥тництво у навчанн≥

¬≥дпов≥дно до укладеноњ угоди з туристичним оператором Ђ ал≥псо турї, з 15 кв≥тн€ по вересень кожного року студенти мають можлив≥сть стажуватис€ на середземноморських курортах “уреччини. ”часники, що пройшли в≥дб≥р, беруть участь в 6-м≥с€чн≥й програм≥ дуального навчанн€ п≥д кер≥вництвом високопрофес≥йного менеджменту та квал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в туристичноњ ≥ндустр≥њ з р≥зних напр€мк≥в. ѕрограма стажуванн€ в даний час доступна в б≥льш н≥ж 250 готел€х “уреччини та 10 пров≥дних туристичних компан≥€х.

ѕрограма стажуванн€ передбачаЇ:
- роботу над п≥двищенн€м своЇњ квал≥ф≥кац≥њ на практиц≥ у сфер≥ туризму та готельно-ресторанноњ справи п≥д кер≥вництвом фах≥вц≥в (зг≥дно ваших ≥нтерес≥в, навичок та попереднього досв≥ду);
- перел≥т та забезпеченн€ ав≥аквитками  ињв-јнтал≥€- ињв, трансфер з аеропорту до м≥сц€ проживанн€;
- забезпеченн€ студентам безпечних умов перебуванн€ на “еритор≥њ “урецькоњ –еспубл≥ки. ѕроведенн€ обовТ€зкового ≥нструктажу з техн≥ки безпеки та норм повед≥нки в крањн≥ перебуванн€;
- оформленн€ необх≥дних дозв≥льних документ≥в та оф≥ц≥йне перебуванн€ в “уреччин≥ на пер≥од проходженн€ практики;
- забезпеченн€ харчуванн€ та проживанн€;
- медичне страхуванн€;
- зарахуванн€ на пер≥од стажуванн€ до штату компан≥њ та виплата щом≥с€чно м≥н≥мальноњ зарплати в €к≥й буде проходити стажуванн€;
- п≥дтримку студент≥в на час перебуванн€ за кордоном украњнською компан≥Їю  ал≥псо “ур ёј;
- можлив≥сть в≥дв≥дуванн€ заход≥в, воркшоп≥в, сем≥нар≥в з профес≥йного розвитку.

ѕ≥сл€ усп≥шного завершенн€ стажуванн€ студенти отримують сертиф≥кат, що п≥дтверджуЇ участь у програм≥.

ћ≥жнародний обм≥н

ERASMUS + ѕ≈–≈Ћ≤  ќ√ќЋќЎ≈Ќ»’  ќЌ ”–—≤¬ (ќЌќ¬Ћё™“№—я)

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterМ*йЇ}Р@Ш÷g£chnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.